Změna: Nová struktura pro investice do části úvěrů z Kazachstánu

30.12.2019

mintosblog

  • Nezařazené

Počínaje 1. lednem 2020 budou investice do části úvěrů z Kazachstánu fungovat pod novou strukturou. Tato nová strukura bude zavedena z důvodu změn ve stávajících právních předpisech a v udělování oprávnění pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů v Kazachstánu, kvůli kterým jsou omezovány možnosti postoupení pohledávek ze spotřebitelských úvěrů.

Jak bude nový proces fungovat?

Investoři Mintos budou mít nadále možnost investovat do úvěrů z Kazachstánu,a to investováním do úvěrů poskytnutých společností Mintos Finance SIA (společnost skupiny Mintos) jedné ze společností poskytujích úvěry v Kazachstánu.

Splácení jednotlivých úvěrů poskytnutých společností Mintos Finance úvěrové společnosti bude vázáno na splácení příslušných úvěrů poskytnutých úvěrovou společností dlužníkovi. Úvěry Mintos Finance budou přímo zajištěny zástavním právem k pohledávkám úvěrové společnosti vůči dlužníkům.

V případě, že bude úvěr dlužníka v prodlení 60 dní či déle, úvěrová společnost zajistí zpětné odkoupení nároků na daný úvěr od investorů.

Vezměte prosím na vědomí, že nová struktura se bude týkat společností Kredit24, LF Tech a Sun Finance Kazachstán. Stávající struktura ID Finance Kazachstán je již v souladu s nadcházejícími změnami právních předpisů a k žádné změně u tohoto poskytovatele úvěrů tedy nedochází.

Jak budou ovlivněny stávající investice a úvěry na tržišti Mintos?

Investoři, kteří investují dle nové struktury, budou i nadále mít přístup k úvěrům poskytovaným v Kazachstánu. Dosud byli investoři držiteli přímého nároku vůči koncovému dlužníkovi. V tomto novém scénaři budou investoři držiteli nároku na úvěr poskytnutý společností Mintos Finance příslušnému poskytovateli úvěrů. Úvěry budou zajištěny zástavním právem k pohledávkám úvěrové společnosti vůči dlužníkům.

Jelikož budou realizované investice nadále vázány na splácení úvěru koncového dlužníka, stávající funkce nástroje Auto Invest pro investice do úvěrů poskytovaných v Kazachstánu zůstanou platné i pro úvěry uvedené na tržiště pod novou strukturou. Pokud změna ve struktuře investice nějak ovlivní Vaše investiční preference, nezapomeňte si prosím nástroj Auto Invest patřičně přenastavit.

Komentáře

Hledat

Important

Následuj nás