VEILIGHEID

Mintos Risk Score

Om je te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het beleggen in Notes, evalueren we het beleggingsrisico met de Mintos Risk Score. De Mintos Risico Score voor Notes wordt berekend op basis van 4 subscores toegewezen aan de onderliggende leningen, gebaseerd op de leningportefeuille prestaties van de kredietverstrekkende onderneming, de efficiëntie van de leningdienstverlening, terugkoop kracht, en juridische opzet tussen de kredietverstrekkende onderneming en ons.

Hoe de Mintos Risk Score werkt

De Mintos Risico Score en subscores evalueren het kredietaanbod van een kredietverstrekker. Voordat Notes kunnen worden aangeboden voor een nieuw uitleenbedrijf, kennen we de initiële scores toe op basis van onze due diligence controles tijdens de onboarding van het bedrijf. En zolang Notes voor het uitlenende bedrijf worden aangeboden op Mintos, blijven we het bedrijf volgen en werken we regelmatig de scores bij op basis van onze bevindingen.

Subscores

Subscores rangschikken vier aspecten van leningen beschikbaar voor beleggingen als Notes. De Mintos Risk Score wordt berekend door de punten van de subscores te wegen: 40% prestatie van de kredietportefeuille, 25% efficiëntie van de kredietverstrekker, 25% vermogen tot terugkoop, 10% samenwerkingsstructuur.

Meer informatie
8.0
Prestatieportefeuille 8.0
Efficiëntie van de kredietverstrekker 9.0
Vermogen tot terugkoop 7.0
Samenwerkingsstructuur 5.0

Mintos Risk Score

De Mintos Risk Score beoordeelt het risiconiveau van een bepaalde Note op een schaal van 10,0 (laag risico) tot 1,0 (hoog risico). De berekende score wordt afgerond op 1 decimaal.

De Mintos-risicoscore kan worden ingetrokken als een of meer van de subscores niet beschikbaar zijn, en dit wordt uitgedrukt met de waarde "Score ingetrokken" of (SI).

O G

Statussen

Wanneer de Mintos Risicoscore wordt getoond voor een bepaalde reeks Notes, dan is de kredietverstrekker die de onderliggende leningen verstrekt "Actief".

Status Opeschorst (O) betekent dat alle activiteiten op de Primaire en Secundaire Markten voor Notes gedekt door leningen van een specifieke kredietverstrekker op het platform tot nader order zijn stopgezet.

De kredietverstrekkende vennootschap kan In gebreke gebleven (G) worden op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Dit betekent dat er geen nieuwe notes gedekt door leningen uitgegeven door deze kredietverstrekker beschikbaar zullen zijn om in te beleggen, en dat bestaande notes verwijderd zullen worden van de Primaire en Secundaire Markten.

Mintos Risk Score en subscore schaal

Raadpleeg alle gerelateerde subscores om een volledig beeld te krijgen van het risico dat aan een specifieke beleggingsmogelijkheid is verbonden.

10

9.0

7.5

Lager risicobereik

Alle of de meeste aspecten van de leningen die aan de Note ten grondslag liggen, presteren goed.

7.4

6.0

4.5

Middelgroot risicobereik

Sommige aspecten van de leningen die aan de Note ten grondslag liggen, doen het goed, terwijl andere minder goed presteren.

4.4

3.0

2.0

1.0

Hoger risicobereik

Sommige of de meeste van de beoordeelde aspecten van de leningen die aan de Note ten grondslag liggen, vertonen een verhoogd risico wat de prestaties betreft.

Subscores
Prestatieportefeuille
De gezondheid en prestaties van de kredietportefeuille in verhouding tot de kosten van het beheren van de portefeuille.
Kwaliteit van de kredietportefeuille
Historische en actuele tendensen in de terugbetaling van leningen
Historische en actuele verliespercentages
Uitgiftevolumes
Reputatie en anciënniteit
Productkenmerken (bijv. liquiditeit van het onderpand)
Efficiëntie van de kredietverstrekker
De mogelijkheden van de kredietbeheerder als het gaat om het incasseren van betalingen van kredietnemers.
Financiële verslagen, bedrijfsprocedures, naleving en kwaliteitscontrole
Beheer van het bedrijf en interne risicobeheersing
Structuur en processen van kredietbeheer
Beheer van niet-renderende leningen
*
Houd er rekening mee dat in sommige gevallen de kredietbeheerder en de kredietverstrekker twee afzonderlijke ondernemingen kunnen zijn.
Vermogen tot terugkoop
Het vermogen van de debiteur om contractuele verplichtingen na te komen, te voorzien in liquiditeitsbehoeften en de beschikbaarheid van voldoende kapitaal.
Financieel profiel, prestaties en prognoses
Ervaring van het management
De zakelijke wet- en regelgeving en de juridische omgeving
Diversificatie van inkomstenstromen en regio's
*
Houd er rekening mee dat in sommige gevallen de debiteur voor terugkoop en de kredietverstrekker twee afzonderlijke ondernemingen kunnen zijn.
Samenwerkingsstructuur
De juridische opzet tussen de kredietverstrekker en Mintos.
Toegang tot kasstromen die zijn gerelateerd aan kredietnemers
Invorderbaarheid op basis van de juridische opzet
Transparantie van de samenwerkingsstructuur voor beleggers
SI
Score ingetrokken (SI)

De Mintos Risicoscore kan worden ingetrokken als:

er is niet genoeg informatie om een of meer subscores te berekenen
de kredietverstrekker is gedurende langere tijd niet actief geweest op het platform
de status van de kredietverstrekker is "In gebreke" of "opgeschort"

Hoe vaak worden de scores bijgewerkt?

De Mintos Risk Score wordt elk kwartaal bijgewerkt op basis van de resultaten van het toezicht op de financiële gegevens, de kwaliteit van de kredietportefeuille, de ervaring van het management, de status van de zakelijke omgeving, enz. Materiële verbeteringen of verslechtering van deze factoren kunnen resulteren in een onmiddellijke upgrade of downgrade van de gerelateerde subscores en kunnen een upgrade of downgrade van de Mintos Risk Score veroorzaken voor de Notes die worden ondersteund door leningen uitgegeven door een kredietverstrekker.

Wat kan een lagere score veroorzaken?
  • De ratio niet-presterende leningen verslechtert
  • Regelgeving verslechtert
  • De kredietverlenende onderneming ondergaat een gedwongen herstructurering
  • De kredietverstrekker komt in gebreke op een financiële verplichting
Wat kan een hogere score veroorzaken?
  • De kredietverstrekker verbetert aanzienlijk zijn incasso- of risicogebaseerde score, wat leidt tot betere prestaties en uitbetalingen van leningen
  • De kredietverstrekker krijgt een kapitaalinjectie
  • Regelgeving verbetert
  • De kredietverstrekker verbetert zijn marktpositie, productaanbod en inkomstendiversificatie

De Mintos-risicoscore mag in geen geval worden behandeld en gebruikt als een kredietrating in overeenstemming met de methodologie en bepalingen van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus. De Mintos Risk Score is geen beleggingsadvies en Mintos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die kunnen voortvloeien uit het baseren van beleggingsbeslissingen op informatie en/of analytisch materiaal verstrekt op deze website.

Meer informatie over veiligheid op Mintos

Beleggingsrisico beheren

De risico's die je op Mintos loopt, en wat je eraan kan doen

Mintos en je gegevens

Hoe Mintos je gegevens verwerkt en beschermt, en jou de controle geeft

Bescherm je account

Op deze manier kunt je bijdragen bij het beschermen van je account

Diversificatie en rendement

Waarom goede diversificatie belangrijk is voor je rendement

Klaar om mee te doen?

Begin vandaag nog met beleggen.