Mintos Logo

Připojte se na platformu Mintos s kódem od Vašeho přítele.
Je zde 1 000€ důvodů proč to udělat.*

*a 1,8 miliardy € to dokazuje.

People

Získejte registrací na platformě Mintos až 1 000 EUR pomocí kódu od Vašeho přítele. Váš přítel také získá stejnou částku. Bez omezení!

Na Mintos tržišti se sdílení vždy ukazuje jako něco, co stojí za to, zejména když se to děje mezi těmi, kteří jsou Vám blízcí. Víte, že investoři společnosti Mintos a jejich přátelé již prostřednictvím kampaně Doporuč přítele získali bonusy za více než 300 000 EUR?

Kampaň Doporuč přítele nabízí bonusy od 10 EUR až do 1 000 EUR pro každého nového investora, který se připojí na platformu Mintos prostřednictvím kódu od svého přítele. Stejný bonus také získá přítel, který Vás pozval – ověřený Mintos investor. Přijměte pozvánku od svého přítele a připojte se na platformu Mintos, investujte a získejte společné výdělky. Poté také můžete pozvat své přátele! Neexistuje žádný limit počtu pozvánek, které můžete poslat, ani množství obdržených bonusů, které můžete získat. Na co čekáte? Sdílejte!

Zapojte se do kampaně Doporuč přítele! Spousta výhod a bonusů je náš způsob, jak Vám poděkovat za investování na platformě Mintos. Pozvěte své přátele a vydělejte ještě více. Žádné časové omezení, jen neomezené příležitosti.

Vypadá to, že jste nám neposkytli správný kód kampaně. Zkontrolujte prosím odkaz, který jste použili, nebo požádejte svého přítele, aby Vám kód znovu poslal.

Jaké jsou bonusy?

Bonus až do výše 1 000 EUR bude poskytnut na základě Vaší aktuálně investované částky na konci Bonusového období (prvních 14 dní po registraci na platformě Mintos).

Zaregistrujte se, investujte, vydělávejte a sdílejte – Přejeme Vám a Vašem příteli velké bonusy a mnoho štěstí.

Bonus system

Je zde nějaké skryté 'ale'?

*Ne.

Naše kampaň Doporuč přítele byla předělána a my jsme ji učinili ještě jednodušší a více obohacující než kdy předtím. Vy, jakožto nový investor a Váš přítel, který Vás pozval, můžete oba získat po uplynutí prvních 14 dní po registraci na platformě Mintos (Bonusové období) od 10 EUR až do 1 000 EUR v závislosti na výši Vaší aktuálně investované částky. Abyste oba získali tento bonus, tak se musíte zaregistrovat na platformě Mintos s kódem kampaně, který Vám sdílel Váš přítel.

Platba bonusu na Váš účet a účet Vašeho přítele bude provedena do 5 pracovních dní po skončení Bonusového období.

Existuje jedna podmínka 'ale', nikoliv však skrytá: jedinou podmínkou je, že jste nově příchozí na Mintos (ještě nejste registrován), a že Váš přítel, který Vás pozval je ověřeným Mintos investorem.

Potřebujete více informací? Přečtěte si prosím naše smluvní podmínky

Jak to vypadá v praxi? Je to jednoduché a bonusové!

Váš přítel Petr Vás pozval, abyste se zaregistroval na platformě Mintos a zaslal Vám kód kampaně. Vy se zaregistrujete a během prvních 14 dní investujete na platformě Mintos 1 000 EUR. Na základě stále neuhrazené výše investice na konci 14. dne na Mintos tržišti, Vy a Petr dostanete bonus ve výši 20 EUR do 5 pracovních dní po skončení bonusového období.

Proč byste měl investovat na platformě Mintos?


Smiling face

Skvělý výnos a absolutní kontrola

  • 11.62 % průměrný čistý roční výnos
  • Stabilní přísun finančních prostředků s absolutní kontrolou Vašeho portfolia
  • Potřebujete finanční prostředky dříve? Prodávejte na Sekundárním trhu

Work icon

Nesrovnatelná diverzifikace

  • Diverzifikujte napříč různými druhy půjček, jejich poskytovateli a měnami
  • Ušetřete svůj čas a skvěle diverzifikujte! Použijte chytrou Auto Invest strategii
  • Spolehněte se na Váš úsudek a investujte manuálně

Check

Ochrana investorů

  • Půjčky s garancí zpětného odkoupení
  • Absolutní transparentnost o uživatelích půjček a poskytovatelích půjček
  • Půjčky pouze od ověřených poskytovatelů půjček s přiděleným Mintos hodnocením rizika

Ceníme si transparentnosti, pracujeme a postupujeme vždy v nejlepším zájmu našich investorů.

Vítejte na Mintos tržišti!

Vypadá to, že jste nám neposkytli správný kód kampaně. Zkontrolujte prosím odkaz, který jste použili, nebo požádejte svého přítele, aby Vám kód znovu poslal.

Často kladené otázky

Kdo může investovat?
Jednotlivci i společnosti mohou investovat na platformě Mintos. Individuální investor musí mít alespoň 18 let, mít bankovní účet v Evropské Unii nebo ve třetím státě, který má AML/CLF systém regulací odpovídající těm v EU, a Mintos úspěšně ověřila jeho identitu.

Svěřenecké fondy, partnerství, společnosti s ručením omezeným a další instituce musí mít bankovní účet registrovaný v EU nebo ve třetím státě, který má AML/CLF systém regulací odpovídající těm v EU.
Jak jsou investice bezpečné?
Stejně jako u každé investice i zde existují určitá rizika. Největší riziko je spojeno s možnými úvěrovými ztrátami z investic. Pro zmírnění rizika byla společností Mintos a poskytovateli půjček přijata následující opatření:

1. Veškeré půjčky jsou poskytovány v souladu s platnými zásadami poskytovatelů půjček, které zohledňují schopnost dlužníků danou půjčku splatit.
2. Pro určité typy půjček (např. hypoteční úvěry nebo půjčky na automobily) nabídl klient zajištění, které bude použito na splacení půjčky v případě prodlení, čímž se riziko úvěrové ztráty snižuje.
3. Pro určité půjčky (např. podnikatelské úvěry) se získávají další úvěrová posílení, jako je např. osobní záruka.
4. Pro určité půjčky poskytl poskytovatel půjčky záruku zpětného odkoupení (Buyback Guarantee), což znamená, že v případě, že u půjčky dojde k prodlevě delší než 60 dnů, poskytovatel půjčky odkoupí investici zpět za nominální hodnotu jistiny a úrok naběhlý do data zpětného odkupu.

Investoři mohou rizika zmírnit pomocí diverzifikace – prováděním zlomkových investic do několika půjček mezi různými dlužníky, typy půjček, poskytovateli půjček a geografickými oblastmi.
Jaká je minimální částka, která může být investována?
Minimální investice do jedné půjčky na Primárním trhu je 10 EUR, 80 DKK, 25 GEL, 50 PLN, 10 GBP, 100 SEK, 50 RON, 700 RUB nebo 300 CZK. Na Sekundárním trhu není minimální investice.
Jak na svých investicích vydělám?
Každý uživatel půjčky platí měsíční splátky dle smlouvy o půjčce, které se mohou skládat z jistiny, úroku a poplatky z prodlení nebo jakékoliv kombinace těchto možností.

Část platby za jistinu snižuje nesplacenou část Vaší investice v půjčce, zatímco úrok a poplatek za pozdní platbu se považují za Váš příjem.

Část platby, která náleží Vám, je vypočítána na základě Vaší investice do konkrétní půjčky a bude připsána na Váš Mintos účet poté, co je platba zpracována. Následně můžete prostředky investovat do dalších půjček nebo je převést na Váš bankovní účet nebo e-money účet. Protože různé půjčky mají různou dobu splácení, tak většina investorů s několika investicemi má během měsíce neustálý proud plateb připisovaných na jejich Mintos účet.
Jaké poplatky jsou účtovány?
Investování pomocí platformy Mintos je bez poplatků. Nejsou žádné poplatky za otevření investorského účtu a žádné poplatky za vklady nebo výběry peněžních prostředků. Investorovi také není účtován žádný administrativní poplatek nebo jakýkoliv jiný poplatek.

Máte více otázek?