Wraz z wejściem firmy Pintar na platformę Mintos, rosną możliwości inwestycyjne w Azji Południowo-Wschodniej

Możliwości inwestycyjne w Azji Południowo-Wschodniej na platformie Mintos wciąż się zwiększają. Miło nam jest poinformować, że nowa firma pożyczkowa – Kredit Pintar –  wiodąca firma w tym regionie oferująca aplikację na rynku pożyczek konsumenckich, właśnie dołączyła do naszej platformy.

Firma Kredit Pintar, mająca siedzibę w Indonezji, udziela mikropożyczek konsumenckich za pośrednictwem platformy, która do zarządzania ryzykiem wykorzystuje sztuczną inteligencję. Od rozpoczęcia działalności w 2017 roku firma odnotowuje niezwykle dynamiczny wzrost, czego dowodem jest m.in. zwiększające się zatrudnienie wynoszące obecnie 600 pracowników oraz rentowność, którą spółka wypracowuje od 2018 roku.

Misją firmy jest promowanie włączenia finansowego wśród osób mających ograniczony dostęp do usług i produktów bankowych w rozwijających się gospodarkach Azji. Obecnie, firma Kredit Pintar prowadzi działalność w Indonezji i na Filipinach oraz wchodzi do Wietnamu i Indii, tym samym zwiększając dywersyfikację produktową i geograficzną.

Firma Kredit Pintar posiada wsparcie cieszących się uznaniem inwestorów venture capital, private equity, m.in. ze strony takich firm jak GSR Ventures, Vision Plus Capital, Provident Capital, czy Northstar Group.

Zarządzanie ryzykiem, jako podstawowa umiejętność

Dotychczas firma Kredit Pintar udzieliła łącznie blisko 4.5 miliony pożyczek na kwotę ponad 300 mln USD. Platforma codziennie udziela ponad 12.000 pożyczek. Jej aplikacja została pobrana ponad 5 mln razy, co oznacza, że liczba ta jest znacząco większa niż w przypadku firm, które zadebiutowały w tej branży wcześniej niż Kredit Pintar.

Pomimo ogromnej dynamiki wzrostu, Kredit Pintar nie idzie na skróty, zawsze stosując surowe standardy i zasady kontroli ryzyka związanego z udzielanymi pożyczkami, aby w ten sposób chronić interesy swoich inwestorów. Wykorzystując technologie związane ze sztuczną inteligencją, które umożliwiają wykrywanie oszustw i dokonanie oceny wiarygodności kredytowej, Kredit Pintar sprawdza m.in. potencjalnego pożyczkobiorcę, czy nie posługuje się on podrobionymi dokumentami tożsamości, albo czy równocześnie nie zaciągnął pożyczek na wielu platformach pożyczkowych. Ryzyko walutowe związane ze zmianami kursów lokalnych walut również objęte jest zarządzaniem ryzykiem.

Oferowanie możliwości inwestycyjnych w krajach ASEAN-u inwestorom działającym na platformie Mintos

Kredit Pintar, postanowiła dołączyć do platformy Mintos, aby zapewnić inwestorom z Europy i nie tylko, możliwości dokonywania inwestycji w krajach regionu ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej), które oferują znakomite wskaźniki zysków w stosunku do ponoszonego ryzyka.

Obecnie, na platformie Mintos można już inwestować w krótkoterminowe pożyczki udzielane przez firmę Kredit Pintar w Indonezji i uzyskać średnią stopę zwrotu netto do 12%. Średnia kwota pożyczki to 50 EUR, przy średnim okresie spłaty wynoszącym 21 dni. Natomiast zakres pożyczek udostępnianych na platformie Mintos wynosi od 30 do 70 EUR, przy terminach spłaty wynoszących od 14 do 28 dni.

Wszystkie pożyczki udostępniane na rynku Mintos przez firmę Kredit Pintar są udzielane przez indonezyjską spółkę PT Wijaya Unggul Sentosa. Ponadto, pożyczkodawca zachowa 10-proc. udział w pożyczkach udostępnianych na platformie Mintos, tym samym ściślej wiążąc swoje interesy z interesami inwestorów. Dodatkowo, pożyczki firmy Kredit Pintar udostępniane na rynku Mintos posiadają zabezpieczenie w postaci gwarancji wykupu, co oznacza, że wszystkie pożyczki zostaną wykupione, w przypadku, gdy zaległość w ich spłacie wyniesie 60 dni lub więcej. Dodatkowo, wspomniane zobowiązania firmy mają gwarancję grupy kapitałowej udzieloną przez firmę Neuroncredit Pte. Ltd.

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner