Wraz z wejściem firmy Everest Finanse na rynek Mintos zwiększają się możliwości inwestowania w Polsce

Chcesz mieć więcej możliwości inwestowania w Polsce? Twoje prośby zostały wysłuchane, gdyż Everest Finanse S.A., która jest jedną z największych firm pożyczkowych, właśnie dołącza do rynku Mintos, udostępniając inwestorom swoje pożyczki osobiste.

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 roku, udzielając pożyczek pod marką Bocian Pożyczki. Od chwili założenia, firma ta udzieliła ponad 1,5 mln pożyczek o wartości ok. 3,5 mld PLN (tj. ok. 811,7 mln EUR).

Podstawową działalnością firmy jest udzielanie pożyczek w formie gotówki dostarczanej do domu Klienta. Według własnych szacunków firmy, mając udziały w rynku na poziomie 12,4%, Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, firma posiadała portfel pożyczkowy netto o wartości wynoszącej 83,1 mln EUR.

Pożyczkobiorcy mogą występować o pożyczkę za pośrednictwem trzech różnych kanałów – przez internet, telefonicznie lub za pomocą SMS. Znakomita większość pożyczek udzielana jest na okres od 35 do 82 tygodni (8 do 18 miesięcy), a ich wysokość wynosi od 1.000 PLN (232 EUR) do 3.000 PLN (696 EUR).

W październiku 2017 roku, firma Everest Finanse sfinalizowała transakcję nabycia 100% udziałów w firmie Tempo Finanse sp. z o.o. Była to pierwsza transakcja przejęcia na polskim pozabankowym rynku pożyczkowym. Całkowita kwota transakcji wyniosła 57 mln PLN (13,2 mln EUR).

Everest Finanse na Mintos

Na początek, w formie testu, firma Everest Finanse udostępni inwestorom swoje pożyczki udzielane w EUR. Średnia wartość pożyczki to 550 EUR, przy czym ich wysokość wynosi od 140 EUR do maksymalnie 3.000 EUR. Średni termin spłaty to 45 tygodni (10 miesięcy). Inwestorzy mogą oczekiwać rocznej stopy zwrotu netto do 8,5%.

Aby ściślej powiązać swoje interesy z interesami inwestorów, firma Everest zachowa 5% udział w każdej pożyczce udostępnianej na Mintos. Wszystkie pożyczki udzielane przez firmę Everest mają gwarancję odkupu. Oznacza to, że w przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczki wynosi 60 dni lub więcej, zostanie ona odkupiona przez firmę pożyczkową.

Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym z działalności operacyjnej, w 2018 roku firma Everest Finanse osiągnęła przychody z podstawowej działalności w wysokości 303,9 mln PLN (70,5 mln EUR), przy wskaźniku EBITDA wynoszącym 65,0 mln PLN (15,1 mln EUR).

Skorzystaj z tej znakomitej okazji, aby dokonać dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego! Jeśli korzystasz z narzędzia Auto Invest, już teraz dokonaj odpowiedniej aktualizacji swoich ustawień.

 

Komentarze

Szukanie

Important

Podążaj za nami