Juridiskie dokumenti

Noteikumi (LV) Terms and Conditions (ENG)
Mintos Ieguldījumu Platformas Noteikumi

Informācija par uzņēmumu
Sniedz informāciju par Mintos un tā pakalpojumiem. Informācija par saziņas metodēm un ziņojumu veidu, biežumu un laiku ir atrodama noteikumos.

Komisijas un izmaksas
Uzskaita Mintos komisijas maksas un investīcijām parādzīmēs piemēroto izmaksu un saistīto maksu piemēru. Lejupielādējama datne ar komisijām un izmaksām ir pieejama sadaļā Par investīcijām parādzīmēs piemēroto izmaksu un saistīto maksu piemērs.

Investīciju riska pārvaldīšana
Sniedz vispārīgu aprakstu par finanšu instrumentu būtību un riskiem. Lejupielādējama datne ar riska aprakstu ir pieejama sadaļā Informācijas atklāšana par riskiem, kas saistīti ar investīcijām parādzīmēs.

Kā investori ir aizsargāti Mintos platformā
Sniedz informāciju par investoru aizsardzību, piemēram, investoru aktīvu aizsardzību, ieguldītāju aizsardzības sistēmu un piemērotu un atbilstošu produktu piedāvājumu.

Mintos portfeļi
Sniedz informāciju par Mintos portfeļa pārvaldības pakalpojumiem.

Parādzīmju juridiskie dokumenti
Uzskaita pamatprospektus un visus paziņojumus vai papildinājumus, kā arī pamatinformācijas dokumentus par visiem Mintos platformā piedāvātajiem finanšu instrumentiem.

Finanšu instrumentu mērķa tirgus apraksts
Sniedz informāciju par Mintos ražoto un izplatīto finanšu instrumentu mērķa tirgu.

Interešu konfliktu politika
Ietver informāciju par to, kā Mintos identificē un pārvalda interešu konfliktus.

Rīkojumu izpildes politika
Apraksta, kā Mintos izpilda klientu rīkojumus.

Netiek ņemta vērā investīciju lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējības faktoriem
Investīcijas Mintos platformā pieejamajos aizdevumos šobrīd netiek uzskatītas par "ilgtspējīgām investīcijām" saskaņā ar definīciju Regulā (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējību finanšu pakalpojumu nozarē.

Kurās valodās ir pieejams Mintos?
Uzskaitīta valodas, kurās investori var sazināties ar Mintos.

Privātuma politika
Informē Mintos klientus un mintos.com vietnes apmeklētājus par viņu personas datu vākšanu, izmantošanu un nodošanu trešām personām.

Mintos grupas Privātuma politika kandidātiem un pretendentiem
Informē kandidātus un Mintos darba pieteikumu iesniedzējus par viņu personas datu apstrādi.

Mintos ieteikumu programmas noteikumi
Mintos ieteikumu programmas noteikumi.

Sīkdatņu politika
Uzskaita mintos.com izmantotos sīkfailus, kā arī to veidu un darbības ilgumu.

Informācijas atklāšana par Mintos sociālo mediju kanāliem
Informē, kā Mintos sniedz un izmanto informāciju sociālajos medijos.