Invest & Access

Získejte vysoké výnosy
a mějte své prostředky kdykoli k dispozici.

Investování nikdy nebylo více flexibilní. Můžete získat atraktivní výnos a stále mít své prostředky kdykoli po ruce. A je to vše velmi jednoduché.

Je to tak strašně jednoduché

Jednoduchý způsob, jak investovat. Pouze nastavíte částku a je to. Začnete okamžitě vydělávat konkurenceschopný výnos.

Investujte

Invest & Access koupí malé části mnoha půjček poskytnutých různými předními úvěrovými společnostmi různým uživatelům půjček po celém světě.

Vydělávejte

Před tím, než investujete, tak Vám ukážeme průměrnou úrokovou sazbu dostupných půjček.

Reinvestujte

Znovu reinvestujeme Vaše výnosy, aby Vaše finanční prostředky neustále pracovaly a přinesly Vám ještě větší výnos.

11.75%

Průměrný výnos, pokud začnete investovat právě teď * 1

Vaše peníze k dispozici, kdykoli je potřebujete

Potřebujete své peníze? Nyní můžete svou investici získat kdykoliv zpět, i když nejsou úvěry plně splaceny.

Okamžitá výplata

Řekněte nám, kolik chcete vybrat z Invest & Access. Půjčky z Vašeho portfolia prodáme jiným investorům a finanční prostředky připíšeme na Váš Mintos účet. Obvykle dostanete své finanční prostředky okamžitě, v závislosti na poptávce na trhu.

Prodej zpožděných půjček

Nemůžeme prodat Vaše zpožděné půjčky (již brzy) – ale své peníze můžete získat zpět, jakmile se půjčky zotaví nebo je uplatněna garance zpětného odkoupení. Nebo je můžete prodat na sekundárním trhu.

11.75%

Průměrný výnos, pokud začnete investovat právě teď * 1

Buďte před smečkou

Rychlejší než všichni ostatní. Invest & Access investuje před ostatními investory. Buďte lídrem tržiště, nebuďte za ostatními.

Buďte první u nákupu půjček, ještě předtím, než jsou zveřejněny na Primárním trhu

Nezmeškejte půjčky, o které je velký zájem – buďte v předstihu před ostatními možnostmi, jak investovat na platformě Mintos

Řiďte chytře riziko

Rozprostření investic mezi mnoho různých půjček je ověřený a správný způsob, jak snížit své riziko a vydělávat stabilní výnos.

Nejlepší možná diverzifikace, jakou Vám Mintos nabízí a bez dalších potíží

Invest & Access investuje pouze do půjček s garancí zpětného odkoupení

Porovnejte různé způsoby investování na platformě Mintos

 
Invest & Access
Auto Invest
Manuální investování
Investice začínají od
EUR 500
EUR 10 na Primárním trhu EUR 1 na Sekundárním trhu
EUR 10 na Primárním trhu EUR 0,01 na Sekundárním trhu
Průměrný výnos
11.75%¹
Závisí na konkrétní strategii
Závisí na vybraných půjčkách
Diverzifikace
Úplná diverzifikace napříč všemi půjčkami na tržišti
Diverzifikace napříč všemi půjčkami dle dané strategie
Manuální diverzifikace
Přístup k finančním prostředkům
Okamžitý*
Dle splatnosti nebo po prodeji na Sekundárním trhu
Dle splatnosti nebo po prodeji na Sekundárním trhu
Garance zpětného odkoupení
Všechny úvěry
Závisí na konkrétní strategii
Přes 95 % úvěrů
Poplatky
Bez poplatků
Bez poplatků
Bez poplatků
Invest & Access

Investice začínají od

EUR 500

Průměrný výnos

12.05%¹

Diverzifikace

Úplná diverzifikace napříč všemi půjčkami na tržišti
Auto Invest

Investice začínají od

EUR 10 na Primárním trhu EUR 1 na Sekundárním trhu

Průměrný výnos

Závisí na konkrétní strategii

Diverzifikace

Diverzifikace napříč všemi půjčkami dle dané strategie
 

Často kladené dotazy

Invest & Access diverzifikuje Vaše finanční prostředky napříč všemi půjčkami, které nejsou na tržišti v prodlení, od všech příslušných úvěrových společností. Vaše přesné složení portfolia se automaticky přizpůsobí trhu. Abychom Vám poskytli tu nejlepší diverzifikaci a zajistili dodatečnou ochranu a stabilní výnosy, tak nástroj Invest & Access denně rebalancuje Vaše portfolio. Invest & Access investuje pouze do úvěrů s garancí zpětného odkoupení. Kromě toho nakupuje pouze půjčky od úvěrových společností, které jsou na trhu minimálně po dobu 6 měsíců.

Jakmile chcete vyplatit finanční prostředky, tak nástroj Invest & Access automaticky odprodá půjčky z Vašeho portfolia ostatním investorům využívajícím Invest & Access. Odprodej je většinou okamžitý a je závislý na poptávce od ostatních investorů v konkrétní chvíli. Je možné odprodat pouze půjčky, které nejsou v prodlení. Jakmile je Vaše půjčka v prodlení, tak je možné získat své finanční prostředky zpět v případě, že se zotaví nebo se aktivuje garance. Půjčky v prodlení můžete prodat také manuálně na Sekundárním trhu na stránce Moje investice.

Porovnejte způsoby investování na platformě Mintos.

Invest & Access investuje pouze do půjček s garancí zpětného odkoupení. Kromě toho nakupuje pouze půjčky od úvěrových společností, které jsou na trhu minimálně po dobu 6 měsíců.

Invest & Access Vám poskytuje tu nejlepší diverzifikaci portfolia na základě dostupných půjček na tržišti v danou chvíli.

Jaký bude Váš výnos závisí na tom, jaké úvěry jsou ve Vašem portfoliu a co je na tržišti k dispozici. Na stránce Invest & Access vám ukážeme váženou průměrnou úrokovou sazbu Vašeho portfolia.

Ne. Vaše úroková sazba se může zvýšit nebo snížit v závislosti na tom, co je k dispozici na tržišti. Ukážeme Vám váženou průměrnou úrokovou sazbu Vašeho portfolia. S nástrojem Invest & Access můžete vždy přestat investovat a finanční prostředky si nechat vyplatit, pokud nejste spokojeni s jeho výkonností.

Ne.

Invest & Access investuje finanční prostředky na Vašem Mintos účtu první. Poté investuje prostředky nástroj Auto Invest na základě nastavených priorit.

 

1 *Vážený průměr dostupných půjček, konkrétní výnos Vašeho portfolia může být výší nebo nižší.