Pārskats par moratorija ilgumu valstīs, kurās darbojas Mintos esošie aizdevēji

Šajā pārskatā mēs aplūkosim pašreizējo situāciju ar moratorija ilgumu valstīs, kurās darbojas Mintos esošie aizdevēji. Mēs izskatīsim statusu tikai tām valstīm, kurās bija A tipa moratorijs jeb obligātais moratorijs, jo šī veida moratorija noteiktajiem ierobežojumiem ir konkrēts ilgums. Dažās no minētajām valstīs šie periodi var būt pagarināti vai noslēgti, atstājot ietekmi uz aizņēmēju veikto maksājumu plūsmu pie aizdevējiem un aizdevēju spēju iekasēt maksājumus.

Moratorija skaidrojums

Moratorijs nozīmē, ka aizņēmējam ir likumīga iespēja apturēt, atlikt vai samazināt savus maksājumus (pamatsummu, procentus vai abus) uz ierobežotu laika periodu. Šāda rīcība ietekmē visu atmaksas grafiku, un var izraisīt maksājumu summas pieaugumu pēc moratorija vai aizdevuma pagarinājuma perioda beigām. Valsts mēroga moratoriju var ieviest valdība, bet moratorijus var noteikt arī valsts centrālā banka un citas pārvaldes iestādes.

Moratoriju kā maksājuma atlikšanas pasākumu var atspoguļot kā nodrošinātu aizdevuma atmaksas labvēlības periodu, kā kredītbrīvdienas vai kā aizdevuma atmaksas pagarinājumu, kas pieejams finanšu iestādes aizņēmējam.

A tipa jeb “obligātais moratorijs” ir juridisks pienākums, kas ieviests valsts līmenī. Tas ir obligāts visām kredītiestādēm, ja vien nav norādīts citādi.

Obligātais moratorijs savā mērenajā un izplatītākajā formā var tikt attiecināts uz finanšu dalībnieku lielāko daļu vai to segmentiem un uz dažādiem aizdevumu produktiem. Kredītiestādes to var piemērot, kad aizņēmēji lūdz atlikt maksājumus. Balstoties uz valsts centrālās bankas lēmumiem vai ieteikumiem, moratorijs var būt spēkā visiem aizdevumu produktiem vai tikai noteiktiem produktiem vai noteikumiem (piemēram, tikai hipotekārajiem kredītiem, tikai komisijas maksām vai soda naudām utt.), vai arī tas var būt attiecināms tikai uz bankām.

Vispārējā moratoriju statusu pārskatā noteikta veida A tipa moratorijs bija ieviests 15 no 33 valstīm, kurās darbojas Mintos esošie aizdevēji:

CountryMoratorium TypeMoratorium's descriptionStart DateDuration/until
AlbaniaAImposed moratorium for all financial institutions17 March 202031 May 2020/31 August 2020
Bosnia and HerzegovinaAThree months loan repayment moratorium for banks20 March 202031 July 2020
BulgariaAImposed moratorium for all financial institutions10 April 202030 June 2020
CzechiaAImposed moratorium for all financial institutions2 April 202031 October 2020
KazakhstanAImposed moratorium for all financial institutions16 March 202015 June 2020
KosovoAImposed moratorium for all financial institutions16 March 202030 April 2020
LithuaniaAImposed moratorium for banks, for mortgage loans20 April 20201 July 2020
MoldovaAThe Central Bank's recommendation for credit holidays22 March 202031 May 2020
NamibiaAImposed moratorium for all financial institutions26 March 2020From 6 to 24 months
North MacedoniaAImposed moratorium for all financial institutions20 March 202014 June 2020
PhilippinesAImposed moratorium for all financial institutions17 March 202031 May 2020
RomaniaAImposed moratorium for all financial institutions26 March 202031 December 2020
RussiaAImposed moratorium for all financial institutions3 April 202030 September 2020
SpainAImposed moratorium for all financial institutions1 April 202012 July 2020
United KingdomAMoratorium for car and payday loans, mandatory for financial institutions on customer’s request 27 April 202031 October 2020

Albānija

Valsts valdība, saskaņojot ar Centrālo banku, bija ieviesusi moratoriju līdz 2020. gada 31. maijam visiem aizdevumu veidiem, visiem aizņēmējiem un visām finanšu iestādēm. Šis dekrēts paredzēja, ka aizņēmējiem bija jāpieprasa moratorijs (maksājuma pagarinājums) vai nu pagarinājuma veidā bez maksājuma, vai ar maksājumu pilnā apmērā pēc trīs mēnešiem, vai tikai ar procentu maksājumiem, pamatsummas atmaksu atsākot pēc trīs mēnešu labvēlības perioda. Šis moratorijs beidzās 31. maijā/1. jūnijā, bet Centrālā banka ieviesa vēl vienu moratoriju līdz 2020. gada 31. augustam. Šis otrais moratorijs ir spēkā tikai banku klientiem un ir selektīvi piemērojams tikai klientiem no spēcīgi ietekmētām nozarēm, piemēram, tūrisma.

Bosnija un Hercegovina

Bosnijas un Hercegovinas pārvaldes iestādes ir ieviesušas pasākumus, lai atvieglotu aizdevumu atmaksu gan privātpersonām, gan juridiskām personām. Pasākumi ir spēkā banku klientiem valsts vienībā Serbijas Republikā, kā arī banku un finanšu iestāžu, kas nav depozitāriji (mikrokredītu organizācijas un līzinga uzņēmumi), klientiem Bosnijas un Hercegovinas Federācijas vienībā. Moratorijs tika ieviests 2020. gada martā, un labvēlības periods ir pieejams privātiem un juridiskiem aizņēmējiem uz laika posmu no trīs līdz sešiem mēnešiem, kas beidzas 2020. gada 31. jūlijā.

Bulgārija

No 10. aprīļa moratorijs tika apstiprināts Bulgārijas komercbanku aizņēmējiem. Papildus Bulgārijas Nacionālās bankas lēmumam valdība ir pieņēmusi likumu, ar kuru moratorijs tiek piemērots arī nebanku kredītdevējiem, dodot iespēju arī alternatīvo kreditēšanas uzņēmumu klientiem pieteikties atmaksas pārtraukumiem. Aizņēmēji, kas atbilda noteiktajiem kritērijiem, līdz  2020. gada 22. jūnijam varēja iesniegt atvieglojumu pieprasījumus patēriņa, uzņēmējdarbības un hipotekārajiem kredītiem. Saskaņā ar Bulgārijas Nacionālās banku kredītsaistības (pamatsumma vai pamatsumma un procenti) var atlikt uz laiku līdz sešiem mēnešiem – līdz 2020. gada beigām. Par maksājumu atlikšanas periodu netiks piemēroti procenti par kavējumu un soda naudas.

Čehija

Aizdevumu un hipotekāro kredītu atmaksas moratorijs Čehijas Republikā tika ieviests 2020. gada 2. aprīlī, un tas bija saistošs visām bankām un nebanku kreditētājiem. Ar šo lēmumu gan privātajiem, gan biznesa aizņēmējiem tika dota iespēja pēc savas izvēles apturēt atmaksu uz trim vai sešiem mēnešiem ar maksimālo termiņu līdz 2020. gada 31. oktobrim. Aizņēmējiem, kuriem aizdevumi bija piešķirti pirms 2020. gada 26. marta, bija jāsniedz ziņojums (bez pierādījumiem) par pandēmijas negatīvo ekonomisko ietekmi uz mājsaimniecības ienākumiem vai uzņēmējdarbības likviditāti, lai varētu izmantot moratoriju.

Kazahstāna

2020. gada 16. martā Kazahstānas valdība kreditēšanas uzņēmumiem un bankām ieteica uz laiku apturēt aizņēmēju maksājumus par pamatsummu un procentiem,par kavētiem maksājumiem nepiemērojot soda naudu. Moratorijs tika ieviests līdz 2020. gada 15. jūnijam. Valsts regulators stingri uzraudzīja ar moratoriju saistītās darbības un to ievērošanu no lombardu, tiešsaistes aizdevēju un mikrofinansēšanas aizdevēju puses.

Pēc 2020. gada 15. jūnija MVU aizņēmēji, kurus spēcīgi ietekmē ar pandēmiju saistītie jautājumi, joprojām var pieteikties labvēlības periodam. Kredītiestādēm ir atļauts pieņemt individuālus lēmumus par labvēlības perioda apstiprināšanu.

Kosova

Kosovā laika posmā no 2020. gada 16. marta līdz 30. aprīlim bija apturēti aizdevumu maksājumi uzņēmumiem un individuāliem aizņēmējiem. Kosovas Centrālās bankas un Kosovas Banku asociācijas pieņemtajā lēmumā tika noteikti moratoriji, kurus varēja pieprasīt uz trīs mēnešiem bez papildu maksas vai papildu komisijas. Procenti par pagarinājuma periodu ir jāmaksā ceturtajā mēnesī pēc atmaksas atlikšanas apstiprināšanas.

Lietuva

Lietuvas banka mudināja aizdevējus, ņemot vērā pandēmiju, būt elastīgiem un ar aizņēmējiem vienoties par individuāliem aizdevuma noteikumiem. Valsts līmenī tika pieņemts lēmums nepiemērot procentus par kavētajiem maksājumiem un apturēt soda naudas uzrēķinu par hipotekārajiem kredītiem. Lietuvas banku asociācijā esošās finanšu un kredītiestādes parakstīja vienošanos, ar kuru banku klientiem tika ieviests moratoriju biznesa kredītiem. Atlikšanas periods var ilgt no trim līdz sešiem mēnešiem, sākot no 2020. gada 20. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Moldova

Moldovas Nacionālā banka ir ieteikusi bankām un alternatīvajiem aizdevējiem piedāvāt aizdevumu pārstrukturēšanu. Šī stingrā oficiālā rekomendācija tika ieviesta 2020. gada 22. martā. Katrs aizņēmēja – uzņēmuma vai privātpersonas – pieprasījums bija jāizskata atsevišķi, izvērtējot arī individuālo aizdevuma atvieglošanas pasākumu beigu datumus. Lielākajai daļai klientu bankas piedāvāja kredītbrīvdienas līdz 2020. gada 31. maijam.

Namībija

Moratorijs aizņēmējiem Namībijā stājās spēkā 2020. gada 26. martā. COVID-19 pandēmijas ietekmes rezultātā uz valsts ekonomiku Namībijas banka saskaņā ar Namībijas Banku asociāciju ieviesa pasākumus, lai palīdzētu grūtībās nonākušiem aizņēmējiem: privātpersonām, korporācijām un MVU. Atkarībā no aizņēmēja vai kredītiestādes aizdevuma atmaksas moratoriju vai brīvdienas var piešķirt individuāliem un biznesa klientiem, kā arī finanšu iestādēm, ja runa ir par viņu saistībām pret valsts finanšu pārvaldes iestādi. Kredīta brīvdienas ir spēkā gan pamatsummai, gan procentu maksājumiem, un tās var būt spēkā uz laiku no 6 līdz 24 mēnešiem. Labvēlības perioda laikā, ja tiktu piemērota samazināta procentu likme, procentus var kapitalizēt.

Ziemeļmaķedonija

Ziemeļmaķedonijas Nacionālā banka no 2020. gada 20. marta pieņēma grozījumus noteikumos, kas bankām ļāva piedāvāt saviem klientiem labvēlības periodu, aizdevuma termiņa pagarinājumu, zemāku procentu likmi un izdevīgākus aizdevumus, ar kuriem izbeigt esošos. Šis lēmums, kas pieņemts sadarbībā ar Ziemeļmaķedonijas Finanšu ministriju un Banku asociāciju, atvieglotos aizdevumu nosacījumus padarīja pieejamus visiem aizņēmējiem un visiem produktiem. Maksimālais kredītbrīvdienu termiņš ir līdz 2020. gada septembrim – tātad trīs mēneši pēc ārkārtas perioda beigām valstī (2020. gada 14. jūnijs).

Filipīnas

Valsts valdība 2020. gada martā pieņēma lēmumu par minimālo obligāto 30 dienu labvēlības periodu visu finanšu iestāžu klientiem, par kavētiem maksājumiem neuzkrājot procentus un soda naudas vai komisijas. Nodokļu birojs 2020. gada maijā paziņoja, ka neatkarīgi no izmaiņām ierobežojumu pasākumos nodokļu maksātājiem pēc 2020. gada 14. jūnija nebūs pieejami jauni pagarinājumi. Bankas no Vispārējās kopienas karantīnas brīvprātīgi piešķir pagarinājumus visvairāk skartajos apgabalos. Pašlaik parlaments izskata likumprojektu, kas ierosina moratorija pagarināšanu uz vienu gadu vai vairāk visiem aizdevumiem, kas piešķirti laika posmā no 2020. gada 16. marta līdz gada beigām. Šis likumprojekts ir izskatīšanas procesā.

Rumānija

Rumānija ieviesa moratoriju aizdevumiem no 2020. gada 26. marta. Privātpersonas un uzņēmumi, kuriem aizdevumi bija apstiprināti pirms 2020. gada 31. marta, varēja pieprasīt aizdevuma atmaksas atlikšanu, izmantojot ienākumu pārskatu kā pierādījumu par ietekmētu ienākumu plūsmu. Pieteikums maksājumu pagarināšanai bez papildu maksas privātpersonām un uzņēmumiem var ilgt līdz deviņiem mēnešiem, sākot no 2020. gada marta – tātad ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Krievija

Krievijas valdība 2020. gada 3. aprīlī oficiāli apstiprināja moratoriju aizņēmējiem. Lai saņemtu atmaksas atlikšanu, aizņēmējiem ir jāpierāda, ka viņu ienākumus ir smagi ietekmējuši ar COVID-19 saistīti faktori. Pēc Krievijas Centrālās bankas ieteikuma visu banku un nebanku aizdevēju aizņēmēji ir jāpasargā no soda naudas par kavētiem maksājumiem. Moratorija laikā procenti tiek aprēķināti daļēji. Pašreizējais moratorija pieteikuma beigu datums ir 2020. gada 30. septembris, kas ir pēdējā diena, kad aizņēmēji var pieteikties kredītbrīvdienām uz periodu  līdz sešiem mēnešiem.

Spānija

Spānijā no 2020. gada 1. aprīļa tika ieviests trīs mēnešu moratorijs hipotekāro kredītu maksājumiem visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām un automātisks īres maksājumu moratorijs neaizsargātiem īrniekiem, kuru īres īpašuma saimnieks ir liels sabiedriskā vai privātā mājokļa īpašnieks. Moratorijs tika ieviests arī cita veida kredītiem neaizsargātajām grupām. Lai saņemtu apstiprinājumu maksājumu atlikšanai, aizņēmējiem bija jāsniedz pierādījumi par pandēmijas negatīvo ietekmi uz ienākumu plūsmu. Spānijā, kas ir viena no COVID-19 pandēmijas vairāk skartajām valstīm Eiropā, ārkārtas stāvoklis beidzās 2020. gada 21. jūnijā. Pieteikumu iesniegšana aizdevuma atmaksas atlikšanai noslēgsies 2020. gada 21. jūlijā jeb vienu mēnesi pēc ārkārtas stāvokļa beigām.

Apvienotā Karaliste

No 2020. gada 27. aprīļa līdz oktobra beigām  bankas atturas no kredītkaršu atcelšanas, un aizņēmējiem tiek dots vairāk laika parādu atmaksai. Banku un alternatīvo aizdevēju klienti var pieteikties uz kredītkartes, veikala kartes, kataloga kredīta vai patēriņa kredīta vienreizēju viena mēneša maksājuma iesaldēšanu. Banku hipotekāro kredītu ņēmējiem – privātpersonām – ir atļautas norēķinu brīvdienas līdz 90 dienām, un valdība ir paziņojusi par PVN maksājuma atlikšanu uz trīs mēnešiem. Banku klienti varēs izmantot trīs mēnešus ilgas hipotekāro kredītu kredītbrīvdienas līdz 2020. gada 31. oktobrim ar iespēju vienu reizi līdz tam pagarināt šo termiņu.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner