Dywersyfikuj swoje inwestycje i otrzymaj premię w wysokości 1%!

Przez ograniczony czas oferujemy naszym inwestorom możliwość uzyskania premii za inwestowanie w pożyczki za pomocą Strategii dywersyfikacji Mintos.

Zainwestowana kwota (€)2 5005 00015 00025 000
Premia (€)2550150250
Jeśli zainwestujesz za pomocą Strategii dywersyfikacji, otrzymasz nie tylko zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, ale także premię w wysokości 1%. Promocja obowiązuje do 12 sierpnia 2018 r. Aby uzyskać bonus, korzystając ze Strategii dywersyfikacji należy użyć domyślnych kryteriów Auto Invest. Bonus zostanie obliczony na podstawie wszystkich inwestycji, których dokonasz za pomocą strategii w trakcie trwania promocji. Będzie on obliczany i wypłacany raz na tydzień.
Diversification strategy

Dlaczego dywersyfikacja jest ważna

Większość profesjonalnych inwestorów przyznaje, że dywersyfikacja jest najważniejszym elementem w osiągnięciu długoterminowych celów finansowych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Dzieje się tak dlatego, że zdywersyfikowane portfele inwestycyjne są z reguły mniej narażone na wahania rynku i osiągają stabilniejsze zyski niż portfele, które są mniej zróżnicowane.

Strategia dywersyfikacji Mintos

Nasza Strategia dywersyfikacji jest znakomita dla inwestorów, którzy chcą stworzyć zdywersyfikowany i skuteczny portfel inwestycyjny pod względem różnych pożyczkobiorców, rodzajów pożyczek, okresów spłaty, pierwotnych pożyczkodawców i krajów. Strategia dywersyfikacji Mintos zapewnia:
  • najlepszą równowagę między ryzykiem a zyskiem
  • Spodziewaną roczną stopę oprocentowania brutto w wysokości 12,5%*
  • średnioważony okres spłaty pożyczki wynoszący 25 miesięcy**
  • dostępność wszystkich rodzajów pożyczek umieszczonych przez 41 pierwotnych pożyczkodawców z 21 krajów.
Earn more

Инвестируйте сейчас и начинайте получать доход

Wypróbuj już teraz
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć różnorodne możliwości dywersyfikacji, które oferuje platforma, możesz zapoznać się z naszą serią artykułów na temat dywersyfikacji tutaj.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie.

*Roczna stopa procentowa brutto to odsetki wypłacane inwestorom z wyłączeniem (ewentualnych) opłat i szacowanych nieściągalnych długów. Roczna stopa procentowa brutto każdej strategii inwestycyjnej jest orientacyjnym wskaźnikiem, który opiera się na danych historycznych i może ulec zmianie. Rzeczywista roczna stopa procentowa brutto może być niższa lub wyższa w zależności od pożyczek znajdujących się w wybranym portfelu.

**Średnioważony okres opiera się na danych historycznych i jest obliczany na podstawie uśrednienia okresów spłaty wszystkich pożyczek w portfelu. Narzędzie Auto Invest w ramach danej strategii będzie inwestowało w pożyczki w zależności od ich dostępności na rynku. Rzeczywisty okres spłaty pożyczek może się różnić w poszczególnych portfelach.