Zaktualizowano: Inwestorzy będą zarabiać odsetki od płatności oczekujących

Aktualizacja z 31 sierpnia br.

Ostatnio zdarzyło się wiele przypadków, gdy firmy pożyczkowe musiały płacić odsetki od płatności oczekujących, pomimo terminowego przekazywania środków. Dzieje się tak dlatego, że przelewy bankowe trwają niekiedy do 3 dni, zazwyczaj z uwagi na fakt, że siedziba firmy pożyczkowej znajduje się poza Unią Europejską.

Aby rozwiązać ten problem, od teraz odsetki z tytułu płatności oczekujących będą naliczane od dnia 11., zamiast od dnia 8., jak to było do tej pory.

Uwaga: zmieni się tylko okres odsetkowy. Płatności rozliczeniowe będą nadal wymagalne w 8. dniu (po 7-dniowym okresie rozliczeniowym), kiedy spodziewamy się, że większość płatności zostanie przekazana inwestorom.


17.03.2020.

Od teraz, inwestorzy będą zarabiać odsetki od zaległych płatności. Innymi słowy, inwestorzy otrzymają rekompensatę za wszelkie opóźnienia w rozliczaniu oczekujących płatności.

Odsetki od oczekujących płatności będą wynosić 1,2x odsetki od danej pożyczki. Inwestorzy mogą oczekiwać, że będą otrzymywać odsetki co tydzień, po tym, jak zostaną one zapłacone przez daną firmę pożyczkową.

Odsetki będą naliczane zarówno od kwoty kapitału, jak i odsetek, a obliczenia rozpoczną się po zakończeniu okresu rozliczeniowego (7 dni). 

Inwestorzy powinni zauważyć, że zwykle w systemie płatności oczekujących występuje rotacja pożyczek – niektóre płatności mogą zostać zwolnione, a inne zmienią status na „oczekujące”. W rezultacie może się wydawać, że kwota oczekującej płatności nie uległa zmianie.

Śledź płatności oczekujących 

Dodaliśmy również nową kolumnę do arkusza danych na naszej stronie, która zawiera Dane statystyczne, a która pokazuje średnią liczbę dni oczekujących, to znaczy obliczony średni czas, w którym płatności oczekujące nie są przekazywane od pożyczkobiorcy inwestorom przez daną firmę pożyczkową. 

Na koniec chcielibyśmy podziękować Wam za Wasze opinie! Naszym celem jest zbudowanie rynku, z którego będziecie chętnie korzystać, a Wasz wkład jest zawsze przez nas doceniany, gdyż pomaga nam podążać we właściwym kierunku.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner