Zmiany struktury pożyczkowej ExpressCredit Zambia

Poczynając od 23 sierpnia 2019 roku, wprowadzona zostanie nowa struktura dla inwestycji w udzielane przez ExpressCredit w Zambii pożyczki, które są udostępniane na rynku Mintos. Zmiana została wprowadzona ze względu na wymagania wynikające z lokalnych przepisów.

Inwestorzy będą mieć możliwość inwestowania w pożyczki udzielane przez ExpressCredit w Zambii, dokonując inwestycji w należności z tytułu pożyczek udzielanych przez firmę YesCash Zambia Ltd z Zambii (która jest spółką Grupy ExpressCredit), a które następnie są odsprzedawane firmie ExpressCredit Holding AS (która jest spółką Grupy ExpressCredit)

Co to oznacza dla inwestorów działających na platformie Mintos?

W przypadku inwestorów, którzy obecnie posiadają inwestycje dokonane w pożyczki firmy ExpressCredit Zambia, bieżące umowy pozostają aktywne i wiążące.

Ponieważ źródło spłat należności pozostaje bez zmian i zależy od spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców firmy YesCash Zambia Ltd, dostępne obecnie funkcjonalności narzędzia Auto Invest, umożliwiające dokonywanie inwestycji w należności firmy ExpressCredit Holding AS, obowiązują dla pożyczek udostępnianych na rynku w ramach nowej struktury. W przypadku, gdy zmiana struktury inwestycyjnej będzie mieć wpływ na Twoje preferencje inwestycyjne, prosimy wprowadzić odpowiednie zmiany w ustawieniach w Twoim narzędziu Auto Invest.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner