Zarabiaj do 15% z Finko Armenia Forward Flow

Z przyjemnością ogłaszamy, że Finko Armenia (Varks) jest pierwszą firmą pożyczkową, która oferuje Forward Flow na Mintos.

Forward Flow to nowy i unikalny produkt na rynku crowdlendingowym (pożyczek społecznościowych). Forward Flow stanowi zobowiązanie do dokonania inwestycji w zbiór uprzednio uzgodnionych pożyczek bazowych, po ustalonej z góry stopie procentowej przez określony czas. W trakcie trwania Forward Flow inwestorzy otrzymują cotygodniowe płatności odsetkowe na podstawie wyników osiąganych przez takie pożyczki bazowe. 

Jesteśmy przekonani, że Forward Flow zapewni inwestorom działającym na Mintos jeszcze większą wartość.

– Kapitał zainwestowany w Forward Flow będzie pracować przez cały czas trwania umowy, dzięki czemu inwestorzy mogą zmniejszyć ponoszone przez nich ryzyko reinwestycji w porównaniu do ryzyka związanego z zakupem indywidualnych pożyczek.  

– W 2019 roku średnia ważona stopa procentowa dla udzielonych pożyczek Varks wynosiła ok. 12%. Najwyższa stopa pożyczki wynosiła ok. 14%, a najniższa ok. 8%. Dzięki Forward Flow inwestorzy mogą blokować stopy procentowe na dłużej, a tym samym zmniejszać swoją ekspozycję na zmiany stóp procentowych na Mintos.

– Średnio, inwestorzy mogą spodziewać się wyższych stóp procentowych w porównaniu do podobnych indywidualnych pożyczek na rynku, ponieważ angażują swoje środki w dłuższym horyzoncie czasowym. Dzięki Varks Forward Flows inwestorzy mogą spodziewać się stopy procentowej do 15%.

Varks Forward Flows zaczynają się od kwoty kapitału w wysokości 5 000 – 100 000 EUR, z terminem zapadalności wynoszącym 12 miesięcy i stopami procentowymi do 15%. Są one zabezpieczone gwarancją grupową udzieloną przez grupę Finko.

Aby uzyskać ekspozycję na Foward Flows oferowane przez Varks, inwestorzy będą mogli inwestować w pożyczki udzielane firmie Varks przez Mintos Finance. Zgodnie z umowami zawartymi przez Mintos Finanse i Varks, w ciągu jednego miesiąca pożyczki zostaną zabezpieczone zastawem na części należności firmy Varks od jej pożyczkobiorców. Mintos Finance jest spółką z grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury znajduje się w umowie pożyczki Mintos Finance i umowie cesji.

Więcej na temat Forward Flow

O Finko Armenia (Varks)

Założona w roku 2016, firma Varks.am jest uniwersalną organizacją pożyczkową, która oferuje swoim klientom szybki i łatwy dostęp do środków dzięki skutecznemu procesowi składania wniosków pożyczkowych. Varks.am jest jedną z wiodących alternatywnych firm pożyczkowych w Armenii. Po złożeniu wniosku w jednym z 51 oddziałów w całym kraju, klienci mogą otrzymać pożyczkę gotówką lub przelewem bankowym.

Firma Varks.am dołączyła do Mintos w lutym 2018 roku, a w listopadzie 2019 roku stała się częścią grupy Finko. Na Mintos firma oferuje krótkoterminowe pożyczki w wysokości 20-900 EUR i średnim okresie wynoszącym 30 dni. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, firma posiadała portfel pożyczkowy netto w wysokości ponad 28 mln EUR. Varks ma ponad 450 000 zarejestrowanych klientów i od momentu powstania, firma rozpatrzyła 1,7 mln wniosków pożyczkowych. 

Celem firmy Varks jest utrzymanie czołowej pozycji w pozabankowym sektorze mikrofinansowania w Armenii poprzez zwiększenie portfela pożyczkowego do 35 mln EUR do końca 2020 roku oraz dzięki poszerzeniu sieci oddziałów w całym kraju. W 2019 roku firma otworzyła 18 nowych oddziałów, a na rok 2020 zaplanowano 10 dodatkowych. Firma Varks stosuje odpowiedzialne praktyki dotyczące udzielania pożyczek oraz wspiera projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner