Zmiany: Nowa struktura inwestycji dotycząca część pożyczek z Kazachstanu

Od 1 stycznia 2020 roku pojawi się nowa struktura inwestycji dotycząca części pożyczek z Kazachstanu. Ta nowa struktura zostanie wprowadzona w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach i licencjach dla pożyczkodawców udzielających pożyczek konsumenckich w Kazachstanie, tym samym ograniczając możliwości dokonywania cesji należności z tytułu pożyczek konsumenckich.

Jak będzie przebiegać ten nowy proces? 

Inwestorzy działający na Mintos nadal będą mieli możliwość inwestowania w pożyczki z Kazachstanu, dokonując inwestycji w pożyczki udzielane jednej z kazachstańskich firm pożyczkowych przez Mintos Finance SIA (Spółkę z Grupy Mintos).

Spłata pożyczek udzielanych firmie pożyczkowej przez Mintos Finance będzie powiązana ze spłatą danej pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy przez firmę pożyczkową. Pożyczki Mintos Finance będą bezpośrednio zabezpieczone zastawem na wierzytelnościach wynikających z pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową.

W przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy wyniesie 60 dni lub więcej, firma pożyczkowa zapewni odkupienie od inwestorów roszczeń z tytułu takiej pożyczki.

Należy pamiętać, że nowa struktura będzie stosowana do Kredit24, LF Tech i Sun Finance Kazachstan. Istniejąca struktura ID Finance Kazachstan jest już zgodna z nadchodzącymi zmianami w ustawodawstwie, a zatem, w przypadku tego pożyczkodawcy nie będzie żadnych zmian.

Jak wpływa to na istniejące inwestycje i pożyczki na rynku Mintos?

Inwestorzy realizujący inwestycje zgodnie z nową strukturą nadal będą mieli ekspozycję na pożyczki udzielane w Kazachstanie. Wcześniej, inwestorzy mieli bezpośrednie roszczenia wobec ostatecznego pożyczkobiorcy. W ramach nowego scenariusza, inwestorzy będą mieli roszczenie w stosunku do pożyczki udzielonej przez firmę Mintos Finance odnośnej firmie pożyczkowej. Pożyczki będą zabezpieczone zastawem na wierzytelnościach wynikających z pożyczek udzielanych pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową.

Ze względu na fakt, że poczynione inwestycje będą nadal powiązane ze spłatą pożyczek udzielonych pożyczkobiorcy, obecne funkcje Auto Invest w zakresie inwestowania w pożyczki udzielane w Kazachstanie pozostaną ważne dla pożyczek wprowadzanych na rynek w ramach nowej struktury. Jeśli zmiana struktury inwestycyjnej wpływa na Twoje preferencje inwestycyjne, pamiętaj o odpowiednim dostosowaniu ustawień w Auto Invest.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner