Terugkoopgarantie krijgt de naam terugkoopverplichting

Aan het begin van Mintos hebben we verschillende namen overwogen voor de toezegging van de kredietverstrekkers om leningen terug te kopen in het geval dat een kredietnemer in gebreke blijft. Uiteindelijk werd de term “terugkoopgarantie” gekozen, omdat we het een veelgebruikte juridische term vonden, die voor alle betrokken partijen begrijpelijk was.

Na verloop van tijd merkten we dat we opmerkingen en feedback van beleggers kregen die zeiden dat het woord “garantie” misleidend is.

Om daar iets aan te doen, hebben we eerst een aparte Veelgestelde Vragen gemaakt over het concept van het terugkopen van leningen. Ook hebben we op de Mintos pagina  beleggen en risico  het risico dat verbonden is aan de kredietverstrekker verduidelijkt.

We zijn echter tot de conclusie gekomen dat niet alle beleggers onmiddellijk op de hoogte zullen zijn van dergelijke details en dat het woord “garantie” inderdaad verkeerd zou kunnen worden opgevat, althans in de context van het beleggen in leningen.

Het voor iedereen duidelijker maken

Om de contractuele verplichting van de kredietverstrekker en het risico van beleggen in leningen nauwkeuriger te omschrijven, veranderen we het woord “garantie” in “verplichting” op het platform van Mintos en in onze communicatie met beleggers.

  • Alleen het woord “garantie” wordt gewijzigd, het concept van de terugkoop van leningen blijft hetzelfde.
  • De wijziging van de woorden op het platform van Mintos heeft geen invloed op de juridische overeenkomsten.

Meer informatie over de terugkoopverplichting

Terugkoopverplichting (voorheen “terugkoopgarantie”) is een contractuele verplichting waarbij een kredietverstrekker bij Mintos verplicht is om de belegging tegen de nominale waarde plus de opgebouwde rente terug te kopen, wanneer de lening meer dan 60 dagen achterstallig is.

Momenteel heeft 99% van de leningen op Mintos een terugkoopverplichting. Voor deze leningen kunnen beleggers naar de subscore ‘vermogen tot terugkoop’ kijken om te beoordelen of de aanbieder van terugkoop in staat is de terugkoopverplichting na te komen. Je kunt hier meer informatie over vinden op de pagina Mintos Risk Score.

Je kunt ook meer informatie over de terugkoopverplichting vinden onder Mintos Hulp.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner