Bijgewerkt: Beleggers zullen rente ontvangen over betalingen die in behandeling zijn

Update van 31 augustus

De laatste tijd zijn er veel gevallen geweest waarin kredietverstrekkers rente moesten betalen over betalingen in behandeling, ondanks dat ze het geld op tijd hadden overgemaakt. Dit gebeurt doordat bankoverschrijvingen soms tot 3 dagen kunnen duren, meestal omdat een kredietverstrekker buiten de Europese Unie is gevestigd.

Om dit te voorkomen, wordt vanaf nu de rente over betalingen in behandeling berekend vanaf dag 11, in plaats van dag 8 zoals tot nu toe het geval was.

Let op: alleen de renteperiode verandert. De betalingen zijn nog steeds verschuldigd op dag 8 (na de afwikkelingsperiode van 7 dagen) wanneer we verwachten dat de meeste betalingen aan beleggers zullen worden overgemaakt.


17 mar 2020

Vanaf nu zullen beleggers rente ontvangen over betalingen die in behandeling zijn, maar die achterlopen op schema. Met andere woorden, beleggers worden gecompenseerd voor vertragingen bij de afwikkeling van betalingen die in behandeling zijn.

De rente op betalingen in behandeling zal 1,2x de rente van de betreffende lening bedragen. Beleggers kunnen de rente wekelijks verwachten, zodra deze is betaald door de desbetreffende kredietverstrekker.

De rente wordt voor zowel de hoofdsom als de rente berekend en begint nadat de afwikkelingstermijn (7 dagen) is verstreken. 

Beleggers dienen er rekening mee te houden dat er meestal een rotatie van leningen is in het betalingssysteem dat in behandeling is – sommige betalingen worden vrijgegeven, terwijl andere de status “in behandeling” krijgen. Als gevolg hiervan kan het lijken alsof het bedrag van betalingen in behandeling niet is gewijzigd.

Betalingen in behandeling volgen 

 We hebben ook een nieuwe kolom toegevoegd op onze pagina met Statistieken. Hier wordt het gemiddelde aantal dagen in behandeling weergegeven – dat wil zeggen, de berekende gemiddelde tijd dat betalingen die in behandeling zijn niet door de desbetreffende kredietverstrekker van kredietnemer aan beleggers worden overgedragen. 

Tot slot willen we je bedanken voor je feedback! We streven ernaar om een platform te creëren dat aan je wensen voldoet, en je input wordt altijd gewaardeerd. Het helpt ons de goede kant op te gaan.

Recent nieuws

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner