W rodzinie firm na platformie Mintos witamy ukraińską firmę Alexcredit udzielającą krótkoterminowych pożyczek!

Chcemy, aby inwestorzy na platformie Mintos mieli jak najwięcej możliwości inwestycyjnych. Dlatego też, z wielką przyjemnością witamy dzisiaj na naszym rynku nową firmą pożyczkową Alexcredit, która zajmuje się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek.

Założona w 2017 roku, firma Alexcredit jest wiodącym pożyczkodawcą na ukraińskim rynku mikropożyczek udzielanych online. Dzięki zastosowaniu własnego algorytmu do oceny scoringowej pożyczek, który opiera się na wykorzystaniu formularza wniosku zawierającego szczegółowe informacje, dane behawioralne o wnioskodawcach oraz na podstawie danych pochodzących z biur informacji kredytowych, pożyczkobiorcy otrzymują decyzję pożyczkową w czasie krótszym niż 20 sekund. Spośród łącznej liczby składanych wniosków pożyczkowych, zatwierdzonych zostaje 20-30%.

Od momentu założenia, firmie Alexcredit udało się pozyskać 119.575 klientów. Liczba ta jednak szybko rośnie, gdyż w każdym miesiącu firma obsługuje około 10.000 nowych klientów. Przeciętny pożyczkodawca firmy to osoba, która ma 18 do 65 lat i chce mieć szybki dostęp do usług finansowych. 

Według stanu na marzec 2019 roku, firma Alexcredit udzieliła 338.144 pożyczek o wartości przekraczającej 740,9 mln UAH (około 23,9 mln EUR). Firma działa na podstawie państwowej licencji wydanej przez Narodową Komisję Ukrainy ds. Regulacji Rynku Usług Finansowych.

„Dlaczego chcemy dołączyć do platformy Mintos? Posiadamy odpowiednią technologię, znamy rynek, stworzyliśmy markę i osiągamy znakomite wyniki finansowe. Wspólnie z platformą Mintos możemy jeszcze szybciej się rozwijać i osiągać znakomite wyniki!” – powiedział Dyrektor Alexcredit Wadim Jegorow.

Firma Alexcredit na platformie Mintos

Firma Alexcredit udostępnia na platformie Mintos krótkoterminowe pożyczki w EUR, których udziela na Ukrainie. Ich wysokość wynosi od 50 EUR do 325 EUR, a terminy spłaty do 25 dni. Inwestorzy mogą oczekiwać średniej rocznej stopy zwrotu netto do 13%.

Wszystkie pożyczki Alexcredit mają gwarancję wykupu. Oznacza to, że w przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczki wyniesie 60 dni lub więcej, pożyczkodawca dokona jej wykupu. Dodatkowo, pożyczkodawca zachowa i utrzyma 10-proc. udział w każdej pożyczce udostępnianej na platformie Mintos, w ten sposób ściślej wiążąc swoje interesy z interesami inwestorów.

Inwestorzy będą mieć możliwość inwestowania w pożyczki udzielane przez Alexcredit dokonując inwestycji w pożyczki udzielane Alexcredit przez Mintos Finance, których spłaty zależą od spłat dokonywanych przez pożyczkobiorcę. Każda pożyczka udzielona Alexcredit przez Mintos Finance będzie powiązana z odnośną pożyczką udzieloną przez Alexcredit ostatecznemu pożyczkobiorcy. Firma Mintos Finance jest spółką grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury jest dostępny w umowie pożyczkowej Mintos Finance i umowie cesji.

Firma Alexcredit nadal zwiększa swoje udziały na rynku ukraińskim

Firma Alexcredit szybko zwiększa swoją obecność na ukraińskim rynku mikropożyczek. Według stanu na listopad 2018 roku, jej portfel pożyczkowy netto wynosił ponad 2 mln EUR. W I kw. 2019 roku, dochody firmy odnotowały znaczący wzrost o 715% rok do roku oraz o 38% w ujęciu kwartał do kwartału.

Dzięki dodaniu do swojego portfela inwestycyjnego udzielanych przez firmę Alexcredit na Ukrainie pożyczek zyskujecie kolejną fantastyczną okazję do zdywersyfikowania Waszego portfela, co jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Jeśli korzystacie z narzędzia Auto Invest, już teraz dokonajcie odpowiedniej aktualizacji swoich ustawień!

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner