Měníme jméno garance zpětného odkupu na závazek zpětného odkupu

V úplných začátcích Mintosu jsme pro povinnost úvěrových společností odkoupit zpět úvěry nesplácené dlužníky zvažovali několik různých jmen. Nakonec byl vybrán termín „garance zpětného odkupu“, neboť jsme ho považovali za běžně používaný právní pojem, který je srozumitelný pro všechny zapojené strany.

Postupem času jsme zaznamenali komentáře a obdrželi zprávy, ve kterých nám investoři psali, že slovo „garance“ je zavádějící.

V reakci na tyto připomínky jsme nejprve vytvořili samostatnou sekci často kladených dotazů věnující se konceptu zpětného odkupu, následně jsme také lépe objasnili rizika spojená s investováním na Mintosu na stránce Investování a rizika, kde jsme mimo jiné i blíže popsali rizika spojená s úvěrovými společnostmi.

Dospěli jsme však k závěru, že ne všichni investoři mají vždy o těchto podrobnostech přehled a slovo „garance“ nebo „záruka“ může skutečně být vnímáno chybně, přinejmenším v souvislosti s investováním do úvěrů.

Lepší přehled pro všechny

Abychom smluvní závazek ze strany úvěrové společnosti a rizika spojená s investováním do úvěrů popsali přesněji, měníme slovo „garance“ na „závazek“ na platformě Mintos a v komunikaci s investory.

• Dochází pouze ke změně slova „garance“, koncept zpětného odkupu zůstává nezměněn.

• Změna těchto slov na platformě Mintos nemění právní dohody.

O závazku zpětného odkupu

Závazek zpětného odkupu (dříve „garance zpětného odkupu“) je smluvní závazek, na základě kterého je úvěrová společnost na Mintosu povinna odkoupit investici za cenu nominální hodnoty a naběhlého úroku v případě, že je úvěr v prodlení více než 60 dní.

Aktuálně je závazkem zpětného odkupu na Mintosu zajištěno 99 % úvěrů. U těchto úvěrů si investoři mohou zobrazit dílčí hodnocení „síly zpětného odkupu“, díky kterému lze posoudit schopnost poskytovatele zpětného odkupu svůj závazek dodržet. Bližší informace naleznete na