VEILIGHEID

Mintos Risk Score

Als onderdeel van onze risicobeoordeling beoordelen we verschillende aspecten van beleggingsmogelijkheden op ons platform. Om je te helpen weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen, berekenen we een Mintos Risk Score voor alle leningen die op Mintos worden geplaatst. De Mintos Risk Score is gebaseerd op 4 subscores: prestaties van de kredietportefeuille, efficiëntie van de kredietverstrekking, vermogen tot terugkoop en de juridische structuur.

Hoe de Mintos Risk Score werkt

Alle scores en subscores hebben hetzelfde bereik, maar met een verschil in interpretatie

Voordat we leningen van een nieuwe kredietverstrekker plaatsen, onderwerpen we de leningen en de kredietverstrekker aan een reeks strenge controles. We beoordelen de verschillende aspecten van de beleggingsmogelijkheden die het bedrijf aanbiedt en kennen een overeenkomstige Mintos Risk Score toe. We blijven de prestaties van de leningen en de kredietverstrekkers op ons platform controleren en herzien regelmatig de Mintos Risk Score.

Subscores

Subscores rangschikken vier aspecten van een beleggingsmogelijkheid bij Mintos. De Mintos Risk Score wordt berekend door de punten van de subscores te wegen: 40% prestatie van de kredietportefeuille, 25% efficiëntie van de kredietverstrekker, 25% vermogen tot terugkoop, 10% samenwerkingsstructuur

Meer informatie
SI 10987654321

Mintos Risk Score

De Mintos Risk Score is een numerieke maatstaf die het risiconiveau van een bepaalde beleggingsmogelijkheid op ons platform weergeeft. Het wordt uitgedrukt op een schaal van 10 (laag risico) tot 1 (hoog risico).

De score kan worden ingetrokken als een of meer van de subscores niet beschikbaar is, en dit wordt uitgedrukt met de waarde "Score ingetrokken" of (SI).

Meer informatie
O G

Statussen

Statussen beschrijven de activiteit van een kredietverstrekker bij Mintos. Een kredietverstrekker met een "live" toegewezen Mintos Risk Score wordt als "actief" beschouwd.

Status Opeschorst (O) betekent dat alle beleggings- of verkoopactiviteiten die verband houden met de leningen die door een specifieke kredietverstrekker zijn verstrekt, zijn stopgezet op de primaire en secundaire markt van Mintos.

Status In gebreke gebleven (G) kan aan de kredietverstrekker worden toegewezen als het zijn contractuele verplichtingen en aansprakelijkheden jegens beleggers bij Mintos niet nakomt, of vanwege externe oorzaken.

Meer informatie

Mintos Risk Score en subscore schaal

Alle scores en subscores hebben hetzelfde bereik, maar met een verschil in interpretatie

Raadpleeg alle gerelateerde subscores om een volledig beeld te krijgen van het risico dat aan een specifieke beleggingsmogelijkheid is verbonden.

10

9

8

Lage risicoscore

Zeer goede prestaties van alle of de meeste beoordeelde aspecten van de beleggingsmogelijkheid.

7

6

5

Gemiddelde risicoscore

Goede prestaties voor sommige van de beoordeelde aspecten van de beleggingsmogelijkheid, terwijl sommige minder goed presteren.

4

3

2

1

Hoge risicoscore

Verhoogd risico in de prestaties van sommige of de meeste beoordeelde aspecten van de beleggingsmogelijkheid.

Subscores
Prestatieportefeuille
De gezondheid en prestaties van de kredietportefeuille in verhouding tot de kosten van het beheren van de portefeuille.
Kwaliteit van de kredietportefeuille
Historische en actuele tendensen in de terugbetaling van leningen
Historische en actuele verliespercentages
Uitgiftevolumes
Reputatie en anciënniteit
Productkenmerken (bijv. liquiditeit van het onderpand)
Efficiëntie van de kredietverstrekker
De mogelijkheden van de kredietbeheerder als het gaat om het incasseren van betalingen van kredietnemers.
Financiële verslagen, bedrijfsprocedures, naleving en kwaliteitscontrole
Beheer van het bedrijf en interne risicobeheersing
Structuur en processen van kredietbeheer
Beheer van niet-renderende leningen
*
Houd er rekening mee dat in sommige gevallen de kredietbeheerder en de kredietverstrekker twee afzonderlijke ondernemingen kunnen zijn.
Vermogen tot terugkoop
Het vermogen van de debiteur om contractuele verplichtingen na te komen, te voorzien in liquiditeitsbehoeften en de beschikbaarheid van voldoende kapitaal.
Financieel profiel, prestaties en prognoses
Ervaring van het management
De zakelijke wet- en regelgeving en de juridische omgeving
Diversificatie van inkomstenstromen en regio's
*
Houd er rekening mee dat in sommige gevallen de debiteur voor terugkoop en de kredietverstrekker twee afzonderlijke ondernemingen kunnen zijn.
Samenwerkingsstructuur
De juridische opzet tussen de kredietverstrekker en Mintos.
Toegang tot kasstromen die zijn gerelateerd aan kredietnemers
Invorderbaarheid op basis van de juridische opzet
Transparantie van de samenwerkingsstructuur voor beleggers
SI
Score ingetrokken (SI)

Score kan worden ingetrokken als:

er is een gebrek aan informatie over het specifieke aspect dat nodig is voor het berekenen van de subscore
er is langdurige inactiviteit van de kredietverstrekker op het platform (bijv. lange tijd geen actieve leningen)
als de status van de kredietverstrekker "In gebreke gebleven" of "Opgeschorst" is, wordt de score automatisch ingetrokken
in zeldzame gevallen wanneer een kredietverstrekker geen terugkoopverplichting biedt, wordt de score voor "vermogen tot terugkoop" gemarkeerd met SI, maar in dat geval zal dit geen invloed hebben op de algemene Mintos Risk Score.

Hoe vaak worden de scores bijgewerkt?

De Mintos Risk Score wordt elk kwartaal bijgewerkt op basis van de resultaten van het toezicht op de financiële gegevens, de kwaliteit van de kredietportefeuille, de ervaring van het management, de status van de zakelijke omgeving, enz. Wezenlijke verbetering of verslechtering van deze factoren kunnen tot een onmiddellijke verhoging of verlaging van de gerelateerde subscores leiden. Dit kan een verhoging of verlaging van de Mintos Risk Score betekenen.

Wat kan een lagere score veroorzaken?
  • De ratio niet-presterende leningen verslechtert
  • Regelgeving verslechtert
  • De onderneming ondergaat een gedwongen herstructurering
  • De onderneming blijft in gebreke bij het nakomen van een financiële verplichting
Wat kan een hogere score veroorzaken?
  • De onderneming ontvangt een kapitaalinjectie
  • Regelgeving verbetert
  • Regelgeving verbetert
  • De onderneming verbetert haar marktpositie, productaanbod en diversificatie van het inkomen

In geen geval mag de Mintos Risk Score worden behandeld en gebruikt als een kredietrating. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de methodologie en bepalingen gedefinieerd door de Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus. De Mintos Risk Score is geen beleggingsadvies en Mintos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die kunnen voortvloeien uit het baseren van beleggingsbeslissingen op informatie en/of analytisch materiaal verstrekt op deze website.

Meer informatie over veiligheid op Mintos

Beleggingsrisico beheren

De risico's die je op Mintos loopt, en wat je eraan kan doen

Mintos en je gegevens

Hoe Mintos je gegevens verwerkt en beschermt, en jou de controle geeft

Bescherm je account

Op deze manier kunt je bijdragen bij het beschermen van je account

Diversificatie en rendement

Why proper diversification matters for your returns

Klaar om mee te doen?

Begin vandaag nog met beleggen.