Palīdzība

 • Kas ir Mintos?

  Šobrīd Mintos ir vadošais savstarpējo aizdevumu tirgus kontinentālajā Eiropā, kas savieno investorus ar dažādu aizdevumu izsniedzēju aizņēmējiem visā pasaulē. Tā ir ērta un pārredzama alternatīva tradicionālajai banku sistēmai.

   

  Mintos aizdevumu tirgū privātie un institucionālie investori var investēt dažādu veidu un dažādos kontinentos izsniegtos aizdevumos. Pašlaik mēs piedāvājam iespēju investēt hipotekārajos kredītos, nenodrošinātos patēriņa kredītos, nodrošinātos auto kredītos, rēķinos un nelielos biznesa kredītos.

   

  Pievienojoties Mintos aizdevumu tirgum, aizdevumu izsniedzēji iegūst tūlītēju pieeju investoriem, kuri vēlas iegādāties aizdevumus.

 • Kā izveidot investora kontu?

  Tas ir ļoti vienkārši. Tev tikai jāaizpilda investora reģistrācijas forma, izmantojot savus personas datus un e-pastu. To var izdarīt šeit.

 • Kā pārskaitīt līdzekļus uz investora kontu?

  Tu vari pārskaitīt naudu uz savu investora kontu, veicot maksājumu uz sekojošu bankas kontu:
  Banka: Nordea
  Saņēmēja nosaukums: Mintos Marketplace AS
  Saņēmēja konts: LV72NDEA0000084513319
  Saņēmēja reģistrācijas numurs: 40103903643
  Saņēmējbankas SWIFT/BIC kods: NDEALV2X
  Saņēmējbankas adrese: K. Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013, Latvija
  Maksājuma mērķis: Nr. _____ - Investora konta papildināšana

  Maksājumus Eiropā var veikt ļoti vienkārši un ar zemām izmaksām, izmantojot Eiropas maksājumus.
  Naudas iemaksai, kas nav eiro valūtā, iesakām izmantot Transferwise.

 • Kurš var investēt?

  Par Mintos investoriem var kļūt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Lai investētu Mintos, fiziskajai personai jābūt vismaz 18 gadus vecai ar bankas kontu Eiropas Savienībā vai kādā no ārpuskopienas valstīm, kuru AML/CFT (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas) sistēmas tiek uzskatītas par līdzvērtīgām ES sistēmām, un tās identitātei ir jābūt Mintos apstiprinātai.
   
  Līdzīgi ir ar ģimenes fondiem, kopuzņēmumiem, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un citām organizācijām – tām ir jāpieder bankas kontam un tām ir jābūt reģistrētām ES vai citā ārpuskopienas valstī ar ES sistēmai līdzvērtīgu AML/CFT sistēmu.

   

   

 • Vai uzņēmumi var investēt?

  Jā, uzņēmumi var investēt ar Mintos starpniecību. Mēs pieprasām no uzņēmumiem papildu informāciju, kas atbilst AML prasībām, piemēram, reģistrācijas dokumentus, dokumentu, kas apliecina, ka privātpersona var rīkoties kompānijas vārdā, un citus, ja nepieciešams.

 • Cik drošas ir investīcijas?

  Veicot jebkādas investīcijas, pastāv dažādi riski. Lielākais risks ir saistīts ar iespējamiem kredītu zaudējumiem no investīcijām. Mintos un kredītu izsniedzēji ir veikuši šādus pasākumus risku mazināšanai:

   

  1.  visi kredīti tiek izsniegti saskaņā ar kredītu izsniedzēju izstrādātu politiku, ņemot vērā aizņēmēja iespējas atdot aizdevumu,

  2.  dažiem aizdevumu veidiem (piemēram, hipotekārajiem kredītiem un nodrošinātajiem auto kredītiem) nodrošinājums tiek iegūts no klienta, kas tiktu izmantots gadījumā, ja netiktu pildītas uzņemtās saistības; tādā gadījumā tiek mazināti izsniegtā aizdevuma zaudējumi, ja tādi rastos,

  3.  dažiem aizdevuma veidiem (piemēram, biznesa kredītiem) kā nodrošinājums kalpo personīgā garantija,

  4.  ir kredītu veidi, kuriem kredīta izsniedzējs piedāvā atpirkšanas garantiju, kas nozīmē, ka kredīta izsniedzējs atpirks no investora katru aizdevumu par pamatsummas nominālvērtību un līdz atpirkšanas dienai uzkrātajiem procentmaksājumiem, ja maksājums būs kavējies ilgāk nekā 60 dienas.

   

  Lai mazinātu riskus un uzlabotu investīciju atdevi, investors var veikt sekojošas darbības: diversificēt investīciju portfeli, sadalot investīcijas pa dažādiem kredītu izsniedzējiem un dažādos kredītu veidos, kā arī izvēloties dažādus aizņēmējus, kas diversificē kredītrisku.

 • Kā tiek aprēķināti nodokļi no gūtās peļņas?

  Ar Mintos starpniecību gūtā peļņa tiek aplikta ar nodokļiem, ņemot vērā tās valsts likumdošanu, kurā investors ir nodokļu rezidents. Tā kā likumdošana katrā valstī atšķiras, precīzāku informāciju lūdzam meklēt, konsultējoties ar atbilstošu ieņēmumu institūciju un/vai nodokļu speciālistu. Katrs investors var iegūt plašu informāciju, pieslēdzoties savam investora kontam, lai sagatavotu nodokļu deklarāciju.

   

  Latvijas privātpersonas

  Latvijas uzņēmumi

  Vācijas privātpersonas

   

 • Kādas ir apkalpošanas maksas?

  Investēšana, izmantojot Mintos, ir pilnīgi bez maksas. Par investora konta atvēršanu, naudas līdzekļu iemaksu vai izmaksu netiek piemērota komisijas maksa. Investoriem netiek piemērota arī nekāda pakalpojuma vai jebkāda cita veida komisijas maksa.

 • Kāda ir minimālā summa, ar kuru var sākt investēt?

  Mazākā iespējamā investīcija ir EUR 10, USD 10, DKK 80, GEL 25, PLN 50, SEK 100, GBP 10, RON 50, RUB 700, KZT 4 000, MXN 200 vai CZK 300.

 • Cik ilgi investētā nauda ir ‘’iesaldēta’’?

  Tu saņem investēto naudu tā, kā tas ir plānots katra aizdevuma maksājuma grafikā, kas ir atkarīgs no aizdevuma termiņa un amortizācijas metodes. Ja vēlies atgūt savu naudu ātrāk nekā paredzēts, tu vari pārdot to otrreizējā tirgū. Otrreizējais tirgus ļauj tev pārdot investīciju/as, pievienojot tām piemaksu vai atlaidi.

 • Cik daudz laika ir nepieciešams, lai pārvaldītu investīcijas?

  Tas ir atkarīgs no tava investīciju stila. Tu vari izmantot pasīvu investēšanas stilu un ieguldīt ar Auto Invest funkciju. Šajā gadījumā tev tikai jānosaka Auto Invest konfigurācijas un jāvelta nepieciešamais minimālais laiks. Ja vēlies izmantot aktīvāku investēšanas stilu, izvēlies katru investīciju atsevišķi – nepieciešamais laiks būs atkarīgs no izvēlēto investīciju skaita.

 • Kas notiks, ja Mintos pārtrauks darbību?

  Maz ticamajā gadījumā, ja Mintos tomēr pārtrauktu savu darbību, investoriem tiks izsniegta pilnīga informācija no Portāla datu bāzes par noslēgtajiem darījumiem Portāla ietvaros un Mintos likvidators vai administrators veiks nepieciešamās darbības, lai visu aizņēmumu un investīciju apkalpošanu nodotu citam atbilstošam pārvaldniekam. Lai nodrošinātu minētā noteikuma izpildi, Mintos un zvērinātu advokātu birojs “FORT” ir noslēdzis glabājuma līgumu, saskaņā ar kuru Mintos ik mēnesi nodod un zvērinātu advokātu birojs “FORT” pieņem glabāšanā datu nesēju, kurā Mintos ir saglabājis visus no Portāla izrietošos aktuālos datus.

 • Kas notiek, ja aizdevumu izsniedzējs pārtrauc savu uzņēmējdarbību?

  Gadījumā, ja aizdevumu izsniedzējs tomēr pārtrauc savu uzņēmējdarbību, mēs esam ieviesuši pasākumu plānu, lai nodrošinātu, ka investori turpinās saņemt maksājumus par aizdevumiem, kuros viņi ir investējuši, izmantojot Mintos aizdevumu tirgu.

   

  Mintos ir pieejami divu veidu aizdevumi: aizdevumi ar tiešo un aizdevumi ar netiešo struktūru. Tu vari atlasīt aizdevumu veidu, kurā gribi veikt investīcijas, izmantojot pirmreizējā un otrreizējā tirgū esošo "Investīciju struktūra" filtru.

   

   

  Tiešā struktūra

   

   

  Veicot investīcijas aizdevumā, Tu iegādājies prasījuma tiesības pret aizņēmēju, pamatojoties uz cesijas līgumu. Aizņēmēji veic maksājumus par saviem aizdevumiem attiecīgajam aizdevuma izsniedzējam, savukārt aizdevuma izsniedzējs un Mintos sadala maksājumus starp investoriem. Ja aizdevumu izsniedzējs bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, cesijas līgumi paliek spēkā un netiek ietekmēti.

   

   

  Saskaņā ar cesijas līgumu un sadarbības līgumu ar Mintos, aizdevumu izsniedzēja maksātnespējas gadījumā Mintos kā investora pārstāvis pārņemtu prasījuma pārvaldīšanu no aizdevumu izsniedzēja un atsauktu pilnvarojumu, ko investors piešķīris aizdevumu izsniedzējam. Tas nozīmē, ka aizdevumu izsniedzējs vairs nepārvaldītu aizņēmēju maksājumus. Pēc tam, kad Mintos būtu pārņēmis prasījuma pārvaldīšanu no aizdevumu izsniedzēja, Mintos būtu tiesīgs nodot prasījuma pārvaldīšanu jebkurai trešajai pusei atbilstoši Mintos ieskatiem. Tas nozīmē, ka Mintos kā investora pārstāvis informētu aizņēmēju par cesiju un pieprasītu turpināt veikt maksājumus Mintos vai jebkurai trešajai pusei atbilstoši Mintos ieskatiem.

   

   

  Pāreja no kārtības, kad aizdevumu izsniedzējs apkalpo savus maksājumus, uz kārtību, kad šo procesu veic Mintos, var aizņemt zināmu laiku. Pārejai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no aizdevumu izsniedzēja juridiskajām saistībām.

   

   

  Netiešā struktūra

   

   

  Aizdevumiem ar netiešo struktūru tiešās prasījuma tiesības ir pret aizdevumu izsniedzēju, nevis pret aizņēmēju, un aizņēmējiem izsniegtie aizdevumi ir ieķīlāti Mintos Finance vai Mintos OU vārdā. Aizdevumu izsniedzēja bankrota gadījumā, mums ir noslēgtas vienošanās ar aizdevumu izsniedzēju, kā arī komercķīla, kas nodrošina, ka Mintos investori būs pirmie, kas saņems maksājumus no bankrota aktīviem.

   

   

  Šajā gadījumā Mintos būs cieši iesaistīts tiesvedīā, un visi no aizdevumu izsniedzēja saņemtie līdzekļi tiks sadalīti investoriem proporcionāli viņu veiktajām investīcijām. Laiks, kas būs nepieciešams, lai investori saņemtu aizņēmēju maksājumus ir atkarīgs no tiesas procesa un citiem ar aizdevumu izsniedzēju saistītiem ārējiem faktoriem.

   

   

  Šeit Tu vari uzzināt, kuru aizdevumu struktūtu aizdevumu izsniedzēji Mintos aizdevumu tirgū izmanto.

   

 • Vai es varu veikt naudas iemaksu no konta, kas nav uz mana vārda?

  Nē, naudas iemaksu ir iespējams veikt tikai no tās personas konta, uz kuras vārda ir izveidots Mintos investora konts.

 • Kas var notikt, ja es nosūtu valūtu, kas atšķiras no bankas konta valūtas?

  Nauda tiks automātiski konvertēta, piemērojot attiecīgās bankas valūtas maiņas kursu (mēs šo maiņas kursu nezinām), vai arī tā tiks atgriezta sūtītājam. Valūtas maiņas kursa vai bankas piemērotās komisijas par nepareiza maksājuma atgriešanu dēļ Tev var rasties zaudējumi.

 • Es ievadīju nepareizas maksājuma detaļas. Kas notiks ar manu iemaksu?

  Lūdzu, informē mūs par to pēc iespējas ātrāk. Ja maksājuma detaļas ir nepareizas, maksājums var tikt apstrādāts lēnāk.

 • Var es varu pārskaitīt naudu no ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esošas bankas un sākt investēt?

  Mēs pieņemam maksājumus no banku kontiem vai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Ekonomikas zonā un šādām valstīm:

  Austrālija, Brazīlija, Dienvidāfrikas Republika, Honkonga, Indija, Japāna, Kanāda, Dienvidkoreja, Meksika, Singapūra, Šveice.

 • Kas ir Transferwise Borderless konts?

  Tas ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kuru mēs izmantojam maksājumu saņemšanai un izsniegšanai GBP valūtā.

 • Kas ir Trustly?

  Trustly ir tiešsaistes maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas Tev ļauj ātri, vienkārši un droši pārskaitīt līdzekļus Eiropas klientiem. Patlaban Trustly sadarbojas ar vairāk nekā 3300 bankām 29 Eiropas valstīs.

   

  Lai izmantotu Trustly, Tev nav jāreģistrējas, un tas neglabā nekādu informāciju, kuru var izmantot, lai piekļūtu Tavam bankas kontam. Papildus banku drošības sistēmām Trustly izmanto šobrīd pieejamo augstākā līmeņa šifrēšanas standartu.

