Wprowadzamy Notes — przyszłą formę inwestowania w pożyczki na Mintos w regulowanym otoczeniu

Kontynuujemy prace nad tym, aby stać się firmą inwestycyjną i nadal wprowadzamy niezbędne zmiany.

Jedna z kluczowych zmian dotyczy podstawowego sposobu, w jaki inwestorzy dokonują inwestycji w pożyczki. W regulowanym otoczeniu, inwestycje w pożyczki na Mintos staną się inwestycjami w Notes — instrumentami finansowymi zabezpieczonymi pożyczkami. Chętnie opowiemy Ci o nich więcej.

Najważniejsze fakty
●      Pożyczki na Mintos będą klasyfikowane jako regulowane instrumenty finansowe, zwane Notes
●      Jeden Note będzie odpowiadać jednej pełnej pożyczce pomniejszonej o udział własny firmy pożyczkowej w pożyczce
●      Każdy Note będzie mieć swój własny międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych (ISIN)
●      Odsetki naliczone od Notes będą funkcjonować podobnie jak w przypadku obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych
●      Dostępne będą szczegółowe prospekty dotyczące potencjalnych inwestycji w pożyczki (Notes)
●      Doświadczenie użytkowników na rynku Mintos w dużej mierze pozostanie takie samo jak obecnie

 

Wprowadzamy Notes

Zebraliśmy najlepsze praktyki w Europie i ostatecznie stwierdziliśmy, że Notes to najlepsze rozwiązanie, ponieważ zarówno spełnia ono wymogi regulacyjne, jak i wspiera interes inwestorów, zapewniając większą przejrzystość i bezpieczeństwo inwestycji dokonywanych w pożyczki.

Obecnie za każdym razem, gdy inwestor inwestuje w pożyczki na Mintos, zawierana jest standardowa umowa cesji pożyczki pomiędzy inwestorem a firmą pożyczkową. Z kolei, Notes to instrumenty finansowe, które spełniają europejskie wymogi regulacyjne, w tym  rozporządzenie UE w sprawie prospektu emisyjnego.

Celem Notes jest zapewnienie bardziej przejrzystych przepływów pieniężnych pochodzących ze spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców oraz zwiększenie dźwigni finansowej dla Mintos celem ochrony interesów inwestorów w przypadku jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk.

Jeden Note będzie odpowiadać jednej pełnej pożyczce pomniejszonej o udział własny firmy pożyczkowej w pożyczce.

Jeśli na przykład zainwestujesz 20 EUR w Note o wartości 80 EUR po 20% amortyzacji, otrzymasz 0,25 (lub 25%) Note. Zobacz przykład na poniższym obrazku.


Proces inwestowania na rynku Mintos będzie przebiegał tak samo, jak obecnie w przypadku inwestowania w ułamkowe części pożyczek.

Ponadto, każdy Note będzie mieć swój własny, międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych (ISIN), przekazany przez depozytariusza papierów wartościowych. Identyfikatory ISIN zapewniają dokładne i sprawne rozliczanie i rozrachunek papierów wartościowych, a także przetwarzanie związane z płatnościami dokonywanymi w trakcie cyklu życia emisji.

Zmiany w naliczanych odsetkach

Odsetki od instrumentów finansowych będą naliczane od pierwszego dnia codziennie (na poziomie Notes, ale nie na poziomie inwestora), co oznacza, że gdy inwestor kupi Note (lub ułamek Note), inwestor dokona zakupu kwoty głównej wraz z narosłymi odsetkami.

W najbliższym terminie spłaty odsetek, inwestor otrzyma również narosłe odsetki, które zapłacił z góry, inwestując w pożyczkę. W większości przypadków naliczone odsetki, jeśli dotyczy, będą stosunkowo niewielkie, ponieważ liczone są od ostatniego terminu spłaty, który zwykle przypada do miesiąca wstecz.

Załóżmy, że inwestor chce kupić jeden Note, który oferuje 12% roczną stopę zwrotu, czyli 1% miesięcznie, który został udostępniony na rynku pierwotnym Mintos miesiąc temu. W ciągu tego miesiąca 1% zostałby naliczony i stałby się częścią takiej inwestycji.

Na przykład, jeśli inwestor zainwestuje 100 EUR, inwestycja zostanie automatycznie podzielona na dwie części – 99 EUR jako kwota główna i 1 EUR jako narosłe odsetki.

W momencie nadejścia kolejnego terminu spłaty, inwestor zarobi miesięczne odsetki w wysokości 1% (od kwoty głównej wynoszącej 99 EUR) plus kolejne 1 EUR (z tytuł odsetek naliczonych przed zakupem).

Naliczane odsetki to rynkowy standard, stosowany w przypadku obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych o charakterze podobnym do Notes. Zazwyczaj, naliczone odsetki są wypłacane jako dodatkowa kwota od inwestycji, ale jak w przykładzie powyżej, mogą one również stanowić część inwestycji, co będzie wygodniejszym rozwiązaniem dla inwestorów.

Liczy się to, że operacja ta nie będzie mieć wpływu na ostateczny rezultat, czyli stopy zwrotu, a jedynie na proces obliczania i przekazywania odsetek.

Prospekty opisujące możliwości inwestycyjne

W ramach nowej konfiguracji inwestycji na Mintos będą również dostępne szczegółowe prospekty zawierające informacje o potencjalnych inwestycjach w pożyczki (Notes).

Każdy prospekt będzie zawierać informacje o Notes, czynnikach ryzyka związanych z inwestycjami, pożyczkach bazowych, informacje o rynku i danym kraju, o firmie pożyczkowej i innych stronach transakcji, omówienie transakcji (w tym zawarte istotne kontrakty) oraz inne szczegóły wymagane na mocy obowiązujących przepisów.

Zanim Notes będą mogły zostać zaoferowane inwestorom, prospekty zostaną zarejestrowane w Komisji ds. Rynków Finansowych i Kapitałowych (FCMC). Przed ich zatwierdzeniem, Komisja FCMC oceni, czy dany prospekt spełnia standardy kompletności, zrozumiałości i spójności. Prospekty zostaną opublikowane na stronie Mintos, a inwestorzy będą mogli się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Ponadto, będą musiały być one odnawiane co roku celem aktualizacji zawartych w nich informacji.

Inwestorzy powinni pamiętać, że ryzyko związane z inwestowaniem w pożyczki pozostanie, jak zawsze, takie samo.

Dalsze informacje i pytania

Notes z czasem zastąpią obecnie obowiązujące umowy cesji, tym samym zapewniając zgodność z europejskimi regulacjami w ramach obowiązujących ram nadzorczych. Spodziewamy się, że pełne przejście na ich stosowanie potrwa nawet rok, począwszy od momentu, gdy Mintos stanie się rynkiem regulowanym.

Jakkolwiek w najbliższych miesiącach po stronie Mintos jest jeszcze wiele do zrobienia, zachęcamy wszystkich do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach i zadawania wszelkich pytań. Dołożymy wszelkich starań, aby przedstawić wskazówki wraz z wyjaśnieniami oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące wszystkich aspektów, z którymi inwestorzy potrzebują się zapoznać, aby dowiedzieć się o Notes.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner