Ziņas par Eurocent

Šī ir jaunākā informācija par Eurocent situāciju. Uzņēmums turpina apkalpot aizdevumus un nodot aizņēmēju maksājumus investoriem Mintos aizdevumu tirgū. Tādējādi kopš 2017. gada 8. jūnija neatmaksātais investīciju portfelis Eurocent aizdevumos Mintos aizdevumu tirgū ir samazinājies par 43%.

Pēc kavēto aizdevumu automātiskās atpirkšanas apturēšanas Mintos aizdevumu tirgū jūlijā, Eurocent veica daļēju aizdevumu atpirkšanu atbilstoši uzņēmuma finansiālajām iespējām EUR 71 000 apmērā. Eurocent pakāpeniski veica arī maksājumus neatmaksāto korporatīvo obligāciju turētājiem. Saskaņā ar 6. oktobra datiem uzņēmums ir atmaksājis kopumā 35% no obligāciju apjoma.

Tomēr pēc tam, kad tiesa 29. septembrī Eurocent norīkoja pagaidu tiesas uzraugu, uzņēmumam bija jāaptur daļējā aizdevumu atpirkšana no Mintos investoriem. Iemesls tam ir uzrauga noteiktie ierobežojumi, lai nodrošinātu godīgu attieksmi pret visiem Eurocent kreditoriem.

Pagaidu tiesas uzrauga galvenās funkcijas ir:

– pārbaudīt uzņēmuma finansiālo stāvokli;

– palīdzēt tiesai pieņemt lēmumu par parāda pārstrukturēšanas procesa uzsākšanas pamatotību;

– uzraudzīt uzņēmuma rīcību, lai nepieļautu, ka tas veic darbības, kas varētu būt kaitnieciskas attiecībā pret kreditoriem.

Eurocent vadība ir apstiprinājusi, ka pagaidu tiesas uzrauga norīkošana neietekmēs uzņēmuma veiktos regulāros maksājumus investoriem Mintos aizdevumu tirgū. Investoriem joprojām tiks pārskaitīti visi no aizņēmējiem saņemtie maksājumi par aizdevumiem, kas ir piesaistīti attiecīgajiem investoriem Mintos aizdevumu tirgū.

Eurocent turpina arī sarunas ar vairākiem potenciālajiem investoriem. Ja šo sarunu rezultātā tiks panākta vienošanās, uzņēmuma situācija tiktu atrisināta ārpus tiesas, un tas ļautu Eurocent īsā laika posmā nokārtot savas saistības pret investoriem.

Īss atskats uz notikušo

2017. gada jūnijs: Eurocent nespēj atmaksāt tā korporatīvās obligācijas 1,8 miljonu Polijas zlotu (EUR 425 000) apmērā, un tiek pārtraukta jaunu Eurocent aizdevumu izvietošana Mintos aizdevumu tirgū. Vairāk informācijas >

2017. gada jūlijs: Tā kā uzņēmums joprojām nav spējīgs atmaksāt obligācijas pilnā apmērā, Eurocent iesniedz pieteikumu tiesā ar lūgumu pārstrukturēt uzņēmuma parādus. Vairāk informācijas >

2017. gada septembris: Izvērtējot pieteikumu, tiesa Eurocent norīko pagaidu tiesas uzraugu. Uzraugam šobrīd ir jāapstiprina visas uzņēmuma darbības, kas nav saistītas ar ikdienas uzņēmuma vadību.

Jaunākās ziņas

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner