Eurocent nadal obsługuje pożyczki

Mimo niewykupienia swoich obligacji w dniu 8 czerwca 2017 r. firma Eurocent nadal obsługuje pożyczki i przekazuje wszystkie wpłaty pożyczkobiorców inwestorom z platformy Mintos. Od 8 czerwca 2017 r zaległy portfel inwestycyjny pożyczek Eurocent na platformie Mintos zmniejszył się o 21%.

Obecnie Eurocent prowadzi negocjacje z potencjalnymi inwestorami, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej. Jednak biorąc pod uwagę niepewne wyniki tych negocjacji, Eurocent złożył do sądu wniosek o restrukturyzację długu firmy. Jest to oficjalna procedura, która uniemożliwia wierzycielom wszczęcie postępowania egzekucyjnego w związku z niewykupieniem obligacji. Przewiduje się, że sąd orzeknie w tej sprawie do września 2017 r.

Jeżeli sąd nie zezwoli na restrukturyzację długu, Eurocent zgłosi wniosek o ogłoszenie upadłości. Przygotowując się na ten scenariusz, Mintos zawarł umowę z podmiotem zewnętrznym. Przejmie on obsługę pożyczek udzielonych przez Eurocent, w które zainwestowali użytkownicy platformy Mintos.

W związku ze swoją sytuacją finansową Eurocent zawiesił automatyczny wykup pożyczek, których spłata jest opóźniona o ponad 60 dni. Spowodowało to tymczasowy brak ikony tarczy (oznaczającej na platformie Mintos gwarancję wykupu) przy pożyczkach Eurocent. Jednakże, zgodnie z postanowieniami umowy cesji, firma Eurocent nadal odpowiada za tę gwarancję. Ponadto po następnej aktualizacji platformy przy pożyczkach Eurocent ponownie pojawi się ikona tarczy.

Zaległe pożyczki Eurocent, których nie można obsługiwać zgodnie ze standardowymi zasadami przetwarzania, oraz wszystkie wpłaty dokonane przez pożyczkobiorców zostaną przekazane inwestorom z platformy Mintos. Firma zamierza wypełnić swoje zobowiązania dotyczące gwarancji wykupu niezwłocznie po poprawie swojej sytuacji finansowej.

Jeżeli jednak sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, Eurocent rozpocznie postępowanie upadłościowe, a w przypadku niespłacanych i niewykupionych pożyczek inwestorzy będą mieli prawo do roszczenia wobec Eurocent.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner