Změny ve struktuře půjček od společnosti ExpressCredit Zambia

Od 23. srpna 2019 bude na Mintos tržišti nová struktura investic u půjček poskytnutých v Zambii společností ExpressCredit. Změna je provedena z důvodů požadavků místní právní legislativy.

Pro získání expozice vůči půjčkám od společnosti ExpressCredit poskytnutých v Zambii budou investoři moci investovat do pohledávek plynoucích z půjček poskytnutých společností YesCash Zambia Ltd v Zambii (společnost ze skupiny ExpressCredit), které jsou dále prodány ExpressCredit Holding AS (společnost ze skupiny ExpressCredit)

Stejně jako u současných půjček ExpressCredit Zambia je splácení pohledávek závislé na platbách konkrétního uživatele půjčky společnosti YesCash Zambia Ltd.

Co to znamená pro Mintos investora?

Pro investory, kteří v současné době mají nedokončené investice do půjček od ExpressCredit Zambie, tak ve vašich současných dohodách se nic nezměnilo a zůstávají aktivní a závazné.

Jelikož zdroj splácení pohledávek zůstává nezměněn a závisí na platbách uživatelů půjček společnosti YesCash Zambia Ltd, tak stávající nástroj Auto Invest bude nadále investovat do půjček od ExpressCredit Holding AS umístěných na tržiště v nové struktuře. Pokud změna struktury investic ovlivní vaše investiční preference, nezapomeňte odpovídajícím způsobem upravit nastavení nástroje Auto Invest.

 

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner