Zmiany dotyczące struktury inwestycji w pożyczki udzielane przez Lendo

Pozabankowy sektor firm pożyczkowych w Gruzji zostanie wkrótce objęty nowymi regulacjami. Zatwierdzone przez Narodowy Bank Gruzji nowe regulacje ustanawiają limit dla wskaźnika aktywów obciążonych (zastawionych).

Wprowadzane w Gruzji nowe regulacje ustanawiają dla pozabankowych firm pożyczkowych limit dla aktywów obciążonych w wysokości 90% kapitałów własnych firmy. W praktyce oznacza to, że pozabankowe firmy pożyczkowe nie będą już mogły pozyskiwać znaczących środków z tytułu zastawów na swoich aktywach ustanawianych na rzecz ich wierzycieli. Regulacje te wchodzą w życie 1 stycznia 2019 roku.

Z tego też względu w strukturze inwestycji dokonywanych w pożyczki udostępniane przez Lendo nastąpią zmiany. Struktura inwestycji w pożyczki udostępniane przez Lendo jest strukturą pośrednią. Oznacza to, że jako inwestor posiadasz zaangażowanie w pożyczkę zaciągniętą przez pożyczkobiorcę w postaci inwestycji dokonanej w taką pożyczkę, którą firmie Lendo udzieliła spółka z grupy Mintos, a spłaty z tytułu której uzależnione są od spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców.

Dotychczas wszystkie pożyczki udostępniane przez firmę Lendo na platformie Mintos posiadały zabezpieczenie w formie zastawu ustanowionego na jej portfelu pożyczkowym. Zgodnie z nowymi regulacjami, w celu zabezpieczenia pożyczek udostępnianych przez firmę Lendo na platformie Mintos, w miejsce dotychczasowego zastawu ustanawianego na jej portfelu pożyczkowym, spółka będzie ustanawiać zastaw na swoich udziałach w wysokości 100%.

Tym samym zmiany w regulacjach mają niewielki wpływ na Twoją działalność inwestycyjną, gdyż mają zapewnić, że współpraca z pożyczkodawcą będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszym zespołem Obsługi Inwestorów pod mailem [email protected].

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner