Kā mēs rīkojamies aizdevēju problēmsituācijās un atgūstot investoru līdzekļus

Mūsu iepriekšējā rakstā par due diligence (uzticamības pārbaudi), mēs izskaidrojām, kādus izpētes un pārbaudes procesus mēs veicam attiecībā uz aizdevējiem un to aizdevumiem – pirms un pēc pievienošanās Mintos platformai – lai nodrošinātu, ka tie atbilst augstākajiem standartiem atbildīgām, atbilstīgām un ilgtspējīgām darbībām. Pat ar mūsu rūpīgajiem piesardzības pasākumiem un augstajām prasībām attiecībā uz veiktspēju, neparedzēti apstākļi, piemēram, ietekme, ko COVID-19 radīja ekonomikai, var radīt grūtības aizdevējiem, kas saskaras ar grūtībām, pildot savas saistības pret Mintos investoriem. Šajos gadījumos investoru naudas atgūšana ir mūsu galvenā prioritāte.

Lai palīdzētu mūsu investoriem labāk izprast to, ko tieši Mintos dara, un procesu, kam mēs sekojam, šajā rakstā ir izskaidroti četri darbības posmi, ko mēs veicam, kad mūsu tirgū tiek identificētas problēmas ar aizdevēju, un pasākumi, lai atrisinātu problēmu un atgūtu investoru līdzekļus.

1. posms. Iespējamo problēmu uzraudzība un noteikšana

Mēs pastāvīgi uzraugām aizdevējus un to aizdevumu efektivitāti. Tas ietver ikmēneša pārskatus par kredītportfeļa darbību, kā arī reāllaika pārraudzību, izmantojot lietojumprogrammu interfeisu (API), ar kura palīdzību aizdevēji veido savienojumu ar platformu. Mēs arī ņemam vērā jebkādas izmaiņas iekšējā vai tirgus līmenī, kas var ietekmēt aizdevēja uzņēmējdarbību. Pat nelielas pazīmes par veiktspējas samazināšanos var radīt lielākas problēmas, tāpēc kas tāds kā izmaiņas vadībā vai grozījumi vietējos likumos un noteikumos būtu pietiekami, lai piesaistītu mūsu uzmanību un piešķirtu papildu uzmanību šim aizdevējam un tā aizdevumiem.

Mintos pieder plašs notikumu izraisītāju katalogs attiecībā uz aizdevumu izpildi un aizdevēju darbību, finanšu un tirgus darbību, kas liktu mums rīkoties. Šie izraisītāji var būt kvantitatīvi vai kvalitatīvi. Piemēram, finanšu rādītāju pasliktināšanās ir kvantitatīvs izraisītājs, savukārt pēkšņa negatīva attīstība tirgū vai ekonomikas lejupslīde tiktu uzskatīta par kvalitatīvu izraisītāju. Daži piemēri varētu būt vienošanās vai līguma pārkāpums, novirze no aizdevēja prognozētajiem darījumu apjomiem, kredītportfeļa kvalitātes pasliktināšanās, finanšu darbības izmaiņas vai negatīva informācija par aizdevēju.

Kad notiek notikuma izraisītājs, mēs nekavējoties sākam analizēt situāciju.

1. Kas izraisīja šo problēmu un kā tā ietekmē aizdevuma un aizdevēja darbību un finansiālo stāvokli?

2. Vai aizdevējs ir spējīgs atrisināt problēmu?

3. Vai aizdevēja vadība ir apņēmusies izpildīt savus pienākumus apkalpot aizdevumus un pārskaitīt aizņēmēju atmaksas un atpirkšanas cenu investoriem Mintos?

Ja aizdevēja kredītportfeļa kvalitāte pazemināsies, jūs galu galā sagaidītu rentabilitātes kritumu. Ilgākā laikā tas būtiski ietekmētu uzņēmuma spēju darboties. Mūsu atklājumi uzraudzības posmā var dot pamatojumu pārskatīt aizdevēja riska novērtējumu vai veikt citas darbības, kuras mēs tālāk izklāstīsim padziļinātāk.

2. posms: Darbības veikšana

Rūpīgi izpētot situāciju, mēs varam turpināt saskaņā ar notikumu izraisītāju katalogu. Vajadzības gadījumā Mintos rīkojas ar šādiem eskalācijas līmeņiem:

1. līmenis

Attiecībā uz sākotnējām bažām, kurām nepieciešams papildu novērtējums, mūsu pirmā atbilde būtu ierobežot aizdevumu apjomu, ko aizdevējs piedāvā Mintos tirgū, vienlaikus uzraugot situācijas attīstību. Iespējams, aizdevējs joprojām piedāvā labas kvalitātes aizdevumus, bet mēs vēlamies zināt, ka tie pārāk lielā mērā nepaļaujas uz Mintos, jo tas varētu liecināt par finansiālu nedrošību citur.

2. līmenis

Otrs eskalācijas līmenis būtu lūgt aizdevēju samazināt aizdevumu apjomu, ko tas izvieto Mintos. Tas var notikt vai nu organiski, kad aizdevumi beidzas un netiek aizstāti, vai paātrinātā tempā, ja mēs lūdzam aizdevēju atpirkt noteiktus aizdevumus. Un tad atkal mēs turpinām cieši uzraudzīt situāciju.

3. līmenis

Trešais eskalācijas līmenis būtu atturēt aizdevēju no jaunu aizdevumu izvietošanas Mintos vispār. Tas rada būtisku operatīvu spiedienu uz aizdevējiem, jo tie nespētu finansēt savu aizdevumu izsniegšanu ar Mintos starpniecību.

4. līmenis

Galīgo darbības eskalāciju sauc par darbības apturēšanu. Ja aizdevējs nepārskaita kredītņēmēju atmaksājumus pilnā apmērā, mēs apturam visus Pirmreizējā tirgus aizdevumus, kas tiek finansēti Mintos platformā (tas nozīmē, ka nav jaunu investīciju), un novērsīsim, ka to pašreizējie investori var pārdot aizdevumus no šī aizdevēja Otrreizējā tirgū. Tas samazina risku, ka citi investori varētu saņemt sliktu aizdevumu, neapzinoties situāciju. Mēs paziņojam par aizdevēju darbības apturēšanu un atjauninām informāciju par tā Mintos reitingu, lai atspoguļotu izmaiņas. Atkarībā no situācijas, Mintos var arī izbeigt sadarbības līgumu ar aizdevēju. Šādos apstākļos Mintos var pieprasīt aizdevējam nekavējoties atpirkt visus nesamaksātos aizņēmumus no Mintos investoriem.

Visā šajā darbību posmā aizdevuma iniciators parasti turpina izsniegt aizdevumus un pārskaita atmaksas uzņēmumam Mintos, lai pārsūtītu tos ieguldītājiem. Ja aizdevuma iniciators nevar pilnībā pārskaitīt aizņēmēju atmaksājumus, mēs varam mēģināt noteikt pagarinātos atmaksas termiņus šīm summām, kurus aplūkosim nākamajā sadaļā.

3. posms: Risinājuma rašana ar vismazāko ietekmi investoru darbībai

Ja aizdevējs tiek apturēts vai vairs nespēj pārskaitīt aizdevumu ņēmēju atmaksas investoriem, mēs rūpīgi izvērtējam katru situāciju, pirms spriedumu izdarīšanas. Ja investori saskartos ar būtisku zaudējumu risku, mēs apsvērtu vai zaudējumus varētu novērst, ar aizdevēju īstenojot restrukturizācijas risinājumu, lai pārrunātu atmaksas nosacījumus. Pārstrukturēšanas gadījumā mēs strādāsim kopā ar aizdevēja vadības komandu, lai rastu optimālu risinājumu, kas ļautu pilnībā atgūt līdzekļus un samazināt risku investoriem.

Bieži vien labākais risinājums no investora viedokļa ir, ja Mintos vienojas par atmaksas grafiku par summām, kas nav pārskaitītas investoriem. Šajā sakarā mēs arī varam vienoties par papildu nodrošinājumu, akcionāru personīgajām garantijām, vai arī ieviest papildu prasības, vienošanās un nosacījumus, kas aizdevējam ir jāievēro, atmaksājot riska darījuma summu. Mēs vienmēr rūpēsimies, lai šīs atmaksas notiktu ātrāk, bet arī gribam būt droši, ka aizdevējam ir iespējams pie tā pieturēties. Šim nolūkam mēs vienmēr mēģinām pārbaudīt, vai aizdevēja finanšu prognozes, ko aizdevējs sniedzi kā daļu no atmaksas grafika, ir saskaņotas ar aizdevumu amortizācijas grafiku. Vienošanās par atmaksas grafiku sniedz priekšrocības salīdzinājumā ar likumisko darbību veikšanu, jo pastāv lielākas iespējas, ka investoru atgūs savu pamatsummu un procentus un, ka līdzekļu atgūšanai parasti ir nepieciešams mazāk laika.

Mēs arī izmantosim aizdevēja grupas garantiju (ja tā būs piemērojama), ja vien mēs nesecināsim, ka to nevar izpildīt, ņemot vērā apstākļus, kas izraisījuši veiktspējas problēmas. Situācijās, kad grupas garantijas pieprasīšana neuzlabotu investoru līdzekļu atgūšanu vai pat saasinātu situāciju, mēs varam atturēties no grupas garantijas pieprasīšanas. Tas varētu notikt gadījumā, ja grupai nav pietiekami daudz aktīvu, lai segtu grupas garantiju, vai garantijas pieprasīšana negatīvi ietekmētu koncerna biznesu un samazinātu investoru iespējas atgūt līdzekļus ātrāk un pilnā apjomā. Grupas garantija ir spēkā visu Mintos sadarbības līguma laiku, un mēs to varam izmantot mūsu atgūšanas procesa laikā, ja secinām, ka tas uzlabos līdzekļu atgūšanu.

Lai izvairītos no sarežģījumiem, ir vēlams, lai aizdevējs turpinātu savu piedāvāto aizdevumu apkalpošanu. Ar to mēs domājam, ka aizdevējs saglabā parastās iekasēšanas un maksājumu sistēmas īpašumtiesības, iekasē naudu no pašiem aizņēmējiem un nosūta atmaksājumus Mintos, kas pēc tam tos pārsūta investoriem. Tomēr, ja tas ir nepieciešams un praktiski iespējams, Mintos var pārņemt pakalpojumu sniegšanu, ja, piemēram, aizdevējs kļūst maksātnespējīgs. Šajā gadījumā mēs noorganizētu atmaksu iekasēšanu no aizņēmējiem, izmantojot trešās puses iekasēšanas pakalpojumu, un nodotu tos tieši investoriem.

Aizdevēja nodošana tiesai

Daži investori var brīnīties, kāpēc gan vispirms neuzsākt tiesvedību? Atbilde ir tāda, ka tas nav ātrs un vienkāršs risinājums un nav garantijas, ka tas noslēgies investoru interešu labā. Salīdzinājumā ar tiesvedību, kas var prasīt gadiem ilgu atrisinājumu un var radīt ievērojamus zaudējumus, atmaksas grafika paplašināšana patiesībā ir labāka iespēja, ja mērķis ir panākt, lai mūsu investoru nauda tiktu atmaksāta pēc iespējas ātrāk, ar vislabākajām atgūšanas iespējām.

Maksājumu grafika pagarināšana vai atkārtota izskatīšana nozīmē arī to, ka aizdevējam ir iespējams atgriezties Mintos tirgū, ja tas rīkojas godprātīgi, izpilda saskaņotos atmaksas nosacījumus un var pierādīt, ka tie ir atgriezušies uz pareizā ceļa. Piemēram, gadījumos, kad aizdevēju negatīvi ietekmē vienreizējs ārējs notikums, taču tam ir bijuši augsti rezultāti un piedāvā augstas kvalitātes aizdevumu iespējas, dodot tiem iespēju atgūties, investori nākotnē nepalaidīs garām dzīvotspējīgas investīciju iespējas. Protams, mēs atjaunināsim Mintos reitingus, lai tie būtu pārskatāmi attiecībā uz aizdevēja iepriekšējo darbību.

Atjauninājumi par sarunām ar aizdevuma iniciatoriem

Attiecībā uz jebkāda veida sarunām uzņēmumos konfidencialitāte ir ierasta prakse, un tas ir iemesls, kāpēc mēs nevaram sniegt investoriem detalizētus reāllaika datus par panākto progresu, lai gan varam dalīties ar galvenajiem notikumiem, kad vien tas ir iespējams. Pasteidzoties, mēs varētu dot aizdevējam virsroku, kad mēs prasām, lai tie atmaksā investoriem ātrāk. Tāpēc šo sarunu norisei ir jāpaliek konfidenciālai līdz brīdim, kad tiek panākta vienošanās, jo pārāk drīza mūsu nodomu atklāšana varētu apdraudēt labākā iznākuma iespējas investoriem.

4. posms: Tiesvedība

Lai gan vienmēr ir labāk ar aizdevēju panākt vienošanos, nevēršoties tiesā, mēs esam gatavi nepieciešamības gadījumā izvēlēties likumīgo ceļu. Šajā brīdī mūsu juridiskā komanda turpina tiesvedību – un līdzīgi kā visas tiesvedības – tas var būt ilgs process, jo Mintos mūsu investoru vārdā pieprasītu naudu atpakaļ ar trešās puses starpniecību. Tiesvedība ir saistīta ar risku, ka pilnu investīciju summu nevar atgūt, un noteikumi var mainīties atkarībā no tā, kurā valstī aizdevējs ir reģistrēts.

Atgūšanas izmaksas

Dažos gadījumos mēs varam nolemt pieņemt darbā trešās puses, lai palīdzētu atgūt investoru līdzekļus, piemēram, ārējos advokātus vai aizdevumu apkalpotājus. Veiksmīgas atgūšanas gadījumā šīs ārējās izmaksas tiktu ieturētas no atmaksājumiem. Mēs rūpīgi izvērtējam, vai šādu izmaksu rašanās ir investoru interesēs, un kompensācija nevar pārsniegt atgūto summu.

Mūsu solījums investoriem

Visos gadījumos mēs darīsim visu iespējamo, lai rastu risinājumu, kas investoriem sniedz vislabākās iespējas atgūt savu naudu. Mēs piemērojam vienus un tos pašus noteikumus visiem aizdevējiem. Visām investīcijām ir risks, un, lai gan mēs darām visu iespējamo, lai to mazinātu, neviena investīciju platforma nevar garantēt, ka 100% no viņu piedāvātajām investīciju iespējām būs veiksmīgas, īpaši finansiāli nemierīgos laikos. Mēs turpināsim uzmanīgi klausīties Mintos lietotāju atsauksmēs un būsim sniegsim caurspīdīgumu mūsu procesos.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner