Więcej możliwości inwestycji w pożyczki z Mołdawii na platformie Mintos

Rynek Mintos powiększa się o pożyczki osobiste, których Grupa IuteCredit udziela w Mołdawii. Uzupełniają one obecną ofertę pożyczkodawcy, którą stanowią pożyczki osobiste z Albanii.

Grupa IuteCredit powstała w 2008 r. Obecnie prowadzi działalność w Mołdawii, Albanii, Macedonii i Kosowie. Grupa pomogła ponad 170 000 klientów, a wartość jej portfela pożyczkowego wynosi 20 mln euro. Pretenduje do stania się najszybszym i najbardziej efektywnym pożyczkodawcą w regionie.

“IuteCredit to dynamicznie rozwijająca się firma. Cenimy szybkość, elastyczność i dywersyfikację naszego finansowania. Inwestorzy z rynku Mintos pozwolą IuteCredit Mołdawia stać się bardziej dynamiczną firmą oraz udzielać pożyczek szybciej i w większej liczbie, co umożliwi jej szybszy rozwój. Mintos jest dla nas ważnym rynkiem, który łączy interesy różnych graczy: inwestorów, pożyczkodawców i pożyczkobiorców – mówi Stanislav Tuzlucov, CEO IuteCredit Mołdawia.

Średnia wartość dostępnych na platformie Mintos pożyczek IuteCredit z Mołdawii wyniesie 400 euro, a okres spłaty – 13 miesięcy. Szacowana roczna stopa zwrotu netto dla inwestorów osiągnie do 12%.

Aby ściślej powiązać swoje interesy z interesami inwestorów, z każdej pożyczki dostępnej na Mintos IuteCredit zachowa na swoim koncie 10%. Wszystkie pożyczki IuteCredit z Mołdawii są zabezpieczone gwarancją wykupu. Niespłacane zobowiązania odkupi Grupa IuteCredit.

Grupa IuteCredit rozpoczęła swoją działalność w Mołdawii w 2008 r. i obecnie jest liderem na tamtejszym rynku finansowania pozabankowego. Od czasu swojego powstania Grupa udzieliła w Mołdawii ponad 200 000 pożyczek na łączną kwotę ponad 60 mln euro. Typowy klient IuteCredit Mołdawia jest między 18 a 68 rokiem życia i pożycza średnio 400 euro na wydatki osobiste.

Grupa jest rentowna od 2010 r. Obecnie IuteCredit Mołdawia ma 41 000 klientów. Średni okres zapadalności wynosi 13 miesięcy, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – 74%.

Pożyczkodawca IuteCredit dołączył do Mintos w czerwcu 2017 r., umożliwiając inwestycje w pożyczki osobiste z Albanii. Dotychczas użytkownicy platformy Mintos sfinansowali pożyczki IuteCredit na kwotę 4 mln euro.

Inwestowanie w pożyczki IuteCredit Mołdawia jest możliwe poprzez pożyczki udzielone IuteCredit Mołdawia przez Mintos Finance. W tym przypadku spłata zależy od wpłat końcowego pożyczkobiorcy. Każda pożyczka udzielona IuteCredit Mołdawia przez Mintos Finance jest powiązana z odpowiednią pożyczką udzieloną końcowemu pożyczkobiorcy przez IuteCredit Mołdawia. Mintos Finance wchodzi w skład grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury jest dostępny w umowie udzielenia pożyczki Mintos Finance i umowie cesji.

Jeżeli chcesz inwestować w pożyczki osobiste IuteCredit z Mołdawii i korzystasz z narzędzia Auto Invest, pamiętaj o aktualizacji ustawień. Skorzystaj z tej doskonałej oferty inwestycji w pożyczki z Mołdawii!

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner