Změna: Nová struktura pro investice do části úvěrů z Kazachstánu

Počínaje 1. lednem 2020 budou investice do části úvěrů z Kazachstánu fungovat pod novou strukturou. Tato nová strukura bude zavedena z důvodu změn ve stávajících právních předpisech a v udělování oprávnění pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů v Kazachstánu, kvůli kterým jsou omezovány možnosti postoupení pohledávek ze spotřebitelských úvěrů.

Jak bude nový proces fungovat?

Investoři Mintos budou mít nadále možnost investovat do úvěrů z Kazachstánu,a to investováním do úvěrů poskytnutých společností Mintos Finance SIA (společnost skupiny Mintos) jedné ze společností poskytujích úvěry v Kazachstánu.

Splácení jednotlivých úvěrů poskytnutých společností Mintos Finance úvěrové společnosti bude vázáno na splácení příslušných úvěrů poskytnutých úvěrovou společností dlužníkovi. Úvěry Mintos Finance budou přímo zajištěny zástavním právem k pohledávkám úvěrové společnosti vůči dlužníkům.

V případě, že bude úvěr dlužníka v prodlení 60 dní či déle, úvěrová společnost zajistí zpětné odkoupení nároků na daný úvěr od investorů.

Vezměte prosím na vědomí, že nová struktura se bude týkat společností Kredit24, LF Tech a Sun Finance Kazachstán. Stávající struktura ID Finance Kazachstán je již v souladu s nadcházejícími změnami právních předpisů a k žádné změně u tohoto poskytovatele úvěrů tedy nedochází.

Jak budou ovlivněny stávající investice a úvěry na tržišti Mintos?

Investoři, kteří investují dle nové struktury, budou i nadále mít přístup k úvěrům poskytovaným v Kazachstánu. Dosud byli investoři držiteli přímého nároku vůči koncovému dlužníkovi. V tomto novém scénaři budou investoři držiteli nároku na úvěr poskytnutý společností Mintos Finance příslušnému poskytovateli úvěrů. Úvěry budou zajištěny zástavním právem k pohledávkám úvěrové společnosti vůči dlužníkům.

Jelikož budou realizované investice nadále vázány na splácení úvěru koncového dlužníka, stávající funkce nástroje Auto Invest pro investice do úvěrů poskytovaných v Kazachstánu zůstanou platné i pro úvěry uvedené na tržiště pod novou strukturou. Pokud změna ve struktuře investice nějak ovlivní Vaše investiční preference, nezapomeňte si prosím nástroj Auto Invest patřičně přenastavit.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner