W roku 2019 Sun Finance osiągnęła rekordowe przychody oraz zysk netto w wysokości 5,9 mln EUR

Grupa Sun Finance, jedna z najszybciej rozwijających się internetowych firm udzielających pożyczek konsumenckich oraz jedna z największych i najbardziej rentownych grup pożyczkowych działających na platformie Mintos, po raz pierwszy przekroczyła próg 100 mln EUR, odnotowując w roku 2019 łączną kwotę przychodów w wysokości 100,6 mln EUR, co w porównaniu do roku 2018 oznacza wzrost o 175%. Ponadto grupa odnotowała zysk netto1 w wysokości 5,9 mln EUR.

Zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją (EBITDA) wzrósł o 472% w 2019 roku, osiągając 25,9 mln EUR, w porównaniu z 4,5 mln EUR w roku poprzednim. Przekłada się to na marżę EBITDA na poziomie 25,8%.

W 2019 roku, Grupa udzieliła swoim klientom pożyczki na kwotę 302 mln EUR, co oznacza znaczący wzrost z 138 mln EUR w roku 2018 (+ 118%), dzięki czemu łączny wolumen udzielonych przez Grupę pożyczek wyniósł nieco poniżej 500 mln EUR. Tak silny wzrost pomógł stworzyć dobrze zdywersyfikowany portfel netto w wysokości 58 mln EUR oraz osiągnąć solidny współczynnik kapitalizacji na poziomie 32,8%2.

Po rozpoczęciu działalności wiosną 2017 roku, 2019 roku był dopiero drugim pełnym rokiem finansowym Grupy Sun Finance, co świadczy o imponującej skali i rozwoju jej działalności. Obecne główne rynki, na których działa Grupa, to Europa, Azja i Ameryka Łacińska, ze strategicznym naciskiem na przyszłą ekspansję w Azji Południowo-Wschodniej.

Portfel Grupy Sun Finance obejmuje przedsiębiorstwa z siedzibą na Łotwie, w Polsce, Danii, Kazachstanie i Meksyku, natomiast działalność w Szwecji i Wietnamie, którą uruchomiono w roku 2019, w I kw. 2020 roku stanie się częścią szerszej Grupy Sun Finance.

„Ponieważ rok 2019, który od rozpoczęcia działalności jest naszym pierwszym w pełni rentownym rokiem, w którym uzyskaliśmy EBITDA na poziomie 26 mln EUR (osiągając prawie pięciokrotny wzrost w porównaniu z 2018 rokiem) oraz silną kapitalizację na poziomie 32,8%, uważamy, że informacje te stanowią potwierdzeniem, że wybrana przez nas strategia jest na dobrej drodze, zarówno pod względem prowadzonych operacji, jak i miejsca ich realizacji. W 2020 roku będziemy nadal koncentrować się na rozwoju naszej działalności na całym świecie, nie tracąc z oczu wydajności i rentowności” – powiedział założyciel i dyrektor generalny Sun Finance Group, Toms Jurjevs.

Centrala firmy Sun Finance znajduje się w Rydze na Łotwie, przy czym w IV kw. 2019 roku firma przeniosła się do nowej siedziby biurowej „Riga Skanstes City”. W Grupie Sun Finance zatrudnionych jest obecnie ponad 770 pracowników. W sierpniu 2019 roku firma pomyślnie zakończyła pierwszą  emisję obligacji, weszła na NASDQ CSD i pozyskała dodatkowe 10 mln EUR na wsparcie swojego rozwoju – wszystko to wskazuje na zaufanie inwestorów do strategii i zarządzania firmą. Niektórzy inwestorzy kapitałowi w Sun Finance i Mintos są tymi samymi inwestorami.

W 2020 roku Grupa Sun Finance planuje kontynuować swoją strategię ekspansji, wchodząc na nowe rynki, a także rozwijając nowe produkty.

Nota 1: Grupa Sun Finance została utworzona w 2019 roku pod ujednoliconą marką. Wyniki pro forma obejmują Łotwę, Polskę, Kazachstan, Danię i Meksyk. Oczekuje się, że Szwecja i Wietnam zostaną włączone do szerszej struktury Grupy w I kw. 2020 roku.

Uwaga 2: Współczynnik kapitalizacji obliczany jako skorygowany kapitał własny (kapitał własny plus zadłużenie podporządkowane) do portfela pożyczkowego netto

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner