Mūsu uzticamības pārbaudes process pirms aizdevēju uzņemšanas

Pirms aizdevējs var piedāvāt aizdevumus Mintos, mēs veicam virkni uzticamības pārbaudes (due diligence) pārskatus un pārbaudes, lai noskaidrotu, vai tie ir piemēroti mūsu tirgum. Šīs pārbaudes ir svarīgākais aspekts mūsu jauno aizdevēju pārņemšanas procesā, jo daudzi investori mēra risku, pamatojoties uz zināšanām par iepriekšējo aizdevumu izpildi vai pašu aizdevēja profilu.

Uzticamības pārbaude sākas, tiklīdz saņemam pieteikumu no aizdevēja, bet vēl pirms tam mēs esam veikuši paši savu tirgus izpēti un salīdzinošo novērtējumu, lai sniegtu mums vislabāko iespējamo izpratni par nozari, vietējo tirgu un tā spēcīgākajiem aizdevēju uzņēmumiem. Par katriem 10 aizdevējiem, kurus mēs satiekam un, kuri vēlas piedāvāt aizdevumus izvietot Mintos, tikai 1 no tiek veiksmīgi izpildīs mūsu prasības pievienoties tirgum.

Kaut arī uzticamības pārbaude nevar garantēt, ka katrs aizdevums būs veiksmīga investīcija, mūsu mērķis ir samazināt risku, nodrošinot aizdevēju izsniegto aizdevumu kvalitāti mūsu tirgū. Vēl jo vairāk, lai izskaidrotu šo pārbaužu procesu, šajā rakstā ir ierakstīti trīs galvenie likumības pārbaudes pīlāri, kurus mēs veicam pirms aizdevēja izvietošanas Mintos tirgū.

1) Aizdevumu portfeļa kvalitāte un darbības rezultāti

Lielākais jautājums, apsverot potenciālā aizdevēju mūsu tirgum, ir par rentabilitāti: vai to aizdevumi sniegs izmaksas Mintos investoriem? Visu aizdevēju ienākumu svārstīgums ir cieši saistīts ar kredītportfeļa kvalitāti, tāpēc mēs lielu uzmanību pievēršam iepriekšējo darbības rezultātu pārbaudei. Visiem aizdevējiem ir kredītportfelis, kurā ir dati par to vēsturisko aizdevumu izpildi, tāpēc, izpētot šo informāciju, mēs labāk izprotam to piemērotību Mintos tirgum.

Mēs aplūkojam noteiktu laika periodu, lai novērtētu, cik liela kopējā peļņa vai zaudējumi ir gūti no aizdevēja aizdevumiem. Mēs meklējam peļņas normu, kas liek domāt, ka aizdevējam būs līdzekļi, lai nodotu Mintos investoriem solīto procentu daļu, un mēs sagaidām, ka viņi sasniegs noteiktu izmaksu slieksni. Aizdevumu portfeļa darbība ir ļoti atkarīga arī no aizdevēja darbības procesiem, piemēram, parakstīšanas noteikumiem, riska pārvaldības politikas un parādu piedziņas procesiem, kas mūs noved pie nākamās sadaļas.

2) Darbības procesu pārskatīšana

Jau no mūsu sākotnējiem tirgus pētījumiem mums rodas priekšstats par aizdevēja pieredzi un reputāciju, taču, pārskatot kredītportfeli, var uzzināt par tā kvalitāti un darbību līdz šim. Tomēr ir svarīgi noteikt, ka aizdevējs turpinās izsniegt tik pat kvalitatīvus aizdevumus investoriem pēc tam, kad to uzņemsim, un, ka viņu procesi ir pietiekami un rentabli.

Galvenie aizdevēja uzņēmējdarbības aspekti:

  • Aizdevumu vērtēšana, parakstīšana un iekasēšana: Visiem aizdevējiem ir vērtēšanas sistēma, lai novērtētu potenciālos aizņēmējus, kad tie piesakās aizdevumiem. Bet, ja kritēriji ir pārāk elastīgi vai netiek ievēroti, tas varētu ietekmēt aizdevumu kvalitāti, ko aizdevējs piedāvā investoriem. Mēs pārbaudīsim, kā tie pieņem aizņēmējus, novērtē kredītspēju, apstiprina aizdevumus un veic parādu iekasēšanu. Mēs pārbaudīsim arī aizdevumu paraugu, lai pārliecinātos, ka tie ir izsniegti saskaņā ar aizdevēja iekšējiem parakstīšanas noteikumiem.
  • Vadība un akcionāri: aizdevējiem ir jāpierāda prasmes un spējas, kas vajadzīgas, lai vadītu aizdevumu uzņēmumu, kā arī godīgumu, lai izpildītu savas saistības pret mums un investoriem. Mēs pārliecināmies, ka viņu vadības grupas un akcionāri ir tie, par ko tie uzdodas, un ka viņiem ir tiesības uz šo lomu. Tas ietver visaptverošas iekšējās un ārējās atsauces pārbaužu veikšanu un tiešu tikšanos ar katru aizdevēju pirms uzņemšanas tirgū.
  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana: mēs pārskatām aizdevēju, lai identificētu faktiskos īpašniekus, akcionārus un pilnvarotos pārstāvjus. Tas tiek darīts, pārbaudot uzņēmuma juridiskos dokumentus, AML anketas un uzklausot informāciju par viņu pašu AML praksi. Mēs viņus arī izmeklējam attiecībā uz iepriekšējām sankcijām vai iesaistīšanos ar politiski pakļautām personām.

3) Finanšu stāvoklis

Ir nepieciešama rūpīga finanšu analīze, pirms mēs uzņemam jaunus aizdevējus. Mēs aplūkojam to rentabilitāti saistībā ar darbības procesu, kas minēti augstāk. lai iegūtu labāku priekšstatu par aizdevēja finansiālo stāvokli.

Viens no mūsu pārbaužu galvenajiem aspektiem ir atrast pierādījumus tam, ka aizdevējs var turpināt izsniegt aizdevumus, ja runa ir par aizņēmēju naudas iekasēšanu, un spēj laikus pārsūtīt aizņēmēju atmaksājumus uz Mintos. Ja aizdevējam ir labas kvalitātes aizdevumi un ir ņemtas vērā uzņēmējdarbības izmaksas, tam vajadzētu būt finanšu līdzekļiem, lai to visu paveiktu. Aizdevumu kvalitāte un apkalpošanas iespējas ir savstarpēji saistītas, jo, lai gan kvalitatīvi aizdevumi nodrošina rentabilitāti, kas nepieciešama efektīvai apkalpošanai, ir vajadzīga arī laba apkalpošana, lai iekasētu maksājumus par kvalitatīvajiem aizdevumiem. Tieši šajā jomā ir svarīgi spēcīgi iekšējie procesi.

Lūk, kam mēs pievēršam uzmanību:

  • Konsekventa darbība: mēs parasti sākam ar revidētu finanšu pārskatu izskatīšanu, kā arī aizdevēju jaunāko vadības pārskatu, lai identificētu jebkādas izmaiņas uzņēmējdarbībā.
  • Izmaksu koeficients salīdzinājumā ar tiešajām uzņēmējdarbības izmaksām: mēs novērtējam aizdevumu rentabilitāti attiecībā pret darbības izmaksām, lai nodrošinātu, ka aizdevēji spēj darboties ilgtspējīgi. Mēs arī meklējam pierādījumus par pietiekamu pašu kapitālu, ko aizdevējs var izmantot grūtos laikos, analizējot iepriekšējos finanšu pārskatus un vadības kontus.
  • Ārējā un iekšējā salīdzinošā novērtēšana: mēs salīdzinām aizdevēja uzņēmuma rezultātus ar tā līdziniekiem un iepriekšējiem rezultātiem attiecībā uz rentabilitāti un darbības procesiem, piemēram, tiem, kas minēti sadaļā augstāk. Tas mums palīdz noteikt, vai uzņēmums darbojas virs vai zem vidējā rādītāja – pēc pašu standartiem un pēc nozares standartiem kopumā.
  • Atpirkšanas garantijas papildu pārbaudes: atpirkšanas garantiju parasti finansē no aizdevuma procentu starpības, ko aizdevējs patur no saviem aizdevumiem, tas ir, aizņēmēja procentiem, atskaitot procentus investoriem. Mēs pieprasām vēl stingrāku bilanci un lielāku likviditāti aizdevējiem, kas piedāvā atpirkšanas garantijas, nekā tiem, kas to nepiedāvā. Tā kā vairāk nekā 99% no Mintos aizdevumiem pašlaik nāk ar atpirkšanas garantiju, šī pārbaude pašlaik ir visai standarta.

Pēc aizdevēja pievienošanās Mintos

Visbeidzot, mūsu pārbaudes un process neapstājas pēc tam, kad tirgum pievienojas aizdevējs. Mēs izmantojam lietojumprogrammu programmēšanas saskarni (API), lai reāllaikā saņemtu informāciju par aizdevumu rezultātiem, un katru mēnesi pārksatītu aizdevēja kredītportfeli un finanšu rādītājus.

Aizdevumi ar nepietiekamu līmeni gandrīz vienmēr izraisa aizdevēja problēmas, taču dažkārt var notikt neparedzēti notikumi, piemēram, globālā pandēmija, kas negatīvi ietekmē aizdevēja darbību un noved pie sliktākiem aizdevumu rezultātiem. Tas savukārt var radīt sarežģījumus aizdevumu izpildīt vai uzturēt atpirkšanas garantijas un galu galā radīt saistību neizpildes risku. Šādos gadījumos mums ir jāpāriet uz sarunu iniciešānu vai atgūšanas procesa stadiju, un mēs izpētīsim, kā šis process izskatās mūsu nākamajā rakstā.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner