Investoru aizsardzība

Mintos investoru aizsardzību uztver nopietni. Mūsu risku mazināšanas politika ietver vairākus līmeņus, lai palīdzētu aizsargāt investorus no maksājumu kavēšanas un maksājumu saistību nepildīšanas. Apskatīsim katru no tiem sīkāk.

Aizdevumu izsniedzēju riska pārvaldība

Mintos aizdevumu tirgū ir daudz dažādu aizdevumu izsniedzēju. Mūsu riska vadības komanda rūpīgi izvērtē katru aizdevumu izsniedzēju pirms tā pievienošanas aizdevumu tirgum. Pirms sadarbības uzsākšanas mēs izpildām uzticamības pārbaudi katram potenciālajam aizdevumu izsniedzējam. Mēs veicam rūpīgu finanšu pārskatu, pārvaldības kvalitātes, riska parakstīšanas politikas, kredītspējas novērtēšanas, kredītportfeļa stāvokļa un datu precizitātes analīzi, lai nodrošinātu, ka aizdevumu izsniedzējs atbilst stingrajiem riska standartiem, ko esam noteikuši Mintos aizdevumu tirgū. Pēc sadarbības uzsākšanas mēs turpinām uzraudzīt katru aizdevumu izsniedzēju un ar to saistītos riskus.

Aizdevuma riska parakstīšanas politikas

Aizdevumu izsniedzēji katru aizdevumu piešķir saskaņā ar savām izveidotajām riska parakstīšanas un kredītspējas novērtēšanas politikām. Tās ietver ne tikai industrijā veiktos standarta procesus, bet arī virkni augsta līmeņa pārbaužu - identitātes, kredītvēstures, kredīta atmaksas iespēju un krāpniecības - lai pārliecinātos par aizņēmēja kredītspēju.
Katra uzņēmuma izmantotā riska parakstīšanas politika ir atšķirīga, taču to galvenie principi ir vienādi:

  • mēs sadarbojamies tikai ar uzņēmumiem, kas ir izstrādājuši atbilstošus novērtēšanas modeļus aizņēmēju izvērtēšanai, izsniedzot aizdevumus, kā arī, kad vien iespējams, validē datus ar trešo pušu datu avotiem, piemēram, datu bāzēm, kas apkopo informāciju par aizņēmējiem;
  • hipotekāro un auto aizdevumu gadījumā aizņēmēji sniedz nodrošinājumu, kas var tikt izmantots, lai atgūtu aizdevumu tā maksājumu saistību nepildīšanas gadījumā, tādējādi samazinot kapitāla zaudējuma risku;
  • biznesa kredītiem kredītkvalitāte tiek uzlabota, izmantojot citus līdzekļus, piemēram, personīgo garantiju (uzņēmuma īpašnieks uzņemas juridiskās saistības atmaksāt kredītu no personīgiem līdzekļiem, ja uzņēmums nespēj izpildīt kredīta atmaksu).

Izvērtējot aizdevumu izsniedzējus, mēs uzmanību pievēršam ne tikai formālajām politikām, bet arī to ieviešanai, lai pārliecinātos, ka šis process atbilst mūsu stingrajiem standartiem.

Aizdevumu izsniedzēja līdzdalība

Visiem aizdevumu izsniedzējiem, kas izvieto aizdevumus Mintos aizdevumu tirgū, tiek piemērota prasība noteiktu daļu no katra aizdevuma paturēt savā bilancē. Līdzdalība aizdevumā norāda, cik daudz no saviem līdzekļiem aizdevumu izsniedzējs patur katrā no aizdevumiem. Piemēram, ja aizdevumu izsniedzējs, kura līdzdalība aizdevumā ir 10%, aizņēmējam izsniedz aizdevumu EUR 1000 apmērā un šo aizdevumu izvieto Mintos aizdevumu tirgū, investoriem investīcijām būs pieejami tikai EUR 900 no šī aizdevuma — EUR 100 aizdevumu izsniedzējs paturēs savā bilancē. Līdzdalība aizdevumā nodrošina aizdevumu izsniedzēju un investoru interešu ciešāku sasaisti, jo abas puses ir ieguldījušas līdzekļus aizdevumā.

Atpirkšanas garantija

Lai pasargātu investorus no gadījumiem, kad aizņēmēji nepilda maksājumu saistības, daudzi aizdevumu izsniedzēji Mintos aizdevumu tirgū piedāvā atpirkšanas garantiju. Atpirkšanas garantija nozīmē, ka, ja aizdevuma atmaksa kavējas ilgāk par 60 dienām, aizdevumu izsniedzējs atpērk investīciju par pamatsummas nominālo vērtību un līdz atpirkšanas dienai uzkrātajiem procentiem. Tas notiek automātiski, un investoriem nav jāveic nekādas papildus darbības. Aizdevumu tirgū aizdevumi ar atpirkšanas garantiju ir atzīmēti ar

Parasti aizdevumiem ar atpirkšanas garantiju ir zemāka procentu likme nekā aizdevumiem bez tās — minēto procenta likmju starpība ir aptuvens aplēstais norakstīto aizdevumu rādītājs gadā. Aizdevumu izsniedzēji aizņēmējiem piemēro augstākas procentu likmes nekā investoriem piedāvātās procentu likmes Mintos aizdevumu tirgū. Procentu likmju starpība sedz administratīvās un mārketinga izmaksas, kā arī ietver aizdevumu izsniedzēja peļņas maržu. Piedāvājot atpirkšanas garantiju, aizdevumu izsniedzējs uzņemas aizņēmēja maksājumu saistību nepildīšanas risku. Lai kompensētu risku, aizdevumu izsniedzējs patur lielāku daļu no aizņēmēja maksātajiem procentiem. Citiem vārdiem sakot, atpirkšanas garantiju aizdevumu izsniedzējs pārvalda no aizņēmējiem piemēroto procentu likmju un investoriem piedāvāto procentu likmju starpības.

Plašas diversifikācijas iespējas

Vai esi dzirdējis klasisko risku pārvaldības teicienu: "Neliec visas olas vienā grozā!"? Diversifikācija ir svarīgāks priekšnosacījums, lai sasniegtu ilgtermiņa finansiālos mērķus, vienlaikus samazinot risku. Mintos aizdevumu tirgū investori savu investīciju portfeli var diversificēt ērtāk kā jebkad iepriekš. Mūsu aizdevumu tirgus piedāvā iespējas diversificēt, investējot daudzu aizdevumu daļās, izvēloties dažādus aizņēmējus, izsniedzējus, aizdevumu veidus un valstis. Vienas investīcijas apmērs ir sākot no EUR 10. Turklāt, ja investori sev vēlamos diversifikācijas parametrus ievada Auto Invest rīkā, diversifikācija notiek automātiski!

Visi šie faktori sniedz lielu ieguldījumu investoru aizsardzībā un Mintos aizdevumu tirgu padara par lielisku vietu, kur gūt vienkāršu, caurspīdīgu un diversificētu investīciju pieredzi. Tāpat kā jebkura veida investēšana, arī investēšana aizdevumos, izmantojot Mintos aizdevumu tirgu, Tavu kapitālu pakļauj riskam. Bet mēs darām visu iespējamo, lai šo risku mazinātu.

 

Izveido kontu