Właściciel Banknote i Vizia przeprowadził aktualizację swojej tożsamości korporacyjnej i rozpoczął subskrypcję nowej emisji obligacji o wartości 5 mln EUR

Druga co do wielkości pozabankowa firma udzielająca pożyczek konsumenckich na Łotwie, SIA ExpressCredit, ogłasza zmianę tożsamości korporacyjnej, która obowiązuje od dnia 4 lutego br. Nowa tożsamość korporacyjna reprezentuje nie tylko nową nazwę, ale także uaktualnioną misję i wartości. Od teraz, pracownicy, współpracujący partnerzy, inwestorzy i regulatorzy będą znali holding jako DelfinGroup, natomiast klienci nadal będą korzystać z najważniejszych produktów firmy znanych pod ich markami, czyli Banknote i VIZIA. 

„Zmiana tożsamości korporacyjnej była konieczna, aby lepiej odzwierciedlić to, co firma robi i planuje robić w przyszłości”, wyjaśnia dyrektor generalny Didzis Admidins. Holding oferuje już różnorodną gamę pozabankowych usług pożyczkowych dla konsumentów, a obecnie jest w trakcie opracowywania nowych, niestandardowych rozwiązań finansowych.

Aktualizacja profilu firmy na rynku Mintos

W ramach platformy Mintos, Banknote i Vizia zostały umieszczone pod marką parasolową DelfinGroup. 

Zmiana nazwy grupy firm pożyczkowych oraz jej konsolidacja w ramach jednej grupy na platformie wpływa na nazwy wspomnianych firm pożyczkowych dostępnych w ofercie pożyczek na rynku Mintos, oraz na dostępne filtry dla opcji inwestycyjnych. Te dwie firmy pożyczkowe nie będą już wymieniane osobno na Mintos wraz z ich wcześniej znanymi markami. Zamiast tego, inwestorzy zobaczą DelfinGroup we wszystkich filtrach (Auto Invest, rynek pierwotny, rynek wtórny) oraz na stronie Mintos prezentującej Firmy pożyczkowe. Pamiętaj, że ustawienia Auto Invest zostaną zaktualizowane automatycznie.

Obligacje korporacyjne

Była spółka SIA ExpressCredit (Banknote and Vizia) rozpoczęła bieżącą subskrypcję trzyletnich zabezpieczonych obligacji korporacyjnych o wartości 5 mln EUR. Subskrypcja została zarejestrowana w dniu 15 listopada 2019 roku i jest otwarta do dnia zapadalności emisji obligacji w roku 2022 lub do dnia zakończenia pełnej subskrypcji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Oczekuje się, że po zakończeniu ich pełnej subskrypcji, nowe obligacje zostaną włączone do Pierwszego Północnego rynku prowadzonego przez giełdę papierów wartościowych Nasdaq Riga.

Emisja obligacji stanowi kontynuację długofalowej współpracy pomiędzy DelfinGroup a inwestorami. Ostatnia emisja wskazuje również na dojrzałość spółki i jej chęć pozostania otwartym, zaufanym i przejrzystym partnerem dla jej inwestorów.

Wpływy z emisji obligacji częściowo pokryją zobowiązania wobec dotychczasowych posiadaczy obligacji oraz przyczynią się dywersyfikacji źródeł finansowania DelfinGroup. DelfinGroup wciąż jest zobowiązana do kontynuacji finansowania części swojego portfela pożyczkowego za pośrednictwem Mintos w przyszłości. 

Dodatkowe informacje

Od momentu powstania, holding udzielił pożyczek lombardowych i konsumpcyjnych na kwotę 255 mln EUR, a baza jego klientów osiągnęła prawie 400 tys. osób. Na koniec grudnia 2019 roku, portfel pożyczkowy netto firmy Banknote wynosił 19,4 mln EUR, a portfel pożyczkowy netto firmy VIZIA osiągnął 3,1 mln EUR. Marka Banknote jest wykorzystywana do udzielania pożyczek lombardowych i konsumenckich, natomiast marka VIZIA jest używana wyłącznie do udzielania internetowych pożyczek konsumenckich i skierowana do nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie odbiorców. 

W ciągu swojej dziesięcioletniej historii, a zwłaszcza w ostatnich latach, holding odnotował błyskawiczny wzrost. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest wysoki poziom obsługi klienta, który osiągnięto poprzez zwiększenie wygody korzystania z usług i ich dostępności online. Dodatkowo został on wzmocniony inwestycjami w systemy informatyczne i przetwarzania danych. Kolejnym elementem sukcesu jest regularnie modernizowana i optymalizowana sieć 87 oddziałów zlokalizowanych na terenie całej Łotwy.      

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner