Wyniki finansowe za rok 2019 oraz aktualizacje dotyczące działalności Grupy Finko

Wyniki finansowe

Grupa Finko, która jest wykorzystującym technologie pożyczkodawcą internetowym i stacjonarnym działającym na wielu rynkach na całym świecie oraz największym pożyczkodawcą działającym na platformie Mintos, przekroczyła 136 mln EUR przychodów, tym samym odnotowując znaczący wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk netto Grupy w 2019 roku wyniósł 17,6 mln EUR.

W roku 2019 Grupa Finko zakończyła proces łączenia wszystkich swoich marek działających na różnych rynkach w ramach jednego podmiotu Grupy Finko. Dzięki dobrym wynikom osiąganym na wszystkich rynkach prowadzonej przez nią działalności, Grupa udzieliła swoim klientom pożyczek o łącznej wartości 366 mln EUR, co oznacza wzrost o 90% (173 mln EUR) w porównaniu do roku 2018. W związku z tym, pod koniec roku portfel netto Grupy Finko osiągnął wartość 86 mln EUR, co stanowi wzrost o 40 mln EUR (88%) w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zysk Grupy przed odsetkami, podatkami, amortyzacją (EBITDA) wyniósł 35,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 404% w porównaniu z 7,1 mln EUR rok wcześniej. Przełożyło się to na istotnie lepszą marżę EBITDA wynoszącą 26%.

„Rok 2019 był naszym najbardziej dochodowym rokiem od samego istnienia firmy, dlatego też, mamy dobrą pozycję do dalszego wzrostu. Kontynuowaliśmy inwestycje w nasze funkcje informatyczne i związane z ryzykiem oraz wzmocniliśmy naszą obecność we wszystkich naszych krajach, w których prowadzimy działalność. Nasze podejście oparte na danych i doświadczonym zespole zajmującym się analizą danych, umożliwiły Grupie Finko zbudowanie pokaźnego, dobrze funkcjonującego i rentownego portfela pożyczkowego dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Oczywiście, obecne rozprzestrzenianie się koronawirusa Covid-19 będzie miało krótkoterminowy wpływ na naszą działalność biznesową, ale rozpoczęliśmy realizację kompleksowego planu awaryjnego, aby złagodzić wszystkie negatywne skutki”, mówi dyrektor generalny Grupy Finko, Janis Pizics.

Gwarancja Grupy

Miło nam poinformować, że po ujednoliceniu wszystkich swoich marek, Grupa Finko udziela teraz gwarancji grupowej na wszystkie pożyczki udzielane pod parasolem Grupy Finko. Oznacza to, że od tej chwili, JSC Finko Group, nadrzędna spółka dominująca spółek Grupy Finko, jest w pełni zobowiązana do realizacji wszelkich płatności na rzecz inwestorów działających na Mintos w związku z pożyczkami udzielonymi przez którąkolwiek ze spółek Grupy Finko. Umowa pomiędzy Grupą Finko a Mintos została podpisana na początku marca 2020 roku.

Płatności oczekujące

Grupa Finko jest obecnie największym dostawcą pożyczek na Mintos. Jej pożyczki o wartości ponad 97 mln EUR są dostępne na platformie. Portfel o takiej wielkości może czasami przyczyniać się do powstania znaczących różnic w cotygodniowych rozliczeniach z Mintos. W połączeniu z transakcjami transgranicznymi o stosunkowo długich terminach i przeliczaniem walut spowodowało to wydłużenie się statusu niektórych płatności oczekujących. Grupie Finko udało się już znaleźć skuteczne środki mające na celu zminimalizowanie problemu płatności oczekujących. W ostatnim tygodniu, średni okres dla płatności oczekujących uległ skróceniu z dziesięciu do pięciu dni i oczekuje się, że wciąż będzie skracany aż do zera. W tym okresie, Grupa Finko przekazała ponad 7 mln EUR do Mintos na pokrycie tych oczekujących płatności.

Aktualizacja dotycząca wirusa Covid-19

Podobnie jak w przypadku innych firm na całym świecie, na działalność Grupy Finko wpłynęło rozprzestrzenianie się nowego wirusa Covid-19 oraz związane z tym działania rządu. Już od kilku tygodni Grupa aktywnie pracuje nad planem awaryjnym dla każdej ze swoich spółek, aby zapewnić, że w razie potrzeby wszystkie operacje będą mogły być realizowane zdalnie. Grupa Finko bierze pełną odpowiedzialność za zdrowie i dobrostan wszystkich swoich 1 276 pracowników, a wszystkie środki, których stosowanie jest wymagane i zalecane przez WHO, zostały wdrożone. Grupa będzie nadal monitorować sytuację oraz informować inwestorów Mintos o wszelkich wydarzeniach związanych z Covid-19 w każdym z krajów, w których prowadzi działalność. Należy się spodziewać potencjalnego wzrostu popytu na pożyczki konsumpcyjne, jednak w celu utrzymania dobrej sytuacji finansowej obecnego portfela pożyczkowego Grupy Finko, spółka wdroży wzmocnione środki oceny wiarygodności kredytowej klientów.

Plany na przyszłość

W 2020 roku Grupa Finko planuje kontynuować rentowny rozwój, rozszerzając działalność na nowe obszary istniejących rynków, a także opracowywać nowe oferty produktowe i programy lojalnościowe. Szczególny nacisk zostanie położony na dywersyfikację źródeł finansowania. W marcu br. Grupa rozpoczęła emisję obligacji prywatnych, po której pod koniec kwietnia br. ma nastąpić emisja obligacji publicznych. Grupa Finko będzie nadal uważnie monitorować rozwój wydarzeń związanych z pandemią wirusa Covid-19 i odpowiednio dostosowywać swoją działalność.

Grupa Finko

Finko, jako grupa, udostępnia na Mintos pożyczki pochodzące z pięciu rynków, tj. Gruzji, Armenii, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, na których całkowita liczba ludności wynosi około 195,5 mln osób. Na tych rynkach Grupa ma 1,5 miliona zarejestrowanych użytkowników i ponad 600 000 aktywnych klientów. Grupa Finko oferuje klientom dwa produkty — pożyczki jednorazowe i pożyczki ratalne. Do tej pory Grupa udzieliła pożyczek o łącznej wartości 600 mln EUR. Central Grupy Finko mieści się w Rydze na Łotwie, a Grupa zatrudnia ogółem 1 276 osób.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner