Wprowadzamy ocenę odpowiedniości i adekwatności

Kontynuując prace nad tym, aby stać się rynkiem regulowanym, wprowadzamy ocenę, aby sprawdzić, czy oferowane przez nas sposoby inwestowania są odpowiednie i adekwatne dla inwestorów, którzy ubiegają się o korzystanie z ich.

Najważniejsze fakty

  • Ocena odpowiedniości i adekwatności pomoże nam upewnić się, że oferujemy produkty inwestycyjne dostosowane do poziomu doświadczenia inwestorów oraz chronić tych spośród nich, którzy dopiero zaczynają inwestować w pożyczki
  • W ramach oceny ocenia się również zdolność i gotowość inwestorów do podjęcia ryzyka związanego z inwestowaniem w pożyczki
  • Po uzyskaniu przez Mintos statusu firmy licencjonowanej inwestorzy będą mogli korzystać tylko z tych produktów, które zostaną uznane za odpowiednie i adekwatne dla nich, zgodnie z wynikiem przeprowadzonej oceny.
  • Ocena ta, która jest wymogiem regulacyjnym, będzie wdrażana stopniowo, począwszy od 16 grudnia br.

 

Czym jest ocena odpowiedniości i adekwatności?

Celem oceny odpowiedniości i adekwatności jest upewnienie się, że inwestorzy są świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem na Mintos oraz że ich sytuacja finansowa pozwala im na jego poniesienie. W jej ramach dokonuje się również oceny, czy produkty oferowane przez Mintos odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom inwestorów i czy są odpowiednie do stanu ich wiedzy i doświadczenia.

Ocena składa się z 4 sekcji pytań, które zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem MiFID:

1. Sytuacja finansowa: w tej części zadamy Ci kilka pytań dotyczących Twojego rocznego dochodu i wartości netto.

2. Wiedza: w tej części oceniamy Twoją wiedzę inwestycyjną, aby określić, czy będziesz w stanie zrozumieć warunki i ryzyko związane z inwestycjami na Mintos.

3. Doświadczenie: ta część koncentruje się na Twoim doświadczeniu w inwestowaniu w określone klasy aktywów.

4. Cele inwestycyjne: na koniec zadamy Ci kilka pytań dotyczących Twoich celów inwestycyjnych i apetytu na ryzyko.

Jak działa taka ocena?

Ponieważ ta ocena odpowiedniości i adekwatności wprowadza nową funkcjonalność na Mintos, będziemy ją wdrażać etapami, aby mieć pewność, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Oznacza to, że możesz nie zostać poproszony o natychmiastowe przeprowadzenie tej oceny. Jeśli zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące oceny odpowiedniości, wypełnij je jak najszybciej, ponieważ stanie się to obowiązkowym wymogiem do korzystania z Mintos w przyszłości, zgodnie z otrzymaną przez nas nową licencją.

Powiadomimy Cię na Twoim koncie, gdy ocena będzie dostępna. Aby rozpocząć ocenę, przejdź do strony Przeglądu (Overview) i kliknij  Start oceny. Ocena zajmie Ci 10-15 minut, ale nie musisz jej wypełniać za jednym podejściem. Możesz z niej wyjść w dowolnym momencie, Twoje odpowiedzi zostaną zapisane i będziesz mógł kontynuować później. Po zakończeniu oceny obliczymy Twoje wyniki.

W zależności od Twoich odpowiedzi, zaproponujemy Ci sposoby inwestowania, które zostaną uznane za odpowiednie i adekwatne do Twoich potrzeb. Po uzyskaniu licencji przez Mintos będziesz mógł korzystać wyłącznie tych produktów. Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie, będzie mógł dokonać aktualizacji swoich odpowiedzi w Twoim Profilu, a wyniki oceny zostaną ponownie przeliczone.

Będziemy Cię na bieżąco informować o postępach naszych działań zmierzających do uzyskania licencji.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner