Pomoc

 • Co je Mintos?

  Mintos je momentálně vedoucí peer-to-peer tržiště s půjčkami v kontinentální Evropě, které spojuje investory s uživateli půjček různých poskytovatelů půjček z celého světa. Je to jednoduchá a transparentní alternativa tradičního bankovního systému.

  Na platformě Mintos mohou investovat individuální a institucionální investoři do částí půjček poskytnutých napříč různými kontinenty a typy půjček. Momentálně Vám nabízíme příležitosti investovat do hypotečních úvěrů, osobních nezabezpečených půjček, zabezpečených auto půjček, faktur a úvěrů pro malé podniky.

  Připojením se na Mintos tržiště získají poskytovatelé půjček okamžitý přístup k investorům, kteří hledají možnost nakoupit půjčky.

 • Jak si vytvořím účet?

  Je to velmi snadné. Vše, co musíte udělat, je vyplnit náš registrační formulář zde.

 • Jak si převedu peníze na svůj účet?

  Peníze si na účet u společnosti Mintos můžete převést ze svého bankovního účtu nebo účtu e-money. Převody v eurech lze provést snadno a za nízkou cenu prostřednictvím převodů SEPA (Single Euro Payments Area). Pokud máte peníze v jiné měně než euro, můžete je směnit pomocí služby převodu peněz. Úplný seznam možností vkladu můžete najít zde.

 • Kdo může investovat?

  Prostřednictvím společnosti Mintos mohou investovat jak jednotlivci, tak subjekty. Investoři z řad jednotlivců musí splňovat věkovou hranici minimálně 18 let, musí mít bankovní účet v Evropské unii nebo třetích zemích, u nichž se v současné době předpokládá, že mají systémy AML/CFT ekvivalentní k EU, a jejich identita byla společností Mintos úspěšně ověřena.

  Rodinné fondy, partnerství, společnosti s ručením omezeným a další organizace musí mít bankovní účet a musí být registrovaní v EU nebo třetích zemích, u nichž se v současné době předpokládá, že mají systémy AML/CFT ekvivalentní k EU.

   

 • Mohou investovat společnosti?

  Ano, společnosti mohou investovat prostřednictvím společnosti platformy Mintos. Aby se bylo vyhověno požadavkům AML, požadujeme od společností doplňující informace, jako jsou registrační doklady, informace o skutečných vlastnících, identifikace zástupce společnosti a případné další dokumenty, které jsou považovány za nutné.

 • Jak bezpečné jsou investice?

  Stejně jako u každé investice i zde existují určitá rizika. Největší riziko je spojeno s možnými úvěrovými ztrátami z investic. Pro zmírnění rizika byla společností Mintos a poskytovateli půjček přijata následující opatření:

   

  1.  Veškeré půjčky jsou poskytovány v souladu s platnými zásadami poskytovatelů půjček, které zohledňují schopnost dlužníků danou půjčku splatit.

  2.  Pro určité typy půjček (např. hypoteční úvěry nebo půjčky na automobily) nabídl klient zajištění, které bude použito na splacení půjčky v případě prodlení, čímž se riziko úvěrové ztráty snižuje.

  3.  Pro určité půjčky (např. podnikatelské úvěry) se získávají další úvěrová posílení, jako je např. osobní záruka.

  4.  Pro určité půjčky poskytl poskytovatel půjčky záruku zpětného odkoupení (Buyback Guarantee), což znamená, že v případě, že u půjčky dojde k prodlevě delší než 60 dnů, poskytovatel půjčky odkoupí investici zpět za nominální hodnotu jistiny a úrok naběhlý do data zpětného odkupu.

   

  Investoři mohou rizika zmírnit pomocí diverzifikace – prováděním zlomkových investic do několika půjček mezi různými dlužníky, typy půjček, poskytovateli půjček a geografickými oblastmi.

 • Jak je příjem daněn?

  Příjem získaný ve společnosti Mintos je pro každého investora daněn podle právních předpisů příslušné země, kde je investor daňovým rezidentem. Vzhledem k tomu, že právní předpisy v každé zemi se liší, pro získání více informací se prosím obraťte na příslušnou finanční správu nebo daňového odborníka. Každý investor může získat rozsáhlé informace nutné pro daňová přiznání po přihlášení se do svého investorského účtu u společnosti Mintos. Níže naleznete další informace o daňových dopadech pro daňové rezidenty ve vybraných zemích. Poskytnuté informace nepředstavují daňové poradenství. Všichni investoři by měli vyhledat nezávislé daňové poradenství.

   

  Lotyšsko - Jednotlivci

  Lotyšsko - Společnosti

  Němec - Jednotlivci

   

 • Jaké poplatky jsou uplatňovány?

  Investování na platformě Mintos je bez poplatků. Nejsou zde žádné poplatky za otevření účtu, ani za vložení nebo výběr finančních prostředků. Také zde nejsou žádní servicní poplatky nebo žádné další poplatky účtované investorovi.

 • Jaká je minimální částka, kterou je možno investovat?

  Minimální investice do jedné půjčky na primárním trhu činí EUR 10, USD 10, DKK 80, GEL 25, PLN 50, CZK 300, SEK 100, GBP 10, RON 50, RUB 700, KZT 4 000, MXN 200. Pro investice na sekundárním trhu není stanovena žádná minimální částka.

 • Jak dlouho jsou investované peníze „uzamčeny“?

  Investované peníze obdržíte dle splátkového kalendáře každé půjčky, což závisí na době trvání půjčky a způsobu splácení půjčky. Pokud byste chtěli získat své peníze zpět rychleji, než je plánováno, můžete svou investici prodat na sekundárním trhu. Na sekundárním trhu můžete odprodej investice doplnit o přirážku nebo slevu. Více o této problematice se můžete dočíst v Často kladených dotazech v části Investování.

 • Kolik času je pro řízení investic zapotřebí?

  To záleží na Vašem stylu investování. Můžete používat pasivní styl investování a investovat prostřednictvím nástroje Auto Invest. V tomto případě je třeba pouze nastavit konfiguraci nástroje Auto Invest a množství času věnovaného výběru investic je minimální. Pokud chcete používat aktivnější styl investování a vybrat si každou investici zvlášť, bude potřebný čas záviset na počtu vašich investic.

 • Co se stane, když společnost Mintos zbankrotuje?

  V nepravděpodobném případě bankrotu společnosti Mintos získají investoři z databáze společnosti Mintos kompletní informace o transakcích, které uzavřeli v rámci tohoto tržního prostředí. Likvidátor nebo správce společnosti Mintos učiní veškeré nezbytné kroky k převodu správy všech půjček a investic na odpovídajícího manažera. Aby bylo zajištěno plnění výše uvedeného ustanovení, uzavřela společnost Mintos s advokátní kanceláří FORT smlouvu o úschově, na základě níž společnost Mintos každý měsíc přenáší datové nosiče obsahující veškeré aktuální údaje ze společnosti Mintos do společnosti FORT, která tyto údaje přijímá pro uchování.

 • Co se stane v případě, že poskytovatel půjčky ukončí obchodní činnost?

  V případě nepravděpodobné události, že by poskytovatel půjčky ukončil svoje podnikání, jsme uzavřeli dohody, které zajišťují, že investoři budou dále dostávat platby za půjčky, do kterých investovali pomocí Mintos tržiště.

   

  Na Mintos tržišti jsou dva typy půjček. Půjčky s přímou a nepřímou strukturou. Vy si můžete vybrat, do kterého typu půjčky chcete investovat použitím filtru „Struktura investice“ na Primárním a Sekundárním trhu.

   

  Přímá struktura

   

  Když investujete do tohoto typu půjčky, tak si kupujete práva na pohledávku vůči dlužníkovi na základě dohody o postoupení. Dlužník zasílá splátky své půjčky příslušnému poskytovateli půjček, který následně se společností Mintos distribuuje platby investorům. V případě události, že poskytovatel půjčky selže a stane se insolventním, dohoda o postoupení zůstává platná a nedotčena.

   

  Na základě dohody o postoupení a smlouvy o spolupráci se společností Mintos, v případě insolvence poskytovatele půjček, Mintos, jakožto zástupce investorů, by převzal administraci nároku od poskytovatele půjček a odvolal oprávnění investora od poskytovatele půjčky. To znamená, že by poskytovatel půjčky již dále nespravoval dlužníkovi platby. Po převzetí správy nároku od poskytovatele půjčky, je Mintos oprávněn přenést správu nároku na třetí stranu na základě svého uvážení. To znamená, že by Mintos, jakožto zástupce investorů, informoval dlužníka o dohodě o postoupení a přesměroval trvající platby na společnost Mintos nebo třetí stranu dle uvážení společnosti Mintos.

   

  Přechod správy plateb od poskytovatele půjček na společnost Mintos nemusí nastat okamžitě. Délka doby pro přechod záleží na právních povinnostech poskytovatele půjček.

   

  Nepřímá struktura

   

  V případě nepřímé struktury, přímý nárok je vůči poskytovateli půjčky. Nárok není vůči dlužníkovi a podkladová půjčka poskytnutá dlužníkovi je zastavena ve prospěch společností Mintos Finance nebo Mintos OU. V případě, že poskytovatel půjčky zbankrotuje, uzavřeli jsme dohodu s poskytovatelem půjčky a také obchodní zástavu, která zaručuje, že investoři na Mintos budou první, kteří dostanou platby z insolvenčních aktiv.

   

  V této situaci, Mintos bude úzce zapojený v právním řízení a všechny prostředky obdržené od poskytovatele půjčky budou proporčně rozděleny na základě investic mezi investory. Doba, za kterou dostanou investoři dlužníkovi splátky zpět, bude záležet na soudním řízení a dalších externích faktorek poskytovatele půjčky.

   

  Jakou strukturu investice využívají poskytovatelé půjček na Mintos můžete najít zde

 • Mohu vkládat z účtu, který není veden na mé jméno?

  Ne, jsou přijímány pouze vklady z účtů, jež jsou vedeny na stejné jméno, na jaké je veden investorský účet Mintos.

 • Co se může stát, pokud odešlu měnu, která se od měny bankovního účtu liší?

  Peníze se automaticky převedou s využitím směnného kurzu platného v dané bance (tento kurz neznáme), nebo budou vráceny odesílateli. Může dojít k určitým ztrátám z důvodu rozdílného směnného kurzu nebo poplatku za vrácení nesprávné platby.

 • Zadal(a) jsem nesprávné platební údaje. Co se s mým vkladem stane?

  Informujte nás o tom co nejdříve. Pokud dojde k zadání nesprávných platebních údajů, platby mohou být zpracovány pomaleji.

 • Mohu převést peníze z banky mimo Evropský hospodářský prostor a začít investovat?

  Přijímáme peněžní převody SEPA z bankovních účtů nebo platebních služeb v Evropském hospodářském prostoru a rovněž v Austrálii, Brazílii, Jihoafrické republice, Hongkongu, Indii, Japonsku, Kanadě, Jižní Koreji, Mexiku, Singapuru a Švýcarsku.

  Pokud vaše banka převody SEPA nepoužívá, obraťte se prosím na náš tým služeb investorům, který vám pomůže zjistit, jaký způsob převodu peněz do společnosti Mintos je pro vás nejlepší.

 • Co je účet Transferwise Borderless?

  Jde o platební službu, kterou používáme pro příjem a výběr plateb v GBP.

 • Co je Trustly?

  Trustly je poskytovatel online platebních služeb, který umožnuje evropským zákazníkům převést prostředky rychlým, jednoduchým a bezpečným způsobem. Momentálně Trustly podporuje více než 3 300 bank v 29 Evropských zemích.
   

  Abyste mohli použít Trustly nemusíte se registrovat a jakákoli informace, která může být použita pro přístup k Vašem bankovnímu účtu není nikde ukládána. Trustly využívá nejvyšší dostupné standardy šifrování dat jako doplněk bankovních bezpečnostních systémů.
   

  Váš vklad můžete provést bezpečným způsobem ve třech jednoduchých krocích:
  1.   Prosím, berte v potaz, že platba by měla být provedena z bankovního účtu, který je veden pod stejným jménem, jako Váš Mintos účet;
  2.   Vyberte Vaši banku a zahajte platbu s Vašimi standardními přihlašovacími údaji pro internet banking;
  3.   Vyberte účet, z kterého chcete platbu provést;
  4.   Potvrďte platbu z Vašimi regulérními přihlašovacími údaji internetového bankovnictví.

 • Je bezpečné používat Trustly?

  Trustly je držitelem licence Evropského poskytovatele platebních služeb (PSP) v souladu se Směrnicí o platebních službách (PSD, 2007/64/EC), která byla implementována do švédského práva švédským zákonem o platebních službách (2010:751).

  Trystly je pod dohledem Švédského finančního dozorového úřadu a splňuje přísné regulace související s platebním procesem, a tedy platby Trustly vyžadují silnou autentizaci. Transakce nemůže být provedena, pokud neposkytnete Vaše přihlašovací údaje pro internet banking včetně jednorázového kódu, který znáte pouze Vy. Vaše přihlašovací údaje nejsou nikde ukládány.

 • Jak mohu investovat?

  Abyste mohli investovat, musíte mít nejdříve na svém účtu u společnosti Mintos dostupné finanční prostředky. Přečtěte si, jakým způsobem převést finanční prostředky na účet u společnosti Mintos v Často kladených dotazech v části Začínáme.

  Jakmile budete mít dostatečné finanční prostředky, můžete si vybrat ze dvou způsobů, jak investovat:

  1.  nástroj Auto Invest
  - nastavte si svá preferovaná kritéria pro investování, která můžete kdykoli dle libosti změnit;šetřete čas a úsilí, diverzifikujte své portfolio investováním do několika půjček najednou;
  - nechte své peníze pracovat tak, že budete získaný úrok opětovně investovat do nových půjček, díky čemuž bude nabíhat složený úrok;
  - automaticky investujte do nových půjček, jakmile se objeví v systému, aniž byste se museli přihlásit. Mějte na paměti, že nástroj Auto Invest můžete kdykoli zastavit.

  Více o nástroji Auto Invest se můžete dočíst v Často kladených dotazech v části Auto Invest.

  2.  manuální investování
  - prohlédněte si půjčky, které jsou aktuálně zveřejněny v tržním prostředí společnosti Mintos, a to jak na trhu primárním, tak sekundárním, a vyberte si jednotlivě půjčky pro vybudování Vašeho portfolia;
  - investujte finanční prostředky do vybraných půjček nebo jejich částí s možností reinvestování finančních prostředků získaných z plateb dlužníků.

 • Jak vydělám na svých investicích?

  Každý dlužník provádí podle své smlouvy o půjčce měsíční platby, které se mohou skládat z jistiny, úroku a poplatků z prodlení, nebo jakékoli kombinace výše uvedeného.

  Jistinná část platby snižuje účetní hodnotu vaší investice do půjčky, zatímco část platby, kterou tvoří úrok a poplatky z prodlení, se považuje za váš příjem.

  Vaše část platby, která se vypočítá podle vaší investice do konkrétní půjčky, bude připisována na Váš účet u společnosti Mintos poté, co bude platba zpracována. Můžete se poté rozhodnout tyto finanční prostředky investovat do dalších půjček, nebo si je převést na bankovní účet nebo účet e-money. Vzhledem k tomu, že různé půjčky mají různá data splatnosti, zaznamená většina investorů s více investicemi v průběhu měsíce nepřetržitý proud plateb připisovaných na jejich účet u společnosti Mintos.

 • Co je nástroj Auto Invest a jak funguje?

  Nástroj Auto Invest automaticky realizuje vaši zvolenou investiční strategii. Po zadání vašich investičních kritérií bude nástroj Auto Invest automaticky investovat do vhodných půjček. K nástroji Auto Invest máte přístup kdykoli a můžete sledovat aktivitu svého portfolia v reálném čase, abyste se přesvědčili, zda funguje v souladu s vašimi investičními cíli. Auto Invest je velmi účinný nástroj, který šetří čas strávený nad investičními aktivitami. Zároveň vám poskytuje přístup k nově zadaným půjčkám v systému předtím, než jsou investice provedeny manuálně.

  Nástroj Auto Invest můžete kdykoli pozastavit nebo ukončit.

  Jakmile potvrdíte svá investiční kritéria, nástroj Auto Invest prověří seznamy půjček a investuje finanční prostředky do půjček, které je splňují. Poté bude nástroj Auto Invest i nadále automaticky analyzovat nové půjčky a bude investovat do těch, jež jsou vhodné, jakmile se objeví na seznamu. Pokud změníte některé nastavení nástroje Auto Invest, budou všechny dostupné seznamy půjček opětovně prověřeny pro ujištění, že splňují vaše investiční kritéria.

 • Co je sekundární trh?

  Sekundární trh je místo, kam mohou investoři vkládat své investice k prodeji jiným registrovaným investorům společnosti Mintos.

  Výhody pro investory, kteří prodávají půjčky na sekundárním trhu, jsou následující:
  - větší likvidita jejich investic, což umožňuje přístup k financím, když je potřebují
  - příležitost dosáhnout zisku prodejem investic s přirážkou.

  Výhody pro investory, kteří kupují půjčky na sekundárním trhu:
  - příležitost investovat do půjček, které nejsou dostupné na Primárním trhu
  - příležitost dosáhnout zisku koupí investic se slevou.

 • Jak likvidní je Sekundární trh?

  V části Statistiky si můžete zobrazit statistiky týkající se Sekundárního trhu, kde najdete měsíční údaje o počtu transakcí na Sekundárním trhu, objemech transakcí a počtu investorů, kteří prostřednictvím Sekundárního trhu investovali.

 • Co představuje přirážka/sleva na sekundárním trhu?

  Když se rozhodnete prodat svou investici na sekundárním trhu, můžete to udělat s přirážkou, za nominální hodnotu nebo se slevou.

  Prodej za nominální hodnotu (0% sleva/přirážka) znamená, že investice s neuhrazenou hodnotou ve výši 100 eur bude ostatním investorům dostupná ke koupi za částku 100 eur.

  Prodej s přirážkou (např. 5 %) znamená, že investice s neuhrazenou hodnotou ve výši 100 eur bude ostatním investorům dostupná ke koupi za částku 105 eur. Možné situace, kdy je prodej a nákup s přirážkou použitelný:
  - prodávající chce vydělat na prodeji investice;
  - kupující má zájem proniknout do peněžních toků z půjčky a uhrazená přirážka je přijatelná při zohlednění předpokládané návratnosti investice.

  Prodej se slevou (např. 5 %) znamená, že investice s neuhrazenou hodnotou ve výši 100 eur bude ostatním investorům dostupná ke koupi za částku 95 eur. Možné situace, kdy je prodej a nákup se slevou použitelný:
  - prodávající chce získat peněžní hotovost rychleji než dle splátkového kalendáře půjčky;
  - prodávající se snaží ukončit investici s opožděnými platbami, zatímco kupující je ochoten koupit půjčku s opožděnými platbami.

 • Mohu svou investici zrušit?

  Jakmile jste jednou svou investici prověřil a potvrdil, nemůžete ji zrušit. Můžete však svou investici prodat jiným investorům prostřednictvím Sekundárního trhu.

 • Jaká rizika jsou spojena s investováním prostřednictvím společnosti Mintos?

  Stejně jako u každé investice nesou i investice prostřednictvím společnosti Mintos určitou míru rizika. Každý investor odpovídá za zhodnocení souvisejících rizik předtím, než investici učiní.

  1. Úvěrové riziko / riziko nezaplacení
  Existuje možnost, že dlužník neprovede budoucí plánované platby; v důsledku toho může investor přijít o učiněnou investici, ať už zcela, nebo zčásti. Výše možné ztráty, pokud k ní dojde, závisí na typu půjčky. Například, pokud dojde k nezaplacení u zajištěné půjčky, jako je hypoteční úvěr nebo půjčka zajištěná autem, bylo by splacení půjčky nejdříve realizováno zástavou a poté by bylo vynaloženo úsilí získat neuhrazenou částku od dlužníka; to by mělo vést k nižší finanční ztrátě, pokud vůbec k nějaké dojde. V případě nezajištěné půjčky bude splacení záviset na úspěšném získání neuhrazené částky od dlužníka, což může vést k vyšší ztrátě, pokud k ní dojde, ve srovnání se zajištěnou půjčkou.

  Úvěrové riziko dlužníka lze minimalizovat investováním do půjček s garancí zpětného odkoupení (Buyback Guarantee). Tím dochází k vyloučení možnosti ztráty z jednotlivé investice, neboť půjčka by byla poskytovatelem půjčky odkoupena zpět za předem stanovenou cenu. Investor může ještě čelit možnosti neplnění na straně poskytovatele půjčky, který nemusí být schopen svou záruku dodržet.

  2. Riziko načasování peněžního toku
  Všechny platby z investice do půjčky jsou přímo spojeny se skutečnými platbami učiněnými dlužníkem. Může dojít k situaci, kdy dlužník provedl platbu po plánovaném datu splatnosti; investor tak může obdržet peníze později, než očekával. V závislosti na ustanoveních smlouvy o půjčce a na okolnostech mohou být investoři odškodněni za pozdní platby poplatky z prodlení.

  3. Riziko předčasného splacení
  Dlužník má obvykle možnost splatit půjčku předčasně, k čemuž obvykle dochází splacením jistiny a úroků naběhlých k datu předčasného splacení. V případě, že investor provedl investici s přirážkou, bude nesplacená část přirážky ztracena.

  Za účelem snížení výše uvedených rizik na minimum mohou investoři diverzifikovat své investice mezi různé dlužníky, úvěrové produkty, poskytovatele půjček a geografické oblasti.

  4. Měnové riziko
  Investice se provádí v měně uvedené pro každou půjčku, přičemž splátky se provádí ve stejné měně. Pokud vaše provozní měna neodpovídá měně, ve které jste investovali, může dojít v obdržených platbách při přepočtu na vaši provozní měnu k fluktuaci.

 • Co je „skin in the game“?

  Fráze „skin in the game“ (doslovný překlad „s kůží na trh“) se běžně používá v oblasti podnikových financí a označuje situaci, kdy si vlastníci nebo poskytovatelé investičních nástrojů ponechávají stejný finanční zájem v případech, kdy chtějí investovat externí investoři. To zaručuje, že zájmy poskytovatele finančního investumentu a zájmy investora jsou sladěné, neboť obě strany mají na investici podíl.

   

  Ve společnosti Mintos se hodnota tohoto vlastního finančního zájmu (skin in the game) řídí následujícím principem. Všichni poskytovatelé, kteří uvádějí půjčky v tržním prostředí, si musí ponechat určité procento z každé půjčky, které představuje jejich finanční zájem na půjčce. Například pokud poskytovatel půjčky s hodnotou „skin in the game“ ve výši 10 % poskytne úvěrovému klientovi půjčku v hodnotě 1 000 eur a poté tuto půjčku umístí na tržní prostředí společnosti Mintos, investoři dostanou k dispozici k investování pouze 900 eur z této půjčky a poskytovatel půjčky si ponechá podíl ve výši 100 eur.

   

  Ve většině případů se na platformě Mintos provádějí investice prostřednictvím přímé struktury, což znamená postoupení půjčky investorům. Vlastní finanční zájem ve výši 10 % by znamenal, že až 90 % jistiny konkrétní půjčky lze postoupit investorům.

   

  V některých případech se z důvodu právních požadavků používá nepřímá struktura. K investování je k dispozici stejná výše expozice původní půjčky konečného úvěrového klienta stejně jako u přímé struktury a poskytovatel půjčky si rovněž ponechá 10 % rizik spojených s touto půjčkou.

   

  Poskytovatel půjčky si tedy zachovává vlastní finanční zájem bez ohledu na strukturu. Když ve společnosti Mintos používáme pojem „skin in the game“, odkazujeme tím jak na přímou, tak nepřímou strukturu na platformě Mintos.

 • Jsou investice učiněné prostřednictvím společnosti Mintos chráněny nějakým systémem finančního odškodnění?

  Investoři provádí transakce prostřednictvím společnosti Mintos přímo a na své vlastní riziko a odpovědnost. Investoři jsou si vědomi a jsou srozuměni s tím, že mohou přijít o veškeré své investované finance nebo jejich část, a přejímají plnou odpovědnost, pokud k takovýmto ztrátám dojde. V současné době nejsou investoři chráněni žádným systémem finančního odškodnění, jako je např. systém odškodnění vkladatelů pro klienty úvěrových institucí nebo ochrana klientů trhu s finančními nástroji, kteří získávají služby od licencovaných poskytovatelů investičních služeb. Před učiněním investice si prosím důkladně přečtěte části Často kladené dotazy, Uživatelskou dohodu a Dohodu o postoupení.

 • Co je garance zpětného odkoupení (Buyback Guarantee) a jak funguje?

  Garance zpětného odkoupení je záruka, kterou poskytovatel půjčky poskytuje investorovi ke konkrétní půjčce a která potvrzuje, že poskytovatel půjčky půjčku od investora zpětně odkoupí v případě, že u příslušné půjčky dojde ke zpoždění o více než 60 dnů. Tato garance zpětného odkoupení se poskytuje na individuální úrovni půjčky a je označena prostřednictvím . Pokud u půjčky s garancí zpětného odkoupení dojde ke zpoždění o více než 60 dnů, bude půjčka poskytovatelem půjčky automaticky od investora odkoupena zpět za nominální hodnotu nesplacené jistiny, plus výnos z naběhlých úroků.

 • Jak likvidní jsou investice?

  Při investování finančních prostředků byste měli být připraveni držet svou investici až do její splatnosti. Společnost Mintos však nabízí sekundární trh, který může za určitých okolností poskytnout likviditu. Společnost Mintos, coby tvůrce tohoto trhu, může investici také odkoupit zpět uzavřením vzájemné dohody s vámi.

   

  Mějte prosím také na paměti, že každý měsíc obdržíte splátky jistiny a úroků, které v průběhu doby sníží vaši investici v příslušné půjčce.
   

  Pokud se rozhodnete umístit svou investici na sekundární trh, neexistuje žádná záruka, že najdete kupce. Pokud máte zájem, aby společnost Mintos odkoupila investici zpět za vzájemně dohodnutou cenu, obraťte se prosím na adresu [email protected].

 • Jak mohu odhadnout předpokládaný výnos z mých investic?

  Aktuálně si můžete zobrazit splátkový kalendář pro každou jednotlivou půjčku v části Splátkový kalendář.

 • Jak zjistím výši výnosu z mých investic?

  Veškeré transakce můžete vidět na vašem účtu v části Výpis z účtu. Pro zobrazení výnosu získaného z vašich investic použijte filtry.

 • Co je roční výnosové procento (NAR – Net Annualised Return)?

  Roční výnosové procento (NAR) je roční měřítko míry návratnosti ze skutečných investic učiněných do půjček po odečtení skutečných odpisů a poplatků za služby.

  NAR nepředstavuje výhledový odhad výkonnosti. NAR se vypočítává pouze pro finanční částku investovanou do půjček. Finanční prostředky, které leží na investorském účtu u společnosti Mintos, avšak nejsou investovány do půjček, se do výpočtu NAR nezahrnují.

 • Jak se roční výnosové procento (NAR) vypočítá?

  K výpočtu NAR používáme metodiku nazývanou XIRR (extended internal rate of return – rozšířené vnitřní výnosové procento), která je dále upravena tak, aby byly vyloučeny násobné účinky, a udává hodnotu NAR jako nominální úrokovou sazbu.

  NAR se vypočítá s použitím přesné částky a termínů všech peněžních toků spojených s půjčkami, do nichž bylo investováno (investice do jistiny půjčky, splátky jistiny, úroky a penále, peněžní tok z transakcí ze sekundárního trhu, skutečné odpisové částky a poplatky za služby účtované společností Mintos, pokud byly účtovány), a neuhrazené částky investice v jistině, výnosu z naběhlých úroků a případných poplatků za služby. Výpočet nezohledňuje rezervy na ztráty ze snížení hodnoty nebo očekávané budoucí ztráty.

 • Jak je rozdělen úrok mezi prodávajícího a kupujícího půjčky na Sekundárním trhu?

  Když investujete do půjčky na Mintos tržišti, tak dostáváte úrok z půjčky po dobu trvání Vaší investice. Pokud se rozhodnete prodat Vaši půjčku na Sekundárním trhu, tak přestanete dostávat úrok k půjčce v momentě, kdy byla půjčka prodána.

   

  Pokud koupíte půjčku na Sekundárním trhu, tak začnete vydělávat úrok z půjčky od data, kdy jste zakoupili půjčku. Úrok, který byl hromaděn v období, kdy investor umístil půjčku na Sekundárním trh a okamžikem, kdy byla půjčka prodána, bude vyplacen předchozímu vlastníkovi investice do půjčky v momentě dlužníkovy další platby.

   

 • Jak je vypočítán úrok?

  Úrok je vypočítán na denní bázi. Je měřen proti hodnotě, kterou jste investoval do půjčky v příslušný den. Vzorec pro výpočet úroku je následující:

   

  Investovaná částka * počet dní * úroková sazba / 360

   

 • Co je nástroj Auto Invest a jak funguje?

  Nástroj Auto Invest automaticky realizuje vaši zvolenou investiční strategii. Po zadání vašich investičních kritérií bude nástroj Auto Invest automaticky investovat do vhodných půjček. K nástroji Auto Invest máte přístup kdykoli a můžete sledovat aktivitu svého portfolia v reálném čase, abyste se přesvědčili, zda funguje v souladu s vašimi investičními cíli. Auto Invest je velmi účinný nástroj, který šetří čas strávený nad investičními aktivitami. Zároveň vám poskytuje přístup k nově zadaným půjčkám v systému předtím, než jsou investice provedeny manuálně.

  Nástroj Auto Invest můžete kdykoli pozastavit nebo ukončit.

  Jakmile potvrdíte svá investiční kritéria, nástroj Auto Invest prověří seznamy půjček a investuje finanční prostředky do půjček, které splňují vaše preference. Nástroj Auto Invest bude i nadále automaticky analyzovat nové půjčky a bude investovat do těch, jež jsou vhodné, jakmile se objeví na seznamu. Pokud změníte některé nastavení nástroje Auto Invest, budou všechny dostupné seznamy půjček opětovně prověřeny pro ujištění, že splňují vaše investiční kritéria.

