Wprowadzenie kategorii inwestorów

W miarę zbliżania się daty uzyskania przez nas licencji wprowadzamy kategorie inwestorów zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). Zgodnie z tą dyrektywą, firmy inwestycyjne są zobowiązane do przypisania inwestorów do jednej z 3 kategorii, aby zapewnić im odpowiednią ochronę i wsparcie w zakresie ich poziomu doświadczenia, wiedzy i wiedzy specjalistycznej. Dopóki Mintos nie otrzyma licencji, kategorie te mają charakter czysto informacyjny.

Kategorie inwestorów na podstawie MiFID:

Klienci detaliczni

Większość inwestorów na Mintos będzie uważana za klientów detalicznych. Klienci detaliczni mają mniejsze doświadczenie w porównaniu z innymi kategoriami oraz mają zapewniony najwyższy poziom ochrony regulacyjnej. Na przykład, udostępnimy im dodatkową sprawozdawczość i ujawnianie informacji, a także są oni chronieni przez system ochrony inwestorów, gdy posiadają instrumenty finansowe na Mintos. Domyślnie każdego inwestora, którego nie uznaje się za klienta profesjonalnego lub uprawnionego kontrahenta, zgodnie z przepisami regulacji MiFID, uznaje się za klienta detalicznego.

Klienci profesjonalni

Klienci profesjonalni są w stanie podejmować własne decyzje inwestycyjne i rozumieć związane z nimi ryzyko z większą autonomią niż klienci detaliczni. Oznacza to, że mogą oni mieć dostęp do niektórych ofert, ale zrzekają się pewnych zabezpieczeń regulacyjnych przyznawanych klientom detalicznym. Klientami profesjonalnymi są zazwyczaj inwestorzy instytucjonalni lub, w niektórych przypadkach, osoby fizyczne mające duże doświadczenie inwestycyjne i znaczną wartość netto.

Uprawnieni kontrahenci

Uprawnionych kontrahentów uważa się za najbardziej wytrawnych inwestorów. Zazwyczaj są to firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe, fundusze inwestycyjne lub inne regulowane instytucje finansowe. W porównaniu z inwestorami profesjonalnymi zapewnia się im mniejszą ochronę regulacyjną.

Gdy Mintos otrzyma licencję firmy inwestycyjnej i stanie się rynkiem regulowanym, inwestorzy będą mogli wnioskować o przypisanie ich do innej kategorii. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Regulacja MiFID, załącznik II.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner