Partnerský program Mintos
Často kladené dotazy

Mintos je mnohem více než jen běžná P2P úvěrová platforma. Mintos je globální internetové tržiště s úvěry. Retailovým investorům nabízíme jednoduchý a transparentní způsob, jak investovat do úvěrů poskytnutých různými alternativními úvěrovými společnostmi z celého světa.

Prostřednictvím Mintosu mohou investovat jak jednotlivci, tak i právnické osoby. Fyzické osoby musí být starší 18 let, disponovat bankovním účtem v Evropské unii nebo ve třetí zemi, jejíž systémy AML/CFT jsou považovány za ekvivalentní EU, a úspěšně projít procesem ověření totožnosti na Mintosu.

Svěřenské fondy, společenství, společnosti s ručeným omezeným a další organizace musí disponovat bankovním účtem a být registrovány v Evropské unii nebo ve třetí zemi, jejíž systémy AML/CFT jsou považovány za ekvivalentní EU.

Předtím, než se na Mintosu zaregistrujete a začnete investovat, si prosím ověřte, zda jsou služby a produkty Mintos na území Vaší země dostupné a nepodléhají omezením, a si můžete prohlédnout seznam omezených oblastí zde.

Ano! V současné době podporujeme investice v jakékoli z následujících měn: EUR, CZK, DKK, GBP, KZT, PLN, MXN, RUB, SEK, USD.

Mintos byl založen v roce 2015.

Stačí vyplnit náš online registrační formulář, který naleznete zde. V žádosti prosím nezapomeňte uvést všechny požadované informace, abychom ji mohli zpracovat bez zbytečného prodlení. Poté, co žádost odešlete, dojde k jejímu zpracování a ručnímu schválení. Tento proces může trvat až 3 pracovní dny. O schválení (či zamítnutí) Vaší žádosti budete bezprodleně informováni e-mailem.

V našem partnerském programu rádi uvítáme každého, kdo chce být součástí něčeho velkého a má vlastní platformu pro sdílení informací.

Chcete-li se zapojit do našeho partnerského programu, musí Vaše webové stránky splňovat zásady uvedené v našich podmínkách pro inzerenty. Kromě toho nemusí pro hosting partnerských odkazů Vaše webové stránky splňovat žádné jiné technické specifikace. K propagaci naší značky můžete klidně používat i jednoduché textové odkazy.

Posouzení a schválení Vašich webových stránek je nezbytnou podmínkou pro vstup do našeho programu. Proto důrazně doporučujeme, abyste žádost vyplňovali až ve chvíli, kdy jsou Vaše webové stránky hotové. Pokud z nějakého důvodu toto není možné, kontaktujte nás na [email protected] a blíže popište svou situaci.

Ano, jako partner můžete Mintos propagovat na více webových stránkách najednou. V rámci jednoho účtu budete mít možnost propagovat naši značku a sledovat výkon každého ze svých webů samostatně.

Nemusíte! Při vyplňování našeho formuláře žádosti si můžete vybrat, zda chcete být zaregistrován/vyplácen jako jednotlivec, nebo společnost.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že každý z programů představuje samostatnou strategii. Programy, jako je právě Doporučení přítele, jsou určeny pro koncové uživatele, kteří tímto způsobem mohou Mintos doporučit svým známým, přátelům a rodině, a nejsou koncipovány pro inzerci široké veřejnosti.

Partnerské programy mají naopak společnostem poskytnout strukturu při inzerci prostřednictvím třetích stran. My například pracujeme s řadou tvůrců obsahu, reklamních agentur, partnerských sítí a s mnoha dalšími druhy marketingových společností. Proto využíváme obou typů programů. Hlavní výhodou pro naše partnery je to, že bonusy z investic doporučených uživatelů mohou získávat za delší období, kdežto v rámci programu Doporučení přítele jsou bonusy vypláceny pouze prvních 30 dní.

Tak často, jak jen chcete! Pravidelně aktualizujeme naši galerii materiálů, abyste mohli neustále sdílet nový a relevantní obsah.

Ano, pracujeme s globálním publikem, naše materiály a obsah proto poskytujeme ve všech relevantních jazycích.

V závislosti na tom, odkud k Vám převážně přichází Vaše publikum, musíte prosím brát v potaz, že jakákoliv propagace naší značky není povolena v následujících oblastech.

Provize jsou vypočítávány a vypláceny jednou měsíčně. Platba bude poukázána v souladu s platebními údaji uvedenými při registraci, a to nejpozději třicet jedna (31) dní po konci kalendářního měsíce, kdy došlo ke vzniku provize.

Je Vaší výhradní odpovědností odvádět daně v souladu s právními předpisy Vaší země. Jste povinni dodržovat předpisy ohledně daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a jakýchkoliv dalších relevantních daní.

Pokud nevíte, jak a zda vůbec přiznat příjmy, které získáte jako jednotlivec nebo společnost, poraďte se prosím se svým účetním.

Veškeré příjmy jsou vypočítávany s měsíční frekvencí na základě Vašeho výkonu v daném měsíci a s ohledem na Váš platební plán. Partneři mohou také svůj výkon a výdělek sledovat ve svém vlastním přehledu, který je aktualizován denně.

Ano! Poskytujeme přístup k hlášením, která jsou aktualizována denně a nabízejí kompletní přehled všech uživatelů, které jste nám doporučili.

Statistiky Partnerského programu jsou aktualizovány denně.

Soubory cookies, které používáme, mají dobu trvání 30 dní.

Ne. Vaše partnerské uživatelské jméno není uvedeno v odkazu doporučení ani v účtech doporučených uživatelů.

Vámi doporučení uživatelé uvidí pouze Vaše partnerské ID.

Neváhejte nás kontaktovat na adrese [email protected]Náš tým Partnerského programu rád zodpoví všechny Vaše dotazy.

© 2021 Všechna práva vyhrazena. AS Mintos Marketplace, Reg. No. 40103903643, Skanstes 50, Riga, LV-1013, Lotyšsko

1 AS Mintos Marketplace („Mintos“) je akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku Lotyšské republiky pod číslem 40103903643, se sídlem na adrese Skanstes iela 50, Riga, LV – 1013, Lotyšsko. Mintos není regulován žádnou licencí pro finanční služby. Mintos je globální online trh s úvěry. Investicemi na plaformě Mintos si kupujete práva na pohledávky plynoucích z poskytnutých úvěrů. Ty však nejsou běžné vklady. Investice do pohledávek plynoucích z poskytnutách úvěrů nesou jisté riziko. Doporučujeme Vám, abyste pečlivě vyhodnotili všechna rizika a své investice patřičně diverzifikovali.

2 Uživatelé musí být starší 18 let.

 3 Od 25. března 2020 jsme až do odvolání zastavili poskytování cashback bonusu novým investorům. Pokud jste se zaregistrovali po 25. březnu 2020, tento bonus nezískáte.