 • Jak mohu nástroj Auto Invest zastavit?

  Nástroj Auto Invest můžete trvale nebo dočasně pozastavit kliknutím na tlačítko Stop v nastavení nástroje Auto Invest. Tímto způsobem funkci okamžitě pozastavíte. Nástroj Auto Invest můžete kdykoli znovu aktivovat.

 • Mohu investovat manuálně, i když mám aktivní nástroj Auto Invest?

  Ano. Uživatelé nástroje Auto Invest mohou také prohlížet půjčky a kdykoli manuálně investovat. To však může mít za následek portfolio investic, které se bude odchylovat od vašich kritérií pro Auto Invest.

 • Platí se za použití nástroje Auto Invest nějaká částka?

  Za použití nástroje Auto Invest se žádná další částka neplatí.

 • Investuje nástroj Auto Invest do půjček s přirážkou?

  Ano, nástroj investuje do půjček s prémií/diskontem na Sekundárním trhu. Auto Invest je také dostupný na Primárním trhu, nicméně zde investuje do půjček bez prémie/diskontu.

   

  Prosím buďte si vědomi, že pokud investujete do půjčky s prémií a poskytovatel půjčky půjčku odkoupí zpět předtím, než je půjčka splacena dle běžného splátkového kalendáře, tak riskujete ztrátu ve výši zaplacené prémie.

   

 • Investuje nástroj Auto Invest do půjček ze sekundárního trhu?

  Ano, momentálně je nástroj Auto Invest dostupný pro investování na Sekundárním trhu. Nástroj Auto Invest také můžete využít na Primárním trhu.

   

 • Jakým způsobem nástroj Auto Invest investuje finanční prostředky z mého účtu u společnosti Mintos?

  Jakmile potvrdíte svá investiční kritéria, nástroj Auto Invest prověří seznamy půjček a investuje finanční prostředky do půjček, které splňují Vaše preference. Nástroj Auto Invest bude i nadále automaticky analyzovat nové půjčky a bude investovat do těch, které odpovídají Vašim preferencím, jakmile se objeví na seznamu. Pokud změníte některé nastavení nástroje Auto Invest, budou všechny dostupné seznamy půjček opětovně prověřeny a nástroj Auto Invest investuje na základě Vašich aktualizovaných investičních kritérií. Nástroj Auto Invest funguje na bázi systému sekvenčního řazení. Pokud je poptávka z různých portfolií nástroje Auto Invest po jedné půjčce větší, než je půjčka dostupná, budou v portfoliu sekvenčního zpracování zohledněny různé faktory na základě našeho vlastního algoritmu.

 • Proč můj nástroj Auto Invest neinvestuje?

  Jestliže nástroj Auto Invest neinvestuje, je to obvykle v důsledku nedostatečného množství půjček odpovídajících vašemu nastavení, nebo protože nástroj Auto Invest není správně nakonfigurován, tj. nastavení si vzájemně odporují. Nejčastější chybou bývá nastavení preference pro maximální hodnotu LTV (Loan to Value – úvěr k hodnotě), kdy je záměrem investovat do půjček bez zajištění. Nastavení hodnoty na „maximální LTV“ umožní nástroji Auto Invest vybrat pouze půjčky se zajištěním při zohlednění zvolené hodnoty LTV.

 • Mohu funkci diverzifikace Auto Invest vypnout, když už jsem ji jednou zapnul(a)?

  Ano, vypnout ji můžete kdykoliv.

 • Co se stane, pokud ve svém portfoliu Auto Invest se zapnutou funkcí diverzifikace přidám či odeberu poskytovatele půjček?

  Pokaždé, když ve svém portfoliu Auto Invest přidáte nebo odeberete poskytovatele půjček, funkce diverzifikace Auto Invest přepočítá investiční limity, aby Vaše investice byla rovnoměrně rozložená mezi všechny vybrané poskytovatelé půjček.

   

  Například pokud do portfolia, které obsahuje čtyři poskytovatele půjček, přidáte dalšího poskytovatele půjček, tak se v celém portfoliu sníží investiční limit u každého z nich z 25 % na 20 %. Pokud u kteréhokoliv poskytovatele půjček máte nastaven vlastní limit, bude použit tento limit. Pakliže, v okamžiku změny bude zainvestováno celé Vaše portfolio, budete muset počkat do té doby, než se alespoň část Vašich investic vrátí, aby mohlo dojít ke změně diverzifikačních limitů.

 • Je možné najít aktuální rozdělení mých neuhrazených investic od různých poskytovatelů půjček?

  Ano, můžete to najít v sekci „Moje investice“, podsekci „Stávající investice“. Na pravé straně můžete vidět grafy s parametry Vašich stávajících investic. Nad třetím grafem jsou různé možnosti parametrů rozložení Vašich stávajících investic. Jedna z možností Vám zobrazí Vaše investice rozložené napříč poskytovateli půjček.

 • Když u stávajícího portfolia Auto Invest nastavuji funkci diverzifikace, mohu nastavit investiční limit, který bude nižší než skutečný nesplacený podíl investice mého portfolia u konkrétního poskytovatele půjček?

  Ano, můžete. Je však možné, že dosažení tohoto investičního limitu nějakou dobu potrvá. Budete muset počkat, až u příslušného poskytovatele půjček dojde ke snížení neuhrazených investic.

 • Jak maximální velikost portfolia Auto Invest ovlivní diverzifikaci?

  Chcete-li funkci diverzifikace používat tak, abyste využili její plný potenciál, doporučujeme vám nastavit si maximální velikost portfolia, která se bude blížit částce, kterou plánujete investovat. Pokud je maximální velikost vyhrazeného portfolia podstatně větší, diverzifikace Auto Invest nemusí fungovat správně. Například pokud vyhradíte maximální velikost portfolia ve výši 100 000 EUR a vyberete deset poskytovatelů půjček, investiční limit pro každého z nich bude nastaven na 10 %, tedy 10 000 EUR. Pokud v závislosti na dostupnosti půjček na trhu Mintos investujete pouze 1000 EUR, pak lze celou částku investovat do půjček od jednoho poskytovatele.

