Zmiany w strukturze prawnej Metrokredit

Pożyczki Metrokredit są dostępne na rynku Mintos od czerwca ubiegłego roku. Wcześniej były oferowane przez podmiot prawny Metrofinance i udzielane pod marką Metrokredit. 

Niedawno firma Metrokredit przejęła Metrofinance. W rezultacie działalność w zakresie pożyczek konsumenckich udzielanych przez Metrofinance wraz z jej istniejącym portfelem została przeniesiona do firmy Metrokredit. 

W ramach przejęcia, działalność firmy Metrofinance została objęta marką Metrokredit, a obecnie zarówno podmiot prawny, jak i marka noszą nazwę Metrokredit (LLC „МFС Metrocredit”). 

Po przejęciu, firma Metrokredit znacznie rozszerzyła swoją działalność, a portfel udzielonych pożyczek wzrósł o 500 000 EUR miesiąc do miesiąca, w stosunku do 30 czerwca, osiągając łączną wartość wynoszącą 10,7 mln EUR. 

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy do roku, głównym celem Metrokredit jest znalezienie się w pierwszej trójce liderów rynku w branży niezabezpieczonych pożyczek konsumenckich w Rosji. 

Na dzień 30 czerwca 2019 r., firma Metrokredit posiadała portfel pożyczek brutto w wysokości 10,72 mln EUR, portfel udzielonych pożyczek netto w wysokości 5,5 mln EUR oraz łączne aktywa w wysokości 6,4 mln EUR. Ponadto, firma pożyczkowa posiada duży kapitał zakładowy w wysokości 1,1 mln EUR. 

W wyniku przeniesienia działalności z Metrofinance do Metrokredit firma (Metrokredit) przejęła również straty Metrofinance, które firma planuje odzyskać dzięki dobrym wynikom w nadchodzących miesiącach. 

Co to oznacza dla inwestorów działających na Mintos? 

W ogólnym ujęciu, zmiana ta ma niewielki wpływ na inwestorów działających na Mintos. Niemniej jednak, chcieliśmy podkreślić, że zmieniła się osoba prawna wprowadzająca pożyczki Metrokredit na rynek. 

Nie ma to żadnego wpływu na Twoje inwestycje. Pożyczki udzielane przez Mintos Finance będą bezpośrednio zabezpieczone zastawem na roszczeniach wynikających z pożyczek Metrokredit udzielanych pożyczkobiorcom. Portfelem pożyczek zarządza firma Metrokredit. Firma pożyczkowa posiada Mintos Rating na poziomie B-. 

Zgodnie z MSR 24, Mintos i Metrokredit są podmiotami powiązanymi. 

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner