Iepazīstinām ar Mintos Smart Cash: nopelni līdz 3,75% par savu naudu1

Ar prieku iepazīstinām ar Mintos Smart Cash — jaunu veidu, kā investori var gūt pievilcīgu atdevi par savu naudu. Šis jaunais piedāvājums ļauj investoriem gūt atdevi no naudas, kas citādi atrastos bankā. Mintos Smart Cash ir potenciāli ienesīga investīciju iespēja, kas apvieno augstas procentu likmes, elastību un zemu svārstīgumu. Nauda tiek investēta fondā ar augstāko iespējamo reitingu (AAA), ko pārvalda BlackRock.2

Kas ir Mintos Smart Cash?
Mintos Smart Cash ir naudas pārvaldības risinājums, kas ļauj investēt naudas tirgus fondā. Naudas tirgus fondi ir ļoti likvīdas zema riska investīcijas, kas maksā procentus. Tie koncentrējas uz ienākumu gūšanu, investējot drošos, īstermiņa vērtspapīros, piemēram, banku noguldījumos un valdības vērtspapīros. Šo fondu mērķis ir nopelnīt naudu, vienlaikus saglabājot tavu investīciju stabilitāti un iespēju tās vajadzības gadījumā viegli izņemt. Līdz šim tie ir bijuši pieejami korporatīvajiem klientiem, lai pārvaldītu likviditāti, bet plašākai publikai tie bija pieejami ierobežotā apjomā.

Mintos Smart Cash priekšrocības:

Augsta procentu likme: tu par savu naudu vari saņemt līdz pat 3.75%, kas ir vairāk, nekā piedāvā tradicionālie bankas nakts depozīti.1 Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas datiem nakts depozītu vidējā procentu likme ES 2024. gada aprīlī bija 0,39%.

Maksimāla elastība: izņem naudu jebkurā darba dienā. Atšķirībā no termiņnoguldījumiem, kas bloķē līdzekļus uz noteiktu laiku, Smart Cash nodrošina iespēju naudu izņemt tajā pašā dienā bez komisijas maksas un soda naudām, sniedzot tev maksimālu elastību. Neatkarīgi no tā, vai veido uzkrājumus nebaltām dienām, atliec naudu uz laiku vai daļu sava kapitāla turi likvīdu, Smart Cash nodrošina brīvību pārvietot naudu tā, kā tu vēlies.

Zema riska investīcija: Mintos Smart Cash tiek uzskatīta par zema svārstīguma investīciju. Nauda tiek investēta fondā ar augstāko iespējamo reitingu (AAA), ko pārvalda viens no pasaulē vadošajiem investīciju. konsultāciju un riska pārvaldības risinājumu sniedzējiem BlackRock. AAA reitingu piešķir trīs lielākās reitingu aģentūras: S&P, Moody’s un Fitch.2

Kā darbojas Smart Cash?

Nauda, kuru tu investē Mintos Smart Cash, tiek investēta BlackRock ICS Euro Liquidity Fund, kas ir zema svārstīguma neto aktīvu vērtības īstermiņa naudas tirgus fonds. Plašāka informācija ir pieejama pamatinformācijas dokumentā un fondu lapā.

Mintos Smart Cash mazina plaisu starp konservatīvu investēšanu un pasīvu ienākumu gūšanu. Pateicoties konkurētspējīgām procentu likmēm, elastīgumam un zemam svārstīgumam, Smart Cash ir pievilcīga iespēja kā pārvaldīt naudas līdzekļus diversificētas investīciju stratēģijas ietvaros.

Procenti tiek aprēķināti katru dienu un pievienoti taviem pieejamajiem līdzekļiem katra mēneša sākumā. Mintos Smart Cash procentu ienākumi ir atkarīgi no pamatā esošā naudas tirgus fonda darbības rezultātiem.

Gūsti maksimumu no savas naudas ar Mintos Smart Cash.

Atruna:

Naudas tirgus fonds (NTF) nav garantēts investīciju instruments. Investīcijas NTF atšķiras no investīcijām depozītos. NTF investētā pamatsumma var svārstīties, un investors uzņemas risku zaudēt pamatsummu. NTF nepaļaujas uz ārēju atbalstu, lai garantētu NTF likviditāti vai stabilizētu neto aktīvu vērtību uz vienu akciju.

1 Ienesīgums var mainīties atkarībā no procentu likmju vides.
2 Fonda reitingu piešķir ārējās reitingu aģentūras. Reitingu pieprasa un finansē BlackRock.

Table of Contents