Спечелете големи печалби

Започнете да печелите пасивен доход, като инвестирате в заеми, издадени от 70 компании от 33 страни.

check@2x

Ние сме зад Вас

Повече от 95% от нашите заеми са с гаранция за обратно изкупуване.

check@2x

Без такси за Вас

Вашият акаунт е безплатен и няма такси за инвестиране.

check@2x

Достъпно за всеки

За всеки доход и портфолио, независимо дали инвестирате 10 € или 100 000 €.

Спечелете големи печалби

Започнете да печелите пасивен доход, като инвестирате в заеми, издадени от 70 компании от 33 страни.

Ние сме зад Вас

Повече от 95% от нашите заеми са с гаранция за обратно изкупуване.

Без такси за Вас

Вашият акаунт е безплатен и няма такси за инвестиране.

Достъпно за всеки

За всеки доход и портфолио, независимо дали инвестирате 10 € или 100 000 €.

Възползвайте се максимално от парите си

diversification@2x

Ненадминато разнообразие

returns@2x

Голяма възвращаемост

protection@2x

Защита на инвеститорите

Над надеждни мнения на Trustpilot

Присъединете се към инвеститори от 72 страни

eu@2x

Личните данни са защитени от Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR).

ssl@2x

Secure Sockets Layer (SSL) криптиране се използва за безопасността на информацията Ви.

risk@2x

Нашата политика за намаляване на риска включва няколко слоя, за да помогнем на инвеститорите да се защитят.

auth@2x

Двуфакторната идентификация може да се използва като допълнителен слой на сигурност.

Често задавани въпроси

И физическите лица, и юридическите лица могат да инвестират чрез Mintos. Индивидуалните инвеститори трябва да са навършили 18 години, да имат банкова сметка в Европейския съюз или трети държави, за които понастоящем се смята, че имат системи за борба срещу ПП / ПФТ, еквивалентни на ЕС, и тяхната самоличност е успешно проверена от Mintos.

Семейните тръстове, партньорства, дружества с ограничена отговорност и други организации трябва да имат банкова сметка и да са регистрирани в ЕС или трети държави, за които понастоящем се смята, че имат системи за борба срещу ПП / ПФТ, еквивалентни на ЕС.

Минималната инвестиция във всеки отделен заем на първичния пазар е 10 EUR, 80 DKK, 25 GEL, 50 PLN, 10 GBP, 100 SEK, 50 RON, 700 RUB или 300 CZK. Няма минимален размер на инвестициите на вторичния пазар.

Всеки кредитополучател извършва месечни плащания съгласно своите договори за заем, които могат да се състоят от главница, лихви и такси за забава за плащане, или всяка комбинация от горе посочените.

Основната част от плащането намалява балансовата стойност на инвестиция в заема, докато лихвата и таксата за забавяне на част от плащането се третират като доход.

Вашата част от плащането, която се изчислява на базата на Вашата инвестиция във всеки отделен заем, ще бъде добавена към профила Ви в Mintos след обработката на плащането. След това можете да изберете да инвестирате средствата в по-големи кредити или да ги прехвърлите в сметката си в банка или в акаунт с електронни пари. Тъй като различните кредити имат различни дати на плащане, повечето инвеститори с многобройни инвестиции виждат непрекъснат поток от плащания, добавени към сметката на Mintos през месеца.

Инвестирането чрез Mintos е безплатно. Няма такси за откриване на сметка на инвеститор и никакви такси за внасяне или теглене на средства. Също така няма такса за обслужване или друга такса, начислявана на инвеститорите.

faq

Имате още въпроси?

1 AS Mintos Marketplace (“Mintos”) is a joint stock company registered in the Commercial Register of the Republic of Latvia under registration No. 40103903643, with legal address at Skanstes iela 50, Riga, LV – 1013, Latvia. Mintos is not regulated under any financial services license. Mintos is a global online marketplace for loans. When you invest on Mintos, you buy claim rights for loan receivables and those are not deposits. Investments in loan receivables are subject to risks. We advise to carefully evaluate the risks and diversify investments.

2 Потребителите трябва да са на 18 или повече години.

3 Към 25 март 2020 г. спряхме бонуса за връщане на пари, предлаган за нови инвеститори до по-нататъшно уведомление. Моля, обърнете внимание, ако сте се регистрирали преди 25 март 2020 г., няма да получите бонус.