Aktualizováno: Investoři budou u plateb ve zpracování vydělávat na úrocích

Aktualizace z 31. srpna

V poslední době docházelo k mnoha případům, kdy byly úvěrové společnosti nuceny hradit úroky z plateb ve zpracování, přestože peníze převedly včas. Důvodem je, že bankovní převody mohou občas trvat déle než 3 dny, a to obvykle v situacích, kdy se úvěrová společnost nachází mimo Evropskou unii.

V reakci na tuto situaci budou úroky z plateb ve zpracování počítány nově od 11. dne, nikoliv 8. dne, jak tomu bylo dosud.

Upozorňujeme, že dochází pouze ke změně úrokového období. Platby v rámci vypořádání s úvěrovými společnostmi budou nadále splatné 8. den (tedy den po sedmidenním vypořádacím období), kdy očekáváme, že dojde k převodu většiny splátek investorům.


17.03.2020.

S platností od této chvíle budou investoři u nevyřízených plateb, které jsou opožděné, vydělávat na úrocích. Jinými slovy bude investorům poskytována náhrada za zpoždění související se zpracováním nevyřízených plateb.

Úrok u nevyřízených plateb bude 1,2 násobkem úroku daného úvěru. Investoři by příjem z úroků měli dostávat s týdenní frekvencí, jakmile budou úroky proplaceny příslušnou úvěrovou společností.

Úrok bude vypočítán jak z jistiny investice, tak i z jejího úroku. Výpočet se spustí poté, co skončí doba dostupná pro vyřízení platby (7 dní). 

Je důležité, aby investoři brali v potaz, že v systému nevyřízených plateb často dochází k rotaci úvěrů – zatímco některé platby jsou zpracovány, jiné změní stav na „nevyřízené“. Důsledkem toho se může zdát, že se výše nevyřízených plateb vůbec nemění.

Sleduj své nevyřízených platby

Do datové tabulky na naší stránce Statistiky jsme přidali nový sloupec, ve kterém je vypsán průměrný počet dní ve zpracování neboli vypočítaná průměrná doba, po kterou nejsou platby ve zpracování převedeny příslušnou úvěrovou společností od dlužníka k investorovi. 

Na závěr bychom Vám rádi poděkovali za Vaše připomínky! Naším cílem je budovat tržiště, které budete používat rádi, a Vaší zpětné vazby si velmi ceníme, neboť nám pomáhá udávat směr. 

Sdílet: