Wraz z wejściem firmy SOS CREDIT na platformę Mintos zwiększają się możliwości inwestowania na Ukrainie

Wiemy, jak bardzo nasi inwestorzy chętnie korzystają z możliwości inwestycyjnych dostępnych na Ukrainie, dlatego też, z przyjemnością informujemy Was, że dzięki wprowadzeniu na naszą platformę pożyczek konsumenckich oferowanych przez SOS CREDIT, zwiększyliśmy ofertę inwestycyjną dostępną na rynku Mintos.

Założona w 2015 roku, firma SOS CREDIT kierowana jest przez międzynarodowy zespół, którego członkowie mają rozległe doświadczenie w branży finansowej, płatnościach i marketingu. Firmie udało się zbudować dużą bazę klientów, która obejmuje 55.000 pożyczkobiorców, przy czym baza powracających klientów wynosi ponad 28.000 osób, a dodatkowo, każdego miesiąca, firma pozyskuje ponad 3.500 nowych klientów.

W każdym miesiącu firma SOS CREDIT udziela ponad 14.500 pożyczek. SOS CREDIT jest w stanie udzielać tak dużej liczby pożyczek dzięki zastosowaniu algorytmów scoringowych wykorzystujących uczenie maszynowe, co pozwala jej dokonywać sprawdzenia wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy w 5,15 sekundy, natomiast weryfikacja ręczna zajmuje mniej niż 20 minut.

Od czasu założenia do dnia 30 kwietnia br., firma SOS CREDIT udzieliła około 160.000 pożyczek. Według stanu na czerwiec br., łączna wartość udzielonych przez nią pożyczek wynosiła 13,5 mln EUR. Firma SOS CREDIT posiada portfel pożyczkowy netto wynoszący 1,2 mln EUR. 

Firma SOS CREDIT poinformowała, że dołącza do platformy Mintos, aby móc finansować działalność pożyczkową w celu wsparcia przyszłego wzrostu, zapewnienia inwestorom większej przejrzystości i możliwości dokonywania inwestycji na szybko rozwijającym się ukraińskim rynku krótkoterminowych pożyczek.

Możliwości inwestycyjne oferowane przez SOS CREDIT na rynku Mintos

Średnia wartość udzielanych na Ukrainie pożyczek konsumenckich przez firmę SOS CREDIT, które są udostępniane na platformie Mintos wynosi 93 EUR, przy średnim okresie spłaty wynoszącym 22 dni. Inwestorzy mogą uzyskać oferowaną stopę oprocentowania wynoszącą do 13% w skali roku.

Wszystkie pożyczki udostępniane przez SOS Credit posiadają zabezpieczenie w postaci gwarancji wykupu. Oznacza to, że w przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczek wyniesie 60 dni lub więcej, firma pożyczkowa dokona ich wykupu od inwestorów.

W 2018 roku, firma SOS CREDIT osiągnęła przychody wynoszące 2,2 mln EUR. W porównaniu z przychodami osiągniętymi w roku 2017, kiedy to wyniosły 460 tys. EUR, w 2018 roku były one 4,8 razy większe. W 2018 roku, spółka osiągnęła wskaźnik EBITDA wynoszący 288 tys. EUR, w porównaniu do 287 tys. EUR straty, jaką odnotowała w 2017 roku.

Struktura inwestycyjna w firmie SOS Credit 

Biorąc pod uwagę wymogi prawne i interesy inwestorów, ci ostatni będą mogli uzyskać ekspozycję na pożyczki SOS Credit, inwestując w pożyczki udzielane przez Mintos Finance SIA, spółkę Mintos Group, SOS Credit Holding B.V., spółkę grupy kredytowej SOS.

Spłata każdej pożyczki udzielonej przez Mintos Finance na rzecz SOS Credit Holding BV, będzie powiązana ze spłatą pożyczki udzielonej przez SOS Credit Holding BV na rzecz SOS Credit i pożyczka ta zostanie powiązana ze spłatą odpowiedniej pożyczki udzielonej przez SOS Credit pożyczkobiorcy. Pożyczki Mintos Finance będą zabezpieczone bezpośrednio zastawem na wierzytelnościach wynikającym z pożyczek SOS Credit udzielonych pożyczkobiorcom.

Inwestując w pożyczki udzielane przez SOS CREDIT, macie możliwość dokonania dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, jak również inwestowania na rynku krótkoterminowych pożyczek na Ukrainie. Jeśli korzystacie z narzędzia Auto Invest i chcecie realizować te inwestycje, musicie dokonać odpowiedniej aktualizacji swoich ustawień!

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner