Invest & Access

Zyskaj wysokie stopy zwrotu.
Zapewnij sobie dostęp do swoich pieniędzy, kiedy tylko będziesz ich potrzebować.

Jeszcze nigdy inwestowanie nie było bardziej elastyczne. Możesz zyskać atrakcyjne stopy zwrotu i, jednocześnie, zawsze mieć dostęp do swoich pieniędzy. Co więcej, jest to niezwykle łatwe.

To proste jak nigdy

Łatwy sposób dokonywania inwestycji. Wystarczy określić kwotę i to wszystko. Szybko zaczniesz osiągać konkurencyjne stopy zwrotu.

Zainwestuj

Invest & Access umożliwia dokonywanie zakupów ułamków wielu różnych pożyczek udzielanych pożyczkobiorcom przez różne firmy pożyczkowe na całym świecie.

Zarabiaj

Zanim zainwestujesz, przedstawimy Ci średnią stopę oprocentowania dostępnych pożyczek.

Reinwestuj

Dokonamy reinwestycji uzyskanych przez Ciebie stóp zwrotu, tak aby Twoje pieniądze nieustannie pracowały i zarabiały jeszcze większe odsetki.

11.75%

Średnie stopy zwrotu, jeśli zaczniesz inwestować już teraz* 1

Dostęp do Twoich pieniędzy, kiedy będziesz ich potrzebować

Potrzebujesz swoich pieniędzy? Teraz, w każdej chwili możesz otrzymać zainwestowane środki – nawet, jeśli pożyczki nie osiągnęły terminu spłaty.

Gotówkę możesz otrzymać niezwłocznie

Wystarczy, że poinformujesz nas, ile chcesz wypłacić z Invest & Access. Sprzedamy pożyczki znajdujące się w Twoim portfelu innym inwestorom, a środki pieniężne przekażemy na Twoje Mintos konto. Zazwyczaj otrzymasz swoje środki niezwłocznie, w zależności od popytu na rynku.

Sprzedaż pożyczek, w przypadku których istnieją zaległości w spłacie

Nie możemy dokonać sprzedaży pożyczek, w przypadku których istnieją zaległości w spłacie (opcja dostępna niebawem) – jednak otrzymasz swoje środki, gdy tylko pożyczki zostaną spłacone lub osiągną termin uruchomienia gwarancji wykupu. Możesz też sprzedać je na rynku wtórnym.

11.75%

Średnie stopy zwrotu, jeśli zaczniesz inwestować już teraz* 1

Zawsze przed innymi

Szybciej niż ktokolwiek inny. Invest & Access umożliwia dokonywanie inwestycji przed innymi inwestorami. Nie podążaj za rynkiem, bądź jego liderem.

Możesz, jako pierwszy(-a) kupić pożyczki, zanim zostaną udostępnione na rynku pierwotnym

Nie przegap tych pożyczek, które cieszą się dużym popytem – dokonuj inwestycji z wyprzedzeniem, wykorzystując możliwości inwestowania dostępne na platformie Mintos

Zarządzaj ryzykiem w inteligentny sposób

Rozłożenie inwestycji na wiele różnych pożyczek jest sprawdzoną i jedyną metodą zmniejszenia ponoszonego przez Ciebie ryzyka – i osiągania bardziej stabilnych stóp zwrotu.

Rynek Mintos oferuje najlepszą z możliwych dywersyfikacji – bez żadnych dodatkowych uciążliwości

Dzięki Invest & Access kupujesz tylko te pożyczki, które mają gwarancję odkupu

Porównaj sposoby inwestowania na platformie Mintos

 
Invest & Access
Auto Invest
Ręczne inwestowanie
Kwoty inwestycji zaczynają się od
EUR 500
10 EUR na rynku pierwotnym 1 EUR na rynku wtórnym
10 EUR na rynku pierwotnym 0,01 EUR na rynku wtórnym
Średnie stopy zwrotu
11.75%¹
W zależności od strategii
W zależności od wybranych pożyczek
Dywersyfikacja
Pełna dywersyfikacja inwestycji wykorzystująca wszystkie pożyczki, które są dostępne na rynku
Dywersyfikacja wykorzystująca wszystkie pożyczki, które pasują do przyjętej strategii
Dywersyfikacja ręczna
Dostęp do Twoich pieniędzy
Natychmiastowy*
W terminie spłaty lub w przypadku sprzedaży na rynku wtórnym
W terminie spłaty lub w przypadku sprzedaży na rynku wtórnym
Gwarancja odkupu
Wszystkie pożyczki
Zgodnie z przyjętą strategią
Dla ponad 95% dostępnych pożyczek
Opłaty
Brak opłat
Brak opłat
Brak opłat
Invest & Access

Kwoty inwestycji zaczynają się od

EUR 500

Średnie stopy zwrotu

12.05%¹

Dywersyfikacja

Pełna dywersyfikacja inwestycji wykorzystująca wszystkie pożyczki, które są dostępne na rynku
Auto Invest

Kwoty inwestycji zaczynają się od

10 EUR na rynku pierwotnym 1 EUR na rynku wtórnym

Średnie stopy zwrotu

W zależności od strategii

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja wykorzystująca wszystkie pożyczki, które pasują do przyjętej strategii
 
 
 

Najczęstsze pytania

Invest & Access zapewnia pełną dywersyfikację Twoich inwestycji, wykorzystując wszystkie bieżące pożyczki pochodzące od firm pożyczkowych znajdujących się na platformie, które zostały uwzględnione w Invest & Access. Struktura Twojego portfela automatycznie dostosowuje się do rynku. Aby zapewnić Ci najlepszą dywersyfikację w celu zapewnienia dodatkowej ochrony i uzyskania stabilnych stóp zwrotu, Invest & Access codziennie dokonuje przeliczeń w Twoim portfelu, przeprowadzając jego bilansowanie. Invest & Access dokonuje inwestycji tylko w te pożyczki, które mają gwarancję odkupu. Ponadto, dokonuje wyłącznie zakupów pożyczek od tych firm pożyczkowych, które funkcjonują na rynku Mintos co najmniej od 6 sześciu miesięcy.

Kiedy chcesz dokonać wypłaty środków, Invest & Access dokonuje automatycznej sprzedaży pożyczek w Twoim portfelu na rzecz innych inwestorów korzystających z Invest & Access. Sprzedaż zazwyczaj odbywa się natychmiast, w zależności od popytu ze strony innych inwestorów w danym momencie. Możesz dokonać jedynie sprzedaży bieżących pożyczek, w przypadku których nie występują żadne problemy z ich spłatą. W przypadku opóźnienia w spłacie jakieś pożyczki z Twojego portfela, środki możesz otrzymać dopiero wówczas, gdy zostanie ona spłacona lub gdy uruchomiona zostanie gwarancja odkupu. W odniesieniu do pożyczek, w przypadku których występują opóźnienia w spłacie, możesz również dokonać ręcznej ich sprzedaży na rynku wtórnym na stronie My Investments [Moje inwestycje].

Porównaj sposoby inwestowania na platformie Mintos

Invest & Access dokonuje inwestycji tylko w te pożyczki, które mają gwarancję odkupu. Ponadto, dokonuje wyłącznie zakupów pożyczek od tych firm pożyczkowych, które funkcjonują na rynku Mintos co najmniej od 6 sześciu miesięcy.

Invest & Access oferuje Ci najlepszą dywersyfikację dla Twojego portfela, która opiera się na tym, co rynek w jakimkolwiek dowolnym momencie ma do zaoferowania.

To, ile możesz zarobić zależy od tego, co znajduje się w Twoim portfelu i od tego, co jest dostępne na rynku. Na Twojej stronie Invest & Access, przedstawimy Ci średnią ważoną stopę oprocentowania dla Twojego portfela.

Nie. Twoje odsetki mogą rosnąć lub spadać, w zależności od tego, co jest dostępne na rynku. Przedstawimy Ci średnią ważoną stopę oprocentowania dla Twojego portfela. Zawsze możesz zaprzestać inwestowania za pomocą Invest & Access i dokonać wypłaty swoich środków, jeśli nie będziesz zadowolony(-a) z osiąganych rezultatów.

Nie.

Invest & Access jako pierwszy inwestuje saldo na Twoim koncie Mintos. Dopiero potem, Twoje portfele znajdujące się w Auto Invest dokonują inwestycji zgodnie z ustalonymi dla nich priorytetami.

 

1 *Średnia ważona dostępnych pożyczek, stopy zwrotu na Twoim portfelu mogą być wyższe lub niższe.