   

  Tu vari veikt drošu iemaksu trīs vienkāršos soļos:

  1.  Lūdzu, ņem vērā, ka maksājumu var veikt no bankas konta, kas reģistrēts ar tādu pašu vārdu kā Tavs Mintos konts;

  2.  Izvēlies savu banku un sāc maksājumu ar saviem internetbankas autorizācijas datiem;

  3.  Izvēlies kontu, no kura gribi maksāt;

  4.  Apstiprini maksājumu ar saviem internetbankas autorizācijas datiem.

 • Vai izmantot Trustly ir droši?

  Trustly ir saņēmis Eiropas maksājumu pakalpojumu sniedzēja (PSP) licenci saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu direktīvu (PSD, 2007/64/EK), kas ar Zviedrijas maksājumu pakalpojumu likumu (2010:751) ir īstenota Zviedrijas tiesību aktos.

   

  To uzrauga Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde, un tas ievēro stingrus maksājumu apstrādāšanas noteikumus, tāpēc Trustly maksājumiem ir nepieciešama droša autentifikācija. Transakciju var veikt tikai, ja Tu norādi savus internetbankas autorizācijas datus, tostarp tikai Tev zināmo vienreiz izmantojamo kodu. Tavi autorizācijas dati netiek glabāti.

 • Kā es varu investēt?

  Lai investētu, investora kontā ir jābūt pieejamiem līdzekļiem. Par to, kā veikt iemaksu savā investora kontā, ir iespējams izlasīt jautājumu sadaļā "Pirmie soļi".

   

  Kad investora kontā ir vismaz 10 EUR, ir divi iespējamie veidi, kā investēt:

   

  1.  Auto Invest – šīs rīks tev ļauj:
  - ietaupīt laiku, dodot iespēju diversificēt investīciju portfeli, investējot vairākos aizdevumos vienlaicīgi;
  - uzstādīt vēlamos investēšanas kritērijus, kurus ir iespējams mainīt jebkurā laikā;
  - naudai vienmēr "strādāt", reinvestējot peļņu jaunos aizdevumos, pelnot papildu peļņu;
  - automātiski investējot naudu jaunos aizdevumos, tiklīdz tie ir iekļauti sistēmā, turklāt investoram sistēmā nav jāielogojas.

  Ņem vērā, ka jebkurā laikā vari apturēt Auto Invest darbību.

  Vairāk par Auto Invest lūdzam lasīt jautājumu sadaļā "Auto Invest".

  2.  Manuāla investēšana:
  - izvēlies aizdevumus, kas ir pieejami Mintos platformā gan pirmreizējā, gan otrreizējā tirgū, tādējādi individuāli veidojot savu investīciju portfeli;
  - investē līdzekļus izvēlētajos aizdevumos vai to daļās;
  - ir iespēja reinvestēt no aizņēmēju maksājumiem saņemtos līdzekļus.

 • Kā es pelnu ar savām investīcijām?

  Katrs aizņēmējs pēc iepriekš saskaņota un parakstīta aizdevuma līguma veic ikmēneša maksājumus, kuros var ietilpt pamatsumma, procentu un soda naudu maksājumi. Investora daļa no maksājuma, kas ir aprēķināta atkarībā no investīcijas lieluma aizdevumā, tiek pārskaitīta investora kontā pēc tam, kad aizņēmējs veic maksājumu par savu aizdevumu. Ja investīcijas ir vairākas, tad izmaksas notiek dažādās dienās, atkarībā no tā, kad aizņēmējs veic maksājumu.

  Kopējais maksājums ir sadalīts pamatsummas, procentu, kā arī soda naudu maksājumos, kas veidojas atkarībā no noslēgtā līguma. Pamatsummas maksājuma daļa samazina kopējo investīciju aizdevumā, bet procenti un soda naudas ir iekļautas investora peļņā.

  Investora maksājuma daļa tiek pieskaitīta Mintos kontam pēc tam, kad tiek apstrādāts aizņēmēja maksājums. Investoram ir iespēja izvēlēties: investēt saņemtos maksājumus citos aizdevumos vai pieprasīt to izmaksu uz bankas kontu. Tā kā dažādiem aizdevumiem ir dažādi maksājuma datumi, lielākā daļa investoru ar daudzām investīcijām redz nepārtrauktu maksājumu plūsmu savā investora kontā katra mēneša laikā.

 • Kas ir Auto Invest un kā tas strādā?

  Auto Invest automātiski ievieš investora izvēlēto investīciju stratēģiju. Pēc tam, kad investors ir ievadījis savus investīciju kritērijus, Auto Invest automātiski investēs brīvos līdzekļus atbilstošos aizdevumos. Investoram jebkurā brīdī ir iespējams sekot līdzi Auto Invest darbībām, lai pārliecinātos, vai tas strādā atbilstoši viņa interesēm. Auto Invest ir ļoti efektīvs laika taupīšanas rīks, turklāt tas dod iespēju investēt aizdevumos, pirms tie parādās investēšanai manuāli.

  Auto Invest funkciju jebkurā laikā ir iespējams apstādināt vai atcelt.

  Brīdī, kad Auto Invest nosacījumi ir apstiprināti, Auto Invest pārbaudīs, vai patlaban ir pieejami atbilstoši aizdevumi, un investēs tajos. Pēc tam Auto Invest turpinās automātiski pārbaudīt jaunus aizdevumus, kas atbilst nosacījumiem, un investēs tajos, tiklīdz tie parādīsies. Ja Auto Invest nosacījumi tiek mainīti, Auto Invest uzreiz pārbaudīs, vai pēc veiktajām izmaiņām nav atrodami jaunajiem nosacījumiem atbilstoši aizdevumi.

 • Kas ir otrreizējais tirgus?

  Otrreizējais tirgus ir vieta, kur investori izliek pārdošanai sevis iegādātas investīcijas, lai tās var nopirkt citi reģistrētie investori.

  Investoru ieguvumi, pārdodot investīciju otrreizējā tirgū:
  - lielāka investīciju likviditāte, dodot iespēju piekļūt saviem līdzekļiem, kad tas ir nepieciešams;
  - iespēja saņemt savu naudu pirms plānotā maksājuma datuma;
  - iespēja nopelnīt, pārdodot investīciju ar prēmiju.

  Investoru ieguvumi, pērkot investīciju otrreizējā tirgū:
  - iespēja investēt aizdevumā, kas nav pieejams pirmreizējā tirgū;
  - iespēja nopelnīt, iegādājoties aizdevumu ar atlaidi.

 • Cik likvīds ir otrreizējais tirgus?

  Katrs lapas apmeklētājs var apskatīt statistiku par otrreizējo tirgu, kur iespējams redzēt datus par darījumu skaitu otrreizējā tirgū, to apmēriem un investoru skaitu, kas lietojuši otrreizējo tirgu.

 • Kas ir atlaide/prēmija otrreizējā tirgū?

  Savu investīciju otrreizējā tirgū ir iespējams pārdot ar prēmiju, par tās nominālu, kā arī ar atlaidi.

  Pārdošana par nominālu (0% prēmija/atlaide) nozīmē to, ka 100 EUR investīcija būs pieejama otrreizējā tirgū citiem investoriem par cenu 100 EUR.

  Pārdošana ar prēmiju, piemēram, 5%, nozīmē to, ka 100 EUR investīcija būs pieejama tirgū citiem investoriem par cenu 105 EUR. Tas ir iespējams šādās situācijās:
  - pārdevējs grib nopelnīt, pārdodot savu investīciju;
  - pircējam piedāvātā investīcija šķiet saistoša, un samaksātā prēmija – pieļaujama, rēķinot nākotnē paredzamo peļņu.

  Pārdošana ar atlaidi, piemēram, 5%, nozīmē to, ka 100 EUR investīcija būs pieejama tirgū citiem investoriem par cenu 95 EUR. Tas ir iespējams šādās situācijās:
  - pārdevējs vēlas saņemt savus līdzekļus ātrāk nekā paredzēts maksājumu grafikā;
  - pārdevējs vēlas pārdot aizdevumu ar kavētiem maksājumiem, bet pircējs ir gatavs to pirkt.

 • Vai es varu atcelt savu investīciju?

  Pēc tam, kad izvēlētā investīcija ir pārlūkota un apstiprināta, to nav iespējams atcelt. Tomēr ir iespēja izmantot otrreizējo tirgu, lai šo investīciju pārdotu.

 • Ar kādiem riskiem man jārēķinās, investējot Mintos platformā?

  Tāpat kā ar citām investīcijām, arī, investējot Mintos platformā, ir jārēķinās ar zināmu risku. Katrs investors ir atbildīgs par iespējamo risku izskatīšanu pirms investīcijas veikšanas.

  1. Kredīta risks/saistību neizpildes risks
  Pastāv iespēja, ka aizņēmējs var nemaksāt paredzētos aizdevuma maksājumus, kā rezultātā investors var zaudēt daļu savu investīciju vai arī visas. Zaudējuma apmērs, ja tāds būs, ir atkarīgs no aizdevuma veida. Piemēram, ja netiek maksāts par aizdevumu ar ķīlu (hipotekārais vai auto kredīts), aizdevuma atmaksa vispirms tiks veikta, realizējot ķīlu un tad veicot piedziņu no paša aizņēmēja, kas dos zaudējumu samazinājumu, ja tādi atliks. Ja netiek maksāts par aizdevumu bez ķīlas, naudas atgriešana investoriem notiks tikai no parādu piedziņas procesā saņemtajiem maksājumiem, kas var radīt lielākus zaudējumus, ja tādi būs, salīdzinot ar aizdevumu ar ķīlu.

  Saistību neizpildes risks var tikt samazināts, investējot aizdevumos ar aizdevuma atpirkšanas garantiju, kas noņem zaudējuma risku no katras veiktās investīcijas, jo aizdevumu atpirks tā izsniedzējs par iepriekš noteiktu cenu. Tomēr investoram ir jārēķinās arī ar risku sakarā ar kredīta izsniedzēja maksātnespēju, kas nozīmēs nespēju izpildīt uzņemtās atpirkšanas garantijas saistības.

  2. Paredzamo naudas plūsmas datumu risks
  Visi maksājumi par investīcijām aizdevumos ir tieši saistīti ar reālajiem aizņēmēja maksājumiem par aizdevumiem. Tāpēc ir iespējamas situācijas, kad aizņēmējs samaksā pēc paredzētā datuma, kas nozīmē, ka arī investors savu maksājumu saņems vēlāk. Atkarībā no aizdevuma līguma nosacījumiem, aizņēmējs var saņemt arī soda naudas vai papildu procentus par maksājuma kavēšanu.

  3. Priekšapmaksas risks
  Aizņēmējam parasti ir iespēja apmaksāt aizdevumu ātrāk, kas nozīmē, ka aizņēmējs jebkurā laikā var samaksāt visu atlikušo aizņemto pamatsummu, kā arī līdz šai dienai uzkrātos procentus. Situācijā, ja investīcija ir veikta ar prēmiju, neamortizētā prēmijas daļa būs zaudēta.

  Lai samazinātu iepriekš minētos riskus, investors var diversificēt savu investīciju portfeli, investējot dažādu izsniedzēju dažādos aizdevumos.

  4. Valūtas risks
  Investīcija ir veikta katra aizdevuma norādītajā valūtā, un visi maksājumi par šo aizdevumu arī tiks veikti šajā valūtā. Ja investora operacionāla valūta atšķiras no investīcijas valūtas, tad jārēķinās ar iespējamām valūtas kursa svārstībam gan uz augšu, gan leju, konvērtējot šos maksājumus investora operacionālajā valūtā.

 • Kas ir līdzdalība aizdevumā?

  Frāze "līdzdalība aizdevumā" bieži tiek izmantota korporatīvo finanšu nozarē, un tā apzīmē situāciju, kad īpašnieks(-i) vai investīciju fonda vadītāji patur daļu kapitāla gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie investori. Tas nodrošina aktīvu izsniedzēja un investoru interešu sasaisti, jo abas puses ir investējušas līdzekļus konkrētajā aktīvā.

   

  Mintos aizdevumu tirgū līdzdalība aizdevumā izpaužas šādi. Visiem aizdevumu izsniedzējiem, kas izvieto aizdevumus Mintos aizdevumu tirgū, tiek piemērota prasība paturēt noteiktu daļu no katra aizdevuma. Piemēram, ja aizdevumu izsniedzējs, kura līdzdalība aizdevumā ir 10%, aizņēmējam izsniedz aizdevumu EUR 1000 apmērā un šo aizdevumu izvieto Mintos aizdevumu tirgū, investoriem investīcijām būs pieejami tikai EUR 900 no šī aizdevuma; aizdevumu izsniedzējs sev paturēs EUR 100.

   

  Vairumā gadījumu Mintos aizdevumu tirgū investīcijas tiek veiktas, izmantojot tiešo struktūru, kas paredz aizdevuma nodošanu investoriem. 10% līdzdalība aizdevumā nozīmē, ka investoriem var tikt nodoti līdz pat 90% no konkrēta aizdevuma pamatsummas.

   

  Dažkārt tiesisko prasību dēļ tiek izmantota netiešā struktūra. Investīcijām ir pieejama tikpat liela daļa gala aizņēmējam piešķirtā aizdevuma, cik tas ir tiešās struktūras izmantošanas gadījumā, un aizdevumu izsniedzējs tik vai tā patur 10% ar aizdevumu saistītā riska.

   

  Tātad aizdevumu izsniedzējs saglabā līdzdalību aizdevumā neatkarīgi no izmantotās struktūras. Kad Mintos aizdevumu tirgū tiek izmantots termins "līdzdalība aizdevumā", tas tiek attiecināts gan uz tiešo, gan netiešo struktūru.

 • Vai investīcijām Mintos platformā tiek nodrošināta valsts garantētās atlīdzības izmaksa no Noguldījumu garantiju fonda?

  Portāla lietotāji slēdz darījumus Mintos Portālā tieši un uz savu atbildību. Portāla lietotāji apzinās un saprot, ka, slēdzot darījumus Portālā, tie var zaudēt daļu vai visus Portālā iemaksātos naudas līdzekļus, un tāpēc uzņemas visu atbildību par šādu zaudējumu rašanos. Mintos informē, ka Portāla lietotāji šobrīd nav aizsargāti ne ar vienu no Latvijas valstī pieejamām finanšu aizsardzības shēmām, kā, piemēram, ar noguldījumu garantiju shēmu kredītiestāžu noguldījumu gadījumā vai ieguldītāju aizsardzības shēmu investīciju pakalpojumu saņemšanas gadījumā no licencēta pakalpojumu sniedzēja. Pirms investē, lūdzu, uzmanīgi iepazīsties ar FAQ, Portāla lietotāja noteikumiem un Cesijas līguma noteikumiem.

 • Kas ir aizdevuma atpirkšanas garantija un kā tā strādā?

  Aizdevuma atpirkšanas garantija ir kredīta izsniedzēja sniegta garantija aizdevuma investoram, ka gadījumos, kad par aizdevumu netiek maksāts ilgāk nekā 60 dienas, aizdevums tiks atpirkts no investora. Aizdevuma atpirkšanas garantija tiek piemērota aizdevumiem atsevišķi, un aizdevumi, kuriem ir šī garantija, ir atzīmēti ar . Ja aizdevums ar aizdevuma atpirkšanas garantiju nav maksāts ilgāk par 60 dienām, tas tiek automātiski atpirkts no investoriem par nominālo pamatsummu, kā arī uzkrātajiem procentiem par visām dienām, kad investīcija piederējusi investoram.

 • Cik likvīdas ir investīcijas?

  Investējot aizdevumos, vienmēr ir jābūt gatavam tam, ka šī investīcija piederēs investoram līdz pat tās termiņa beigām. Tomēr Mintos piedāvā arī otrreizējo tirgu, kas piedāvā likviditāti, kā arī iespēju vienoties ar Mintos par aizdevuma atpirkšanu.

   

  Ņem vērā, ka katru mēnesi investors saņem pamatsummas un procentu maksājumus, kas ar laiku samazina investora ieguldījumu aizdevumā.

   

  Ja investors izvēlas likt aizdevumu otrreizējā tirgū, nav garantijas, ka tam atradīsies pircējs. Ja vēlies, lai aizdevumu atpērk Mintos par abpusēji pieņemamu cenu, raksti mums uz [email protected].

 • Kā es varu paredzēt savu investīciju peļņu?

  Patlaban to ir iespējams redzēt katra aizdevuma atmaksas grafikā. Nākotnē ir plānoti citi investoriem ērti rīki, kas palīdzēs aprēķināt plānotos maksājumus.

 • Kā es varu redzēt peļņu par savām investīcijām?

  Visus darījumus ar investora Mintos kontu var apskatīt sadaļā "Konta pārskats". Izmantojot piedāvātos filtrus, ir iespējams atlasīt tikai saņemtos procentu maksājumus par jebkuru laika periodu.

 • Kas ir NGA?

  Neto gada atdeve (NGA) ir gada procentos izteikts rādītājs, kas atspoguļo atdevi no faktiski veiktajām investīcijām aizdevumos pēc apkalpošanas komisijas maksas atskaitīšanas.
   
  NGA ir aprēķināts tikai par to līdzekļu apmēru, kurus investors ir investējis aizdevumos. Līdzekļi, kurus investors ieskaitījis savā Mintos kontā, bet nav investējis aizdevumos, aprēķinā netiek iekļauti.

  NGA nav aplēse par nākotnē sagaidāmo investīciju ienesīgumu.

 • Kā tiek aprēķināts NGA?

  Lai aprēķinātu NGA rādītāju, mēs piemērojam XIRR funkciju (extended internal rate of return jeb paplašinātais iekšējās atdeves koeficients), kas tiek papildus koriģēta, lai izslēgtu salikto procentu efektu un uzrādītu NGA kā vienkāršo procentu likmi.
   
  NGA tiek aprēķināts, ņemot vērā precīzus datumus un apmērus, kādos ir veiktas visas naudas plūsmas, kas saistītas ar aizdevumiem, kuros veiktas investīcijas (investīcijas aizdevumu pamatsummā; aizņēmēja pamatsummas, procentu un līgumsoda maksājumi; naudas plūsmas no otrreizējā tirgus darījumiem; faktiski veiktie aizdevuma norakstījumi; Mintos apkalpošanas komisijas maksas), kā arī aizdevumos veikto investīciju un uzkrāto procentu un apkalpošanas komisijas atlikumus. Aprēķinos nav ņemti vērā uzkrājumi vērtības samazinājumam vai paredzamie nākotnes zaudējumi.

 • Kā tiek sadalīti procentu maksājumi starp aizdevuma pārdevēju un pircēju otrreizējā tirgū?

  Investējot aizdevumā Mintos aizdevumu tirgū, Tu procentu maksājumus par aizdevumu saņemsi tik ilgi, kamēr būsi tajā investējis. Ja Tu nolem pārdot savu aizdevumu otrreizējā tirgū, līdzko tas būs pārdots, Tu par šo aizdevumu vairs nesaņemsi procentu maksājumus.

   

  Ja Tu iegādājies aizdevumu otrreizējā tirgū, Tu procentu maksājumus par aizdevumu sāksi saņemt no tā iegādes brīža. Procentu maksājumi, kas būs uzkrāti no brīža, kad investors aizdevumu izvietoja otrreizējā tirgū, līdz brīdim, kad tas tika pārdots, tiks izmaksāti iepriekšējam aizdevuma īpašniekam nākamajā reizē, kad aizņēmējam ir jāveic maksājums.

   

 • Kā tiek aprēķināti procenti?

  Procenti tiek aprēķināti katru dienu. Tie tiek aprēķināti atbilstoši Tavai aizdevumā investētajai summai attiecīgajā dienā. Procentu aprēķināšanas formula ir šāda:

   

  Investētā summa * dienu skaits * procentu likme/360

 • Kas ir Auto Invest un kā tas strādā?

  Auto Invest ir pakalpojums, kas automātiski īsteno tevis izvēlēto investīciju stratēģiju. Kad esi izvēlējies investīciju kritērijus, pakalpojums automātiski investē atbilstošajos aizdevumos vai to daļās. Tu vari piekļūt Auto Invest funkcijai jebkurā brīdī un reālajā laikā sekot sava portfeļa darbībai, lai pārliecinātos, ka tā notiek atbilstoši taviem investīciju mērķiem. Auto Invest ir ļoti efektīvs līdzeklis laika ekonomēšanai, kas tiek patērēts investīciju izvēlei. Turklāt tas ļauj ātrāk piekļūt tikko izliktiem aizdevumiem platformā, pirms tie ir pieejami manuālajām investīcijām.
   
  Auto Invest lietotājs var jebkurā laikā apturēt Auto Invest pakalpojuma izmantošanu vai pilnībā atteikties no tā.

  Tiklīdz būsi apstiprinājis investīciju kritērijus, Auto Invest funkcija pārskatīs aizdevumu piedāvājumu un investēs līdzekļus aizdevumos, kas atbildīs tevis noteiktajiem kritērijiem. Turpmāk, tiklīdz sistēmā parādīsies jauns aizdevums, Auto Invest izanalizēs, vai tas atbilst taviem kritērijiem, un investēs līdzekļus atbilstošajos aizdevumos. Ja tu veic izmaiņas kādā no Auto Invest iestatījumiem, sistēma atkārtoti pārskata visus pieejamos aizdevumus.

 • Kā es varu apturēt Auto Invest darbību?

  Ja tu vēlies uz laiku vai pilnībā apturēt Auto Invest darbību, klikšķini pogu “Apturēt”. Sistēma pārstās darboties uzreiz, taču tev vienmēr būs iespēja atjaunot tās darbību.

 • Vai es varu investēt arī manuāli, ja izmantoju Auto Invest pakalpojumu?

  Jā, ikviens Auto Invest lietotājs jebkurā laikā var pārskatīt aizdevumus un investēt līdzekļus arī manuāli. Tiesa, tādējādi var veidoties portfelis, kas pilnībā neatbildīs izvēlētajiem Auto Invest kritērijiem.

 • Cik maksā Auto Invest pakalpojuma izmantošana?

  Investoram Auto Invest izmantošana nesaistās ar papildu izmaksām.

 • Vai Auto Invest investē aizdevumos ar piemaksu?

  Jā, tas investē aizdevumos ar prēmiju/atlaidi otrreizējā tirgū. Auto Invest ir pieejams arī pirmreizējā tirgū, bet tas investē aizdevumos bez prēmijas/atlaides.

   

  Lūdzu, ņem vērā, ja Tu iegādājies aizdevumus ar prēmiju, un aizdevumu izsniedzējs šo aizdevumu atpērk pirms tā beigu termiņa, Tu vari piedzīvot zaudējumus samaksātās prēmijas apmērā.

   

 • Vai Auto Invest investē otrreizējā tirgus aizdevumos?

  Jā. Auto Invest otrreizējā tirgū ir pieejams visiem investoriem. Tu Auto Invest rīku vari izmantot arī pirmreizējā tirgū.

 • Kā Auto Invest investē līdzekļus no mana Mintos konta?

  Tiklīdz būsi apstiprinājis investīciju kritērijus, Auto Invest funkcija pārskatīs aizdevumu piedāvājumu un investēs līdzekļus aizdevumos, kas atbildīs tevis noteiktajiem kritērijiem. Turpmāk, tiklīdz sistēmā parādīsies jauns aizdevums, Auto Invest izanalizēs, vai tas atbilst taviem kritērijiem, un investēs līdzekļus atbilstošajos aizdevumos. Ja tu veic izmaiņas kādā no Auto Invest iestatījumiem, sistēma atkārtoti pārskata visus pieejamos aizdevumus. Gadījumā, ja pieprasījums pēc dažādiem Auto Invest portfeļiem būs lielāks par piedāvājumu, tiks ņemti vērā dažādi faktori balstīti uz mūsu izstrādātu algoritmu.

 • Kāpēc mans Auto invest neinvestē?

  Auto invest parasti neinvestē tāpēc, ka nav atbilstoši aizdevumi vai arī Auto invest konfigurācija nav veikta pēc investora reālajām velmēm. Visbiežākā investoru pieļautā kļūda ir Maksimālā LTV uzstādīšana, lai gan ir vēlme investēt arī aizdevumos bez ķīlas. Vērtības norādīšanā laukā "Maksimālais LTV" nozīmē investēšanu tikai aizdevumos ar ķīlu, ņemot vērā norādīto LTV. Laukos, kuros jānorāda augšēja un apakšējā robeža, kāds no laukiem vai abi lauki var būt arī neaizpildīti.

 • Vai es varu atspējot Auto Invest diversifikācijas funkciju pēc tam, kad esmu to aktivizējis?

  Jā, Tu to vari ieslēgt un izslēgt jebkurā brīdī.

 • Kas notiks, ja pievienošu vai izņemšu aizdevumu izsniedzēju no Auto Invest portfeļa, kam ir iespējota diversifikācijas funkcija?

  Katru reizi, kad pievienosi vai izņemsi aizdevumu izsniedzēju no sava Auto Invest portfeļa, diversifikācijas funkcija pārrēķinās investīciju limitus, lai Tava investīcija būtu vienmērīgi sadalīta starp izvēlētajiem aizdevumu izsniedzējiem.

   

  Piemēram, ja Tu pievienosi vēl vienu aizdevumu izsniedzēju portfelim, kurā bija četri aizdevumu izsniedzēji, investīciju limits katram no tiem tiks samazināts no 25% uz 20% no kopējā portfeļa apjoma. Ja kādam no aizdevumu izsniedzējiem būsi uzstādījis konkrētu investīciju limitu, tas tiks atiestatīts. Ja izmaiņu veikšanas brīdī viss Tavs portfelis būs investēts, Tev būs jāgaida, līdz vismaz daļa no Tavām investīcijām būs atmaksātas un varētu tikt sasniegti jaunie diversifikācijas limiti.

 • Var ir iespējams apskatīt manu pašreizējo investīciju sadalījumu starp aizdevumu izsniedzējiem?

  Jā, tas ir redzams sadaļas "Manas investīcijas" apakšsadaļā "Aktīvās investīcijas". Labajā pusē Tu redzēsi diagrammas, kurās ir norādīti Tavu pašreizējo investīciju parametri. Virs trešās diagrammas ir redzamas dažādas iespējas, kā attēlot Tavu pašreizējo investīciju sadalījumu. Viens no filtriem Tev dod iespēju apskatīt savu investīciju sadalījumu starp aizdevumu izsniedzējiem.

 • Vai aktivizējot diversifikācijas funkciju esošam Auto Invest portfelim, es konkrētam aizdevumu izsniedzējam varu noteikt investīciju limitu, kas ir zemāks nekā faktiskā neatmaksātā investīcijas daļa šim izsniedzējam šajā investīciju portfelī?

  Jā, tas ir iespējams. Taču, lai sasniegtu šo investīciju limitu, var paiet zināms laiks - Tev būs jāgaida līdz brīdim, kad samazināsies neatmaksātā investīcijas daļa konkrētajam aizdevumu izsniedzējam.

 • Kā maksimālais Auto Invest portfeļa lielums ietekmē diversifikāciju?

  Lai pilnībā izmantotu Auto Invest diversifikācijas funkciju, iesakām iestatīt tādu maksimālo portfeļa lielumu, kas ir tuvs summai, kuru plāno investēt. Ja norādītais maksimālais portfeļa apjoms būs daudz lielāks, Auto Invest diversifikācija var nedarboties, kā paredzēts. Piemēram, ja Tu maksimālo portfeļa lielumu esi noteicis EUR 100 000 un esi izvēlējies desmit aizdevumu izsniedzējus, tad investīciju limits katram aizdevumu izsniedzējam tiks noteikts 10% jeb EUR 10 000 apmērā. Ja Tu investēsi tikai EUR 1000, tad atkarībā no aizdevumu pieejamības Mintos aizdevumu tirgū, visa šī summa var tikt investēta tikai viena aizdevumu izsniedzēja piedāvātos aizdevumos.

 • Kas notiks ar maniem Auto Invest diversifikācijas uzstādījumiem, ja es samazināšu maksimālo portfeļa lielumu?

  Tā kā investīciju limiti ir izteikti procentos, tad diversifikācijas uzstādījumi nemainīsies. Taču, ņemot vērā, ka portfeļa lielums samazināsies, arī faktiskais līdzekļu daudzums, kas var tikt investēts katrā no aizdevumu izsniedzējiem, samazināsies. Līdz ar to uzstādītās diversifikācijas sasniegšanai Tavā portfelī var būt nepieciešams vairāk laika.

 • Vai es varu uzzināt, kas ir aizņēmējs?

  Investoram ir iespēja redzēt zināmu informāciju par aizņēmēju, kas ir aprakstīta mūsu platformā, tajā skaitā aizņemtās summas apjomu un mērķi. Drošības apsvērumu dēļ un saskaņā ar datu aizsardzības likumu mēs neatklājam aizņēmēja pilnu vārdu un adresi.

 • Kādam nolūkam aizņēmējiem tiek izsniegti aizdevumi?

  Aizdevumi aizņēmējiem var tikt izsniegti dažādiem mērķiem, piemēram, biznesa uzsākšanai un/vai attīstīšanai, mājokļa labiekārtošanai, automašīnas iegādei vai lielākiem pirkumiem u. c. Aizdevuma mērķis ir redzams zem katra aizdevuma un ir atkarīgs no katra aizņēmēja un kredīta izsniedzēja.

 • Kas notiek, ja aizņēmējs nemaksā?

  Gadījumā, ja aizņēmējs neveic maksājumus saskaņā ar grafiku, kredīta izsniedzējs sazinās ar aizņēmēju, lai uzzinātu kavējuma iemeslu un atgādinātu par nokavēto maksājumu. Gadījumā, ja maksājums vēl nav veikts, kredīta izsniedzējam ir dažādas rīcības iespējas atkarībā no situācijas, kuras dēļ notikusi aizdevuma kavēšanās. Ņemot vērā iegūto informāciju, ja nepieciešams, kredīta izsniedzējs piedāvā pārstrukturēt aizdevumu vai veikt citas darbības, kas nepieļauj stāvokļa tālāku pasliktināšanos. Gadījumā, ja pēc vairākkārtējiem centieniem neizdodas panākt situācijas uzlabošanos, kredīta izsniedzējs kā pēdējo līdzekli var uzsākt aizdevuma atgūšanas procedūru. Šo procedūru var uzsākt kā kredīta izsniedzējs, tā tiesu izpildītājs. Process un procesa ilgums katram kredīta izsniedzējam ir atšķirīgs.

 • Kādi ir aizņēmumu nodrošinājumi?

  Var būt divu veidu aizdevumi:

  1.  nodrošināti aizdevumi ar nodrošinājumu,

  2.  nenodrošināti aizdevumi bez jebkāda nodrošinājuma.

   

  Nodrošināto aizdevumu nodrošinājums var būt nekustamais īpašums – hipotekārā aizdevuma gadījumā, automašīna – automašīnas aizdevuma gadījumā, un iekārtas, ja tas ir aizdevums biznesam, kā arī daudzi citi nodrošinājumi, kā parādīts zem katra aizdevuma.

 • Kam pieder ķīlas tiesības attiecībā uz aizdevumu?

  Parasti nodrošinājums ir aizņēmēja nekustamais īpašums, lai gan tas var piederēt arī trešajai personai vai arī kredīta izsniedzējam gadījumā, ja tas ir finanšu līzinga produkts. Ķīlas tiesības pār nodrošinājumu vienmēr ir reģistrētas uz kredīta izsniedzēja vārda. Tad, kad investīcija ir veikta aizdevumā, investors ir autorizēts un kredīta izsniedzējs ir uzņēmies atbildību pārskatīt ķīlu investora interesēs.

 • Kā tiek noteikta ķīlas vērtība?

  Katras ķīlas vērtību nosaka eksperts, kā norādīts katrā aizdevuma lapā. Tas var būt sertificēts uzņēmums, kas tiek algots kā ārpakalpojums, vai arī kredīta izsniedzēja nodarbināts eksperts.

 • Kā tiek aizsargāts nodrošinājums?

  Katrs nodrošinājums ir reģistrēts saskaņā ar vietējo institūciju prasībām. Piemēram, nekustamā īpašuma ķīla ir reģistrēta zemesgrāmatā, kas nozīmē, ka aizņēmējs nevar pārdot vai citādi apgrūtināt īpašumu bez kredīta izsniedzēja piekrišanas.

 • Kas ir pagarinājuma periods?

  Pagarinājuma periods ir tehniskais maksājuma kavējuma dienu skaits, pēc kura beigām aizdevums tiek atzīmēts kā kavēts. Pagarinājuma periodā tiek iekļautas iespējamās maksājuma kavējuma dienas, kas var rasties banku savstarpējo norēķinu, valsts svētku un specifisku aizdevumu izsniedzēju noteikumu dēļ. Tā ilgumu nosaka katrs aizdevumu izsniedzējs individuāli.

 • Kā es varu izmaksāt naudu no sava Mintos konta?

  Naudas izmaksu ir iespējams pieprasīt savā investora kontā. Lai veiktu pirmo izmaksu, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām mēs prasām augšupielādēt savas pases vai ID kartes attēlu, kurā iespējams redzēt tavu fotogrāfiju un personīgo informāciju. Tu vari jebkurā laikā pieprasīt savu neinvestēto līdzekļu izmaksu uz savu bankas kontu.

 • Vai es varu nomainīt bankas kontu, uz kuru veikt izmaksu?

  Lai pasargātu mūsu investorus un ievērotu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, izmaksu ir iespējams veikt tikai uz kontu, kas pieder pašam investoram. Vieglākais un lētākais veids, kā pievienot papildu kontu, ir pārskaitīt no tā vismaz vienu eirocentu, ja vien tas nav izdarīts iepriekš. Visi konti, no kuriem būs veiktas iemaksas, tiks uzrādīti investora kontā, un, pieprasot izmaksu, tev būs iespēja izvēlēties, uz kuru kontu vēlies to saņemt.

 • Cik daudz naudas es varu izmaksāt?

  Ir iespējams pieprasīt jebkura daudzuma neinvestēto līdzekļu izmaksu.

 • Vai naudas izmaksāšanai ir komisijas maksa?

  Nē, naudas izmaksāšanai komisijas nav.


  Ja izmaksa notiek uz valsti, kas neatrodas eiro zonā, saņēmēja banka var ieturēt savu komisiju.

 • Cik ilgu laiku aizņem naudas izmaksa?

  Mintos apstrādā naudas izmaksas pieprasījumu vienas darba dienas laikā.

   

  Naudas pārskaitījumi eirozonas ietvaros parasti neaizņem vairāk par vienu darba dienu – tas nozīmē, ka pieprasītā izmaksa parasti nonāk bankas kontā divu darba dienu laikā.

   

  Izmaksas ārpus eirozonas valstīm var aizņemt ilgāku laiku.

 • Kas ir manā Invest & Access portfelī?

  Invest & Access pilnībā diversificē Tavas investīcijas starp aizdevumu tirgū pieejamajiem aizdevumiem no visiem atbilstošajiem aizdevējiem. Precīzs Tava portfeļa saturs automātiski pielāgojas tirgum. Lai nodrošinātu vislabāko diversifikāciju, kas nepieciešama papildu aizsardzībai un stabilai peļņai, Invest & Access Tavu portfeli līdzsvaro katru dienu.

  Invest & Access investē tikai aizdevumos ar atpirkšanas garantiju. Turklāt tas investē tikai to aizdevēju aizdevumos, kuri sadarbojas ar Mintos vismaz sešus mēnešus.

 • Kas ir portfeļa mērķis, un kā tas darbojas?

  Izveidojot savu portfeli, Tu nosaki maksimālo summu, kuru gribi investēt, izmantojot Invest & Access. Šis ir Tava portfeļa mērķis. Tas var atšķirties no summas, ko pašlaik esi investējis. Tas darbojas šādi: 

  • Portfeļa mērķis > investētā summa: Jebkāds Mintos konta atlikums tiek investēts Tavā portfelī līdz noteiktajam mērķim.
  • Portfelis = investētā summa: Peļņa no Tava portfeļa palielina mērķi, lai Tavu naudu varētu reinvestēt. Tava Mintos konta atlikums netiek investēts.
  • Portfeļa mērķis < investētā summa: Starpība tiek izmaksāta uz Tavu Mintos kontu. Tava Mintos konta atlikums netiek investēts.

  Lai atjauninātu savu mērķi, savā portfelī noklikšķini uz Mainīt mērķi.

  Veicot izmaksu, Tava portfeļa mērķis tiek iestatīts uz atlikušo investēto summu.

 • Vai es varu redzēt sava Invest & Access aizdevumu sarakstu?

  Jā, tos var redzēt Manas investīcijas lapā. Tur Tu vari apskatīt arī visus cesijas līgumus.

 • Kā tiek aprēķināti mani procenti?

  Tava peļņa ir atkarīga no tā, kas ir Tava portfelī un kas ir pieejams tirgū. Mēs parādīsim Tava portfeļa vidējo svērto procentu likmi Tavā Invest & Access lapā.

 • Vai es varu mainīt diversifikāciju?

  Nē. Invest & Access nodrošina pilnībā diversificētu portfeli. Tu nevari mainīt diversifikāciju.

 • Kā es varu izmaksāt naudu no sava portfeļa?

  Lai veiktu izmaksu, atver savu Invest & Access profilu un noklikšķiniet uz Naudas izmaksa.

 • Kā es varu izmaksāt naudu no manā portfelī esošajiem kavētiem aizdevumiem?

  Šobrīd Invest & Access nevar pārdot kavētus aizdevumus. Mēs strādājam pie rīka, kas Tev dos iespēju tos pārdot otrreizējā tirgū. Tu varēsi saņemt savu naudu, kad tiks atsākta aizdevuma atmaksa, vai arī aizdevums tiks atpirks - visiem aizdevumiem Tavā portfelī ir šāda papildu aizsardzība.

 • Kas notiks, ja visi mani aizdevumi būs kavēti, un es nevarēšu tos pārdot otrreizējā tirgū?

  Sliktākajā gadījumā, lai piekļūtu savai naudai, Tev būs jāpatur aizdevumi, līdz to atmaksas termiņa beigām. Tas var notikt tikai tad, ja aizdevuma atmaksa kavējas, to nevar pārdot otrreizējā tirgū, aizdevumu izsniedzējs nevar izpildīt savas saistības un atpirkšanas garantija vairs nav pieejama.

 • Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai veiktu izmaksu? Vai tā tiešām notiek uzreiz?

  Kad gribi veikt izmaksu, Invest & Access automātiski pārdod Tavā portfelī esošos aizdevumus citiem investoriem, kuri izmanto Invest & Access.

  • Pārdošana parasti ir tūlītēja, atkarībā no citu investoru pieprasījuma konkrētajā brīdī.
  • Tu vari pārdot tikai savlaicīgus aizdevumus bez atmaksas problēmām.
  • Ja Tavā portfelī esoša aizdevuma atmaksa kavējas, Tu varēsi saņemt savu naudu, kad tiks atsākta tā atmaksa vai tas tiks atpirkts.
  • Kavētus aizdevumus Tu vari pārdot arī manuāli, ejot uz Manas investīcijas lapu.
 • Kas ir normāli tirgus apstākļi? Kā tie ietekmē pieejamību?

  Normāli tirgus apstākļi nozīmē apstākļus, kad investori grib investēt aizdevumos. Mūsu aizdevumu tirgus apstākļi ir bijuši normāli, kopš Mintos izveidošanas 2015. gada janvārī. Neraugoties uz to, līdzšinējais sniegums negarantē turpmāko sniegumu, un neierasti tirgus apstākļi varētu mainīt Tavas naudas pieejamību. Neierasti tirgus apstākļi ir gadījumi, kad ir ļoti liels, pēkšņs un ilgstošs pieprasījums veikt naudas izmaksu no Invest & Access. To var izraisīt globālā lejupslīde, pēkšņs un plaši izplatīts ticības zudums investēšanai aizdevumos, kā arī virkne citu situāciju. Ja ievērojams skaits investoru ilgstoši izvēlētos izmaksāt lielas naudas summas un neviens (vai maz) jauni investori gribētu investēt aizdevumu daļās, tad tirgus apstākļi būtu neierasti.

  Līdz ar to investoriem varētu nākties gaidīt, līdz tiktu atrasts pircējs viņu Invest & Access portfeļos esošajām aizdevumu daļām vai līdz brīdim, kad aizņēmēji laika gaitā atmaksātu aizdevumus.

 • Kā es varu pārtraukt savu Invest & Access?

  Lai pārtrauktu investēt ar Invest & Access, izmaksā visu savu naudu vai iestati sava portfeļa mērķi uz 0.

 • Kāpēc mans Invest & Access neveic investīcijas?

  Invest & Access pārtrauc investēt Tava konta atlikumu, kad tas sasniedz Tava portfeļa mērķi. Lai investētu vairāk naudas, palielini mērķi.