Jaunākās ziņas: saņemts pirmais maksājums par aizdevumiem pēc Monego licences atcelšanas

Kā jau iepriekš ziņojām, lai segtu Mintos investoriem pienākošos maksājumus, ir iesaistījusies trešā puse. Monego lieta vēl tiek izskatīta, un mums nav pilnīga informācijas par ienākošajiem maksājumiem no aizņēmējiem, tāpēc turpmāk, tiklīdz aizdevuma atmaksa tiks kavēta 60 dienas, maksājumus Mintos investoriem veiks trešā puse.

Mintos ir saņēmis pirmo maksājumu 293 985 eiro apmērā, un tas tiek novirzīts uz Mintos investoru kontiem.

Saskaņā ar Monego akcionāra pārstāvju sniegto informāciju, viņi pēdējās divas nedēļas ir pavadījuši Kosovā, cenšoties panākt, lai Kosovas Centrālā banka un vietējās varas iestādes pārskatītu esošo lēmumu par Monego licences apturēšanu, pirms uzņēmums to pārsūdz tiesā. Darbs pie šī jautājuma risināšanas turpināsies pēc Jaungada brīvdienām Kosovā.

Pagājušajā piektdienā Mintos pārstāvji tikās ar Monego likvidatoru Kosovā, lai pārrunātu pašreizējo situāciju un turpmākās Mintos veicamās darbības, lai likvidācijas procesa laikā atvieglotu līdzekļu pārskaitīšanu no Monego uz Mintos. Drīzumā mēs investoriem, kuriem ir aktīvas investīcijas Monego aizdevumos, sniegsim vairāk informācijas.


Pagājušajā piektdienā, 2019. gada 6. decembrī, Kosovas Centrālā banka (KCB) informēja Monego par lēmumu nekavējoties atsaukt Monego mikrofinansēšanas licenci. Monego vadības komanda strādā ar visām iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu klientu maksājumu iekasēšanu. Monego akcionāri sazinās un sadarbojas ar KCB, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības atjaunošanu.

Līdz ar licences atsaukšanu, Monego vairs neizsniedz jaunus aizdevumus. KCB ir nozīmējusi Monego likvidatoru. Likvidators lēš, ka kreditora prasījumu segšanas plāna izstrāde un apstiprināšana prasīs vismaz mēnesi. Plāna apstiprināšana ir atkarīga no KCB lēmuma.

Attiecīgi aizvadītajā piektdienā Mintos informēja investorus, ka Monego izsniegtie aizdevumi vairs nav pieejami pirmreizējā un otrreizējā tirgū.

Nozīmētais likvidators kā Monego pārstāvis šobrīd ir atbildīgs Monego vārdā pārskaitīt uz Mintos no aizņēmējiem saņemtos maksājumus par Monego izsniegto aizdevumu investīcijām, lai Mintos varētu atbilstoši papildināt investoru kontus. Gadījumā, ja Monego neveiks līgumā noteiktos maksājumus investoriem, kā rezultātā visi aizdevumi tiktu kavēti, Finitera kā garantijas sniedzējs segs plānotos aizņēmēju maksājumus investoriem, kuriem ir investīcijas Monego aizdevumos, tiklīdz maksājumi tiks kavēti 60 dienas.

Finitera ir starptautiska finanšu tehnoloģiju grupa, kas darbojas četros tirgos ar 122 filiālēm, nodarbinot 718 cilvēkus, un tās pamatkapitāls ir 8 miljoni EUR. Grupa strādāja pie Monego akcionāru struktūras maiņas un tā pāriešanas tiešā Finitera īpašumā, un atradās šī procesa noslēdzošajā posmā. Lai gan reorganizācija vēl nebija pabeigta, un līdz ar to Monego neietilpst Finitera grupā, Finitera ir pieņēmis lēmumu piešķirt garantiju noteiktām saistībām, kuras Monego ir uzņēmies pret Mintos investoriem.

Mintos veic tiesiskos pasākumus, lai no Monego pieprasītu Mintos investoriem pienākošos naudu, un šim nolūkam ir piesaistījis vietējo advokātu biroju Kosovā.

Mēs pateicamies investoriem par izrādīto pacietību, kamēr notiek darbs ar visām iesaistītajām pusēm, lai atrastu piemērotāko šīs situācijas risinājumu. Ja Tev ir kādi papildu jautājumi, lūdzu, sazinies ar mūsu investoru atbalsta komandu.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner