Zenka Finance z Keni se připojuje na platformu Mintos!

Zenka Finance – jeden z nejrychleji rostoucích digitálních poskytovatelů půjček působících v Keni právě vstoupil na Mintos tržiště, kde nabízí možnost investovat do dynamicky se rozvíjejícího odvětví osobních půjček. Umožňuje Vám těžit z příležitostí plynoucích z nových technologií a inovací.

Hlavním posláním společnosti Zenka je nabídnout svým zákazníkům možnost využít špičkových a flexibilních finančních produktů, které jim pomohu na jejich cestě k finančnímu začlenění a budou formovat jejich ekonomický rozvoj. 

Zenka Finance je fintech společnost založená v prosinci 2018, která poskytuje inovativní osobní a flexibilní úvěrové produkty od 5 USD do 200 USD s dobou splácení 1 až 61 dnů. Zenka je zaměřena na spokojenost svých zákazníků a v kombinaci s datově řízeným rozhodováním se stala důvěryhodným partnerem pro tisíce svých zákazníků v Keni.

Zenka je jedinečná díky zavedení nových funkcí, které na keňském trhu dříve neexistovaly. V prvé řadě jsou půjčky společnosti Zenka plně flexibilní – klienti rozhodují o splatnosti své půjčky v závislosti na svých potřebách. Splatnost je možné nastavit až za 61 dní. Také mohou využívat možnosti dodatečného čerpání, kdy si zákazníci mohou v rámci svého úvěrového limitu vyžádat další částku. 

„Zenka Finance hledá spolehlivé a flexibilní financování, které nám pomůže dále rozvíjet naše podnikání a využívat příležitosti, které se naší společnosti naskytli díky technologiím a inovacím a díky kterým můžeme plnit finanční potřeby spotřebitelů. Také proto jsme se rozhodli připojit na platformu Mintos – k jednomu z nejlepších tržišť s půjčkami na světě. Velmi věříme tomu, že toto partnerství podpořené naším odhodláním, prosperující keňskou ekonomikou, příznivými místními podmínkami a vhodnými investicemi povede k dosažení vedoucí pozice na trhu digitálních půjček.“

Také jsme jedním ze zakladatelů DLAK (Asociace digitálních poskytovatelů půjček v Keni), a to protože chceme hrát aktivní roli při budování zářné budoucnosti digitálního financování, která by měla být založena na osvědčených postupech při poskytování půjček a ochraně spotřebitele prostřednictvím spolupráce mezi zúčastněnými stranami, regulujícimi orgány a zákazníky.“- říká generální ředitel společnosti Zenka Robert Masinde.

Zenka se zaměřuje na dsotupnost

Dnešní podniky musí podporovat technologii, aby přežily, a proto také Zenka vybudovala sadu AI algoritmů, které plně automatizují úvěrový proces a zpracování žádosti zákazníka. Řešení založená na umělé inteligenci v oblasti kreditního hodnocení, vymáhání pohledávek, predikcí příjmů z úvěrů, péče o zákazníky, podvodů a prevence odchodu klientů tvoří jedinečnou skupinu Zenka AI (pravděpodobně jediné řešení tohoto druhu mezi keňskými poskytovateli půjček).

Zenka je zaměřena na to, aby byla lehce dostupná pro každého zákazníka – klienti mohou požádat o půjčku prostřednictvím aplikace pro Android a iOS, ale i jinými způsoby.

Zenka na platformě Mintos

Nyní můžete investovat do osobních půjček poskytnutý společností Zenka v Keni, které jsou zveřejňovány v EUR. Půjčky jsou na tržišti v rozmezí od 12 EUR do 182 EUR s dobou splatnosti od 1 až do 61 dnů. Můžete očekávat čistý roční výnos až až 12 %.

Všechny půjčky společnosti Zenka na platformě Mintos jsou zajištěny garancí zpětného odkupu a společnost je odkoupí zpět, pokud budou v prodlení po dobu delší než 60 dnů. Kromě toho si společnost ponechá na své rozvaze 10 % z každé půjčky umístěné na tržiště.

Zenka od svého založení poskytla půjčky přibližně za 5 milionů EUR.

Nezmeškejte tuto skvělou příležitost investovat do půjček z Keni od společnosti Zenka! Pokud používáte Auto Invest, tak nezapomeňte odpovídajícím způsobem aktualizovat jeho nastavení.

Někteří investoři do vlastního kapitálu poskytovatele půjček a společnosti Mintos jsou totožní.

 

Sdílet: