Informācija par uzņēmumu

Uzņēmums

Akciju sabiedrība "Mintos Marketplace"
Skanstes iela 50
Riga, LV-1013
Latvija
[email protected]
LEI kods: 213800CDJOF7ZZVSKW68

Datu aizsardzības speciālists

Dace Pelše
[email protected]
 

Pilnvarotie pārstāvji: valde

Mārtiņš Šulte
Mārtiņš Valters
Kārlis Kronbergs
Inese Lazdovska
Mārcis Goģis

Pamatkapitāls

Apmaksāts un reģistrēts pamatkapitāls 6 150 000 eiro

Komercreģistrs

Latvijas Republikas Komercreģistrs; Reģistrācijas numurs: 40103903643

PVN maksātāja numurs (Latvija)

LV40103903643

AS Mintos Marketplace ir Latvijas centrālās bankas Latvijas Bankas licencēta un pārraudzīta ieguldījumu sabiedrība (www.bank.lv, adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija; tālrunis: +371 67022300; e-pasts: [email protected]). Licences numurs 06.06.08.719/534

Investīciju pakalpojumi

Mintos ir pilnvarots sniegt šādus investēšanas pakalpojumus:

  • Izpildīt rīkojumus klientu vārdā
  • Darījumu veikšana savā vārdā
  • Portfeļa pārvaldība Investīciju konsultācijas
  • Finanšu instrumentu izvietošana bez stingru saistību uzņemšanās

Mintos ir tiesīgs sniegt šādus papildpakalpojumus:

  • Finanšu instrumentu turēšana
  • Ārvalstu valūtu maiņa investīciju pakalpojumu sniegšanas nolūkā Investīciju izpēte, finanšu analīze un cita veida vispārīgi ieteikumi saistībā ar investēšanu
  • Finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana

Finanšu instrumenti, kas pieejami Mintos platformā, tiek pārdoti izmantojot ārpusbiržas metodi (angliski: Over-The-Counter)

Investoru aizsardzība

Mintos kā licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība ir saskaņā ar direktīvu 97/9/EK izveidotās valsts ieguldītāju kompensācijas sistēmas dalībnieks. Šī sistēma aizsargā investorus, nodrošinot kompensāciju gadījumā, ja Mintos investoriem neatgriež finanšu instrumentus vai investoru līdzekļus. Sistēma attiecas uz situācijām, kas parasti rodas darbības kļūdu dēļ, piemēram, ja Mintos ir iesaistīts krāpšanā vai administratīvā pārkāpumā, vai ja Mintos pārtrauc darbību.

Maksimālā kompensācija, ko investors var pieprasīt saskaņā ar ieguldītāju kompensācijas sistēmu, ir 90% no neto zaudējumiem, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.

Sistēma neaizsargā pret investīciju risku, piemēram, sliktiem pamatā esošo aizdevumu rezultātiem, aizņēmēja saistību neizpildi vai kreditēšanas uzņēmuma saistību neizpildi.