Mintos Logo

Dołącz do Mintos dzięki kodowi od Twojego przyjaciela.
1 000 EUR powodów, by to zrobić.*

*oraz 1,8 mld EUR, które potwierdza, że warto.

People

Dołączając do Mintos dzięki kodowi od Twojego przyjaciela, możesz zarobić do 1 000 EUR. Twój przyjaciel również zarobi. Żadnych ograniczeń!

Na platformie Mintos, dzielenie się zawsze okazuje się być czymś, co warto robić, zwłaszcza, gdy dotyczy to bliskich Tobie osób. Czy wiesz, że w ramach naszego programu „Poleć przyjacielowi”, inwestorzy działający na platformie Mintos oraz ich przyjaciele zarobili ponad 300 000 EUR w formie premii?

W ramach programu Mintos „Poleć przyjacielowi”, każdy nowy inwestor, który dzięki kodowi od swojego przyjaciela dołączy do platformy Mintos, może w postaci premii otrzymać od 10 EUR, aż do 1 000 EUR. Takie same premie otrzyma również przyjaciel, który go zaprosił. Musi on być zweryfikowanym inwestorem działającym już na platformie Mintos. Odbierz zaproszenie od swojego przyjaciela - dołącz do platformy Mintos, dokonaj inwestycji i razem odbierzcie swoją nagrodę. Z kolei, również i Ty możesz zostać osobą zapraszającą! Liczba zaproszeń, jakie możesz wysłać, jest nieograniczona, podobnie jak premie, które możecie zarobić. Warto się więc podzielić!

Dołącz do Programu Mintos „Poleć przyjacielowi”! Dodatkowe korzyści i premie są naszą formą podziękowania za dokonywane przez Ciebie inwestycje na platformie Mintos. Zaproś przyjaciół i zarabiajcie jeszcze więcej. Program nie ma żadnych ograniczeń czasowych, oferuje natomiast nieograniczone możliwości.

Wygląda na to, że nie wprowadzono kodu. Prosimy ponownie sprawdzić link, z którego korzystasz lub poprosić przyjaciela, aby ponownie przesłał kod

Czym są premie?

Premie w maksymalnej wysokości 1 000 EUR zostaną przyznane w odniesieniu do kwoty dokonanych przez Ciebie inwestycji. Ich kwota zostanie obliczona na koniec Okresu Premiowego (za pierwsze 14 dni od daty rejestracji na platformie Mintos).

Dołącz, zainwestuj, zarabiaj i dziel się - życzymy Ci zdobycia premii, jak też i szczęścia, zarówno Tobie, jak i Twoim przyjaciołom.

Bonus system

Czy kryje się za tym jakieś „tak, ale”?*

*Nie.

Właśnie wprowadziliśmy zmiany do naszego programu „Poleć przyjacielowi” (RaF), jeszcze bardziej go upraszczając, dzięki czemu oferuje on jeszcze większe możliwości zarabiania niż kiedykolwiek przedtem. Zarówno Ty, jako nowy inwestor, jak i Twój przyjaciel, który Cię zaprosił, możecie zarobić od 10 EUR do maksymalnie 1 000 EUR, w zależności od zainwestowanej przez Ciebie kwoty, według stanu na koniec okresu pierwszych 14 dni od daty Twojej rejestracji na platformie Mintos (Okres Premiowy). Żebyście oboje mogli otrzymać te premie, musisz zarejestrować się na platformie Mintos za pomocą kodu RaF, który przekazał Ci Twój przyjaciel.

Wypłata premii na Twoje konto i konto Twojego przyjaciela zostanie dokonana w terminie 5 dni roboczych od zakończenia Okresu Premiowego.

Jest tylko jedno „ale”, lecz nie jest ono ukryte: jedynym warunkiem jest to, że musisz być nowym inwestorem na platformie Mintos (takim, który jeszcze się nie zarejestrował), a Twój zapraszający przyjaciel musi być zweryfikowanym inwestorem, działającym na platformie Mintos.

Potrzebujesz więcej informacji? Proszę zapoznaj się z naszym Regulaminem

Jak to wygląda w praktyce? To proste i do tego te premie!

Zapraszasz swoją przyjaciółkę Annę, aby dołączyła do platformy Mintos, przesyłając jej Twój kod polecający. Anna dołącza do platformy Mintos i w ciągu pierwszych 14 dni swojej działalności na na rynku Mintos inwestuje 1 000 EUR. W zależności od kwoty zainwestowanej na koniec 14. dnia jej działalności na platformie Mintos, zarówno Ty, jak i Anna otrzymacie premię w wysokości 20 EUR w terminie 5 dni roboczych od zakończenia Okresu Premiowego.

Dlaczego warto inwestować za pośrednictwem platformy Mintos?


Smiling face

Znakomite stopy zwrotu i pełna kontrola

  • 11.62% średnia roczna stopa zwrotu netto
  • Dostępne przepływy pieniężne przy całkowitej kontroli Twojego portfela
  • Potrzebujesz swoich pieniędzy szybciej? Sprzedaj swoje inwestycje na rynku wtórnym

Work icon

Niezrównane możliwości dywersyfikacji

  • Wybieraj spośród wielu rodzajów pożyczek oferowanych przez dziesiątki zweryfikowanych firm pożyczkowych i milionów pożyczkobiorców
  • Oszczędzaj swój czas i zapewnij sobie doskonałą dywersyfikację! Korzystaj z naszych inteligentnych strategii dzięki narzędziu Auto Invest
  • Polegaj na swojej własnej ocenie i realizuj ręczne inwestowanie

Check

Ochrona inwestorów

  • Pożyczki posiadające gwarancję wykupu
  • Pełna przejrzystość danych dotyczących zarówno pożyczkobiorcy, jak i firmy pożyczkowej
  • Pożyczki pochodzące jedynie od firm pożyczkowych, które zostały zweryfikowane i którym nadano rating Mintos

Ponieważ cenimy sobie przejrzystość, rozwijamy się i zawsze działamy z myślą oraz w imię najlepiej pojętych interesów naszych inwestorów.

Witamy na platformie Mintos!

Wygląda na to, że nie wprowadzono kodu. Prosimy ponownie sprawdzić link, z którego korzystasz lub poprosić przyjaciela, aby ponownie przesłał kod

Często zadawane pytania

Kto może inwestować?
Na platformie Mintos, mogą inwestować zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Indywidualni inwestorzy muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać rachunek bankowy w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich, które obecnie uznaje się za posiadające systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) będące odpowiednikiem systemów funkcjonujących w UE oraz których tożsamość musi zostać pozytywnie zweryfikowana przez Mintos.

Fundusze rodzinne, spółki partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i inne organizacje muszą posiadać rachunek bankowy i być zarejestrowane w UE lub krajach trzecich, które obecnie uznaje się za posiadające systemy AML/CFT będące odpowiednikiem systemów funkcjonujących w UE.
Jak bezpieczne są inwestycje?
Jak w przypadku każdej inwestycji, istnieje pewne ryzyko. Największe ryzyko wiąże się z możliwymi stratami kredytowymi z inwestycji. W celu zmniejszenia ryzyka Mintos i pierwotni pożyczkodawcy podjęli następujące działania:

1. Wszystkie pożyczki udzielane są zgodnie z ustalonymi politykami pierwotnych pożyczkodawców, którzy uwzględniają zdolność pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki.
2. W przypadku niektórych rodzajów pożyczek (np. pożyczki hipoteczne lub pożyczki na pojazdy), klient zaoferował zabezpieczenie, które może zostać wykorzystane w celu spłaty pożyczki w przypadku niedotrzymania warunków, w ten sposób obniżając ryzyko strat kredytowych.
3. W przypadku niektórych pożyczek (np. pożyczki na działalność gospodarczą) uzyskano inne zabezpieczenia kredytowe, takie jak poręczenie osobiste.
4. W przypadku niektórych pożyczek, pierwotny pożyczkodawca udzielił gwarancji wykupu, co oznacza, że jeśli spłata pożyczki jest opóźniona o więcej niż 60 dni, pierwotny pożyczkodawca odkupuje inwestycję do wartości nominalnej należności głównej i narosłych odsetek aż do dnia odkupu.

Inwestorzy mogą ograniczyć ryzyko poprzez dywersyfikację – dokonywanie inwestycji ułamkowych w kilku pożyczkach u różnych pożyczkobiorców, w kilku rodzajach pożyczek, u różnych pierwotnych pożyczkodawców i w różnych krajach.
Jaka jest minimalna kwota, którą można zainwestować?
Minimalna kwota inwestycji w każdą dowolną pożyczkę na rynku pierwotnym wynosi 10 EUR, 80 DKK, 25 GEL, 50 PLN, 10 GBP, 100 SEK, 50 RON, 700 RUB lub 300 CZK. W przypadku inwestycji na rynku wtórnym nie ma minimalnej kwoty.
W jaki sposób zarabiam na moich inwestycjach?
Każdy pożyczkobiorca dokonuje miesięcznych spłat, zgodnie z zwartą umową pożyczki. Spłata ta może obejmować kapitał, odsetki i opłaty z tytułu spóźnionych spłat lub dowolne połączenia tych opcji.

Część kapitałowa spłaty zmniejsza wartość bilansową Twojej inwestycji w pożyczkę, natomiast odsetki i część opłaty z tytułu spóźnionej spłaty są traktowane jako Twój dochód.

Twoja część spłaty, która jest obliczana w oparciu o Twoją inwestycję dokonaną w którąkolwiek pożyczkę, zostanie doliczona na Twoim koncie Mintos po przetworzeniu takiej spłaty. Następnie, możesz dokonać wyboru, czy zainwestować te środki w więcej pożyczek, czy też przekazać je na Twój rachunek bankowy lub rachunek pieniądza elektronicznego. Z uwagi na fakt, że różne pożyczki mają różne terminy spłat, większość inwestorów mających wiele inwestycji wybiera korzystanie z ciągłego strumienia wpłat doliczanych do ich konta Mintos w okresie jednego miesiąca.
Jakie opłaty są pobierane?
Inwestowanie za pośrednictwem platformy Mintos jest bezpłatne. Nie ma żadnych opłat za otwarcie konta inwestycyjnego, ani też żadnych opłat z tytułu deponowania lub wypłacania środków. Od inwestorów nie pobiera się żadnej opłaty serwisowej, czy jakiejkolwiek innej opłaty.

Masz więcej pytań?