 • Co se stane s mým nastavením diverzifikace Auto Invest, pokud zmenším maximální velikost portfolia?

  Vzhledem k tomu, že limity investice se vyjadřují procenty, nezmění se. Ovšem s tím, jak se velikost portfolia zmenší, skutečné množství financí, které lze investovat do každé půjčky od poskytovatele půjčky, se rovněž zmenší. V důsledku toho může trvat delší dobu, než Vaše portfolio dosáhne úrovně nastavené diverzifikace.

 • Mohu zjistit, kdo je dlužníkem?

  Investoři mají k dispozici určité množství informací o dlužnících na našem trhu, a to včetně informace, kolik si půjčili a k jakému účelu. Z bezpečnostních důvodů a v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů celá jména ani adresy dlužníků nesdělujeme.

 • K jakému účelu jsou půjčky dlužníkům poskytovány?

  Půjčky mohou být dlužníkům poskytnuty k různým účelům, které mohou zahrnovat obchodní potřeby, vylepšení domácnosti, nákup vozidla, další velké nákupy nebo mnoho dalších důvodů. Účel půjčky je uveden v každém seznamu a závisí na dlužníkovi a poskytovateli půjčky.

 • Co se stane, když dlužník neplatí?

  Obecně platí, že když dlužník neodvede platbu dle splátkového kalendáře, bude jej poskytovatel půjčky kontaktovat a připomene mu neuhrazenou platbu. Pokud k uhrazení této platby přesto nedojde, může poskytovatel půjčky využít různé možnosti v závislosti na situaci, která vedla ke zmeškání platby. Je-li to možné, dojde k přeplánování splátkového kalendáře půjčky nebo k jiné úpravě. Jako poslední možnost, když dlužník není schopen nebo ochoten platbu provést, zahájí poskytovatel půjčky řízení o splacení půjčky. Toto řízení o splacení půjčky může být provedeno jak poskytovatelem půjčky, tak externím exekutorem. Přesný postup vymáhání dluhu a časový rámec se u každého poskytovatele půjčky liší.

 • Jaké typy záruk se používají k zajištění půjček?

  Existují dva typy půjček:

  1.  půjčky zajištěné zástavou; 

  2.  půjčky nezajištěné, bez jakékoli zástavy.

   

  Pokud jde o zajištěné půjčky, zástavou může být nemovitost v případě hypotečního úvěru, vozidlo v případě půjčky na auto nebo vybavení v případě podnikatelského úvěru a dále mnoho dalších různých typů zástavy, jak je uvedeno u každé půjčky.

 • Kdo má zástavní právo k zástavě?

  Zástava je obvykle majetkem dlužníka. Může však být i ve vlastnictví třetí strany nebo poskytovatele půjčky, pokud se jedná o produkt s finančním leasingem. Zástavní právo k zástavě je vždy registrováno na jméno poskytovatele půjčky. Investicí do půjčky investor opravňuje poskytovatele půjčky, aby dohlížel na zástavu v zájmu investora, a poskytovatel půjčky tuto odpovědnost přijímá.

 • Jakým způsobem je prováděn odhad hodnoty zástavy?

  Hodnota zástavy je odhadována znalcem, jak je uvedeno u každé půjčky. Tímto znalcem může být externí certifikovaná společnost zabývající se oceňováním, nebo interní znalec poskytovatele půjčky.

 • Jak je zástava zabezpečena?

  Každá forma zástavy je registrována v souladu s požadavky místních předpisů. Např. zástava v podobě nemovitosti je zapsána v katastru nemovitostí příslušné země, což znamená, že dlužník tuto nemovitost nemůže prodat nebo ji jinak zatížit bez souhlasu poskytovatele půjčky.

 • Co je doba odkladu?

  Doba odkladu je technický počet dnů po splatnosti, než je půjčka označena za zpožděnou. Smyslem doby odkladu je pokrýt možná opoždění plateb způsobená platbami mezi bankami, státními svátky a specifickými pravidly poskytovatelů půjček. Délka doby odkladu je stanovena každým poskytovatelem půjčky zvlášť.

 • Jakým způsobem si mohu převést peníze z účtu u společnosti Mintos?

  Můžete zažádat o výběr prostřednictvím svého investorského účtu. Aby byly dodrženy postupy vyplývající ze zákona AML o financování terorismu (AML – anti-money laundering – praní špinavých peněz), budete při první žádosti o výběr požádáni o nahrání fotky nebo oscanované kopie vašeho pasu nebo obou stran vašeho občanského průkazu, kde je vidět Vaše fotografie a osobní údaje. Finanční prostředky, které jste neinvestovali do půjček, si můžete z investorského účtu u společnosti Mintos kdykoli převést na svůj bankovní nebo e-money účet.

 • Mohu změnit bankovní účet, na který peníze čerpám?

  Peníze můžeme převádět pouze na bankovní účet, který patří vám; jedná se o nezbytné preventivní opatření, které slouží k ochraně našich investorů a odpovídá požadavkům zákona AML. Nejpohodlnější a nejvíce nákladově efektivní způsob, jak změnit bankovní účet, na který čerpáte peníze z Vašeho účtu u společnosti Mintos, je převést minimálně jeden (1) eurocent nebo jednu (1) korunu ze svého nového bankovního účtu na Váš účet u společnosti Mintos. Všechny bankovní účty použité k převodu peněz do společnosti Mintos budou registrovány pod Vaším profilem a při požadování výběru si budete moci vybrat z kteréhokoli z těchto účtů.

 • Jakou částku si mohu vybrat?

  Ze svého účtu ve společnosti Mintos můžete vybrat veškeré dostupné finanční prostředky, tj. finance, které nejsou investovány do půjček.

 • Je výběr nějak zpoplatněn?

  Společnost Mintos neúčtuje žádné poplatky za výběr.

   

  Vaše banka nebo poskytovatel služby převodu peněz může však za převody účtovat dodatečné poplatky. Pro zjištění, zda jsou takovéto poplatky účtovány, se prosím obraťte na vaši banku nebo poskytovatele služby převodu peněz.

 • Za jak dlouho uvidím převedené peníze na svém bankovním účtu?

  Společnost Mintos zpracuje vaši žádost o výběr do jednoho (1) pracovního dne.

   

  Platby v rámci eurozóny obvykle netrvají déle než jeden (1) pracovní den. V závislosti na době podání vaší žádosti o výběr byste měli obdržet převedené peníze ve stejný den nebo maximálně do dvou (2) pracovních dnů. Převody mimo eurozónu mohou trvat déle, v závislosti na bance.

 • Co je v mém Invest & Access portfoliu?

  Invest & Access diverzifikuje Vaše finanční prostředky napříč všemi půjčkami, které nejsou na tržišti v prodlení, od všech příslušných úvěrových společností. Vaše přesné složení portfolia se automaticky přizpůsobí trhu. Abychom Vám poskytli tu nejlepší diverzifikaci a zajistili dodatečnou ochranu a stabilní výnosy, tak nástroj Invest & Access denně rebalancuje Vaše portfolio.

  Invest & Access investuje pouze do úvěrů s garancí zpětného odkoupení. Kromě toho nakupuje pouze půjčky od úvěrových společností, které jsou na trhu minimálně po dobu 6 měsíců.

 • Co je cílová částka portfolia a jak to funguje?

  Když vytváříte své portfolio, tak nastavíte maximální částku, kterou chcete, aby nástroj Invest & Access investoval. To je cílová částka Vašeho portfolia. Může se lišit od částky, kterou máte v současné době investovanou. Jak to funguje:

  •  Cílová částka portfolia > investovaná částka: Nové zůstatky na Vašem Mintos účtu budou investovány ve Vašem portfoliu až do výše cílové částky.
  • Portfolio = investovaná částka: Výnos Vašeho portfolia zvyšuje cílovou částku portfolia, takže Vaše finanční prostředky mohou být reinvestovány. Zůstatek na Mintos účtu není investován
  • Cílová částka portfolia < investovaná částka: Rozdíl bude vyplacen na Váš Mintos účet. Zůstatek na Vašem Mintos účtu nebude investován.

  Chcete-li svoji cílovou částku aktualizovat, klepněte na tlačítko Změnit cílovou částku ve svém portfoliu.

  Jakmile si necháte vyplatit peníze, tak je cílová částka portfolia nastavena na zbývající investovanou částku.

 • Mohu vidět seznam mých půjček z Invest & Access?

  Ano, můžete je vidět na stránce Moje investice. Také zde můžete vidět všechny smlouvy o postoupení.

 • Jak je vypočítána úroková sazba?

  Jaký bude Váš výnos závisí na tom, jaké úvěry jsou ve Vašem portfoliu a co je na tržišti k dispozici. Na stránce Invest & Access vám ukážeme váženou průměrnou úrokovou sazbu Vašeho portfolia.

 • Mohu změnit způsob diverzifikace?

  Ne. Invest & Access Vám zajistí absolutní diverzifikaci. Nemůžete změnit nastavení diverzifikace.

 • Jak si mohu nechat vyplatit finanční prostředky z mého portfolia?

  Pro výplatu Vašich finančních prostředků jděte na Váš profil nástroje Invest & Access a klikněte na Vyplatit.

 • Jak si mohu nechat vyplatit zpožděné půjčky v mém portfoliu?

  V současné době nemůže nástroj Invest & Access odprodat půjčky v prodlení. Pracujeme na funkci, která umožní tyto půjčky prodávat na Sekundárním trhu. Své finanční prostředky můžete získat, jestliže se úvěr zotaví nebo se aktivuje garance - všechny půjčky ve Vašem portfoliu jsou chráněny garancí zpětného odkoupení.

 • Co když budou všechny mé půjčky v prodlení a já je nemůžu prodat na Sekundárním trhu?

  V nejhorším případě, abyste získali přístup ke svým finančním prostředkům, tak je budete muset držet až do splatnosti. K tomu může dojít pouze v případě, že půjčka je v prodlení, nemůže být prodána na Sekundárním trhu, poskytovatel půjček zbankrotuje a není zde tedy žádná další garance zpětného odkoupení.

 • Jak dlouho trvá výplata finanční prostředky? Je to skutečně okamžitě?

  Jakmile chcete vyplatit finanční prostředky, tak nástroj Invest & Access automaticky odprodá půjčky z Vašeho portfolia ostatním investorům využívajícím Invest & Access.

  • Odprodej je většinou okamžitý a je závislý na poptávce od ostatních investorů v konkrétní chvíli.
  • Je možné odprodat pouze půjčky, které nejsou v prodlení.
  • Jakmile je Vaše půjčka v prodlení, tak je možné získat své finanční prostředky zpět v případě, že se zotaví nebo se aktivuje garance.
  • Půjčky v prodlení můžete prodat také manuálně na Sekundárním trhu na stránce Moje investice.
 • What are normal market conditions? How do they affect availability?

  Normal market conditions means conditions where investors are willing to invest in loans. Since Mintos was founded in January 2015, we have experienced normal market conditions. Nonetheless, past performance does not guarantee future performance, and abnormal market conditions could conceivably change the availability of your money. Abnormal market conditions would be if there was a very large, sudden and extended demand to cash out from Invest & Access. This might be caused by a global recession, an abrupt and widespread loss of faith in investing in loans or a number of other situations. If, for a sustained period, a significant number of investors chose to cash out in significant quantities and no (or few) new investors were willing to invest in their loan shares, conditions would at that point be abnormal.

  Ultimately this could mean that investors may have to wait until a buyer could be found for their loan shares in their Invest & Access portfolio, or until the loans were repaid over time by the borrowers.

 • Jak mohu ukončit nástroj Invest & Access?

  Abyste přestali investovat s nástrojem Invest & Access, tak si nechte vyplatit Vaše finanční prostředky nebo nastavte cílovou částku Vašeho portfolia na 0.

 • Proč nástroj Invest & Access neinvestuje?

  Invest & Access také přestane investovat Vaše finanční prostředky ve chvíli, kdy dosáhne portfolio své cílové částky. V případě, že chcete investovat více finančních prostředků, tak navyšte cílovou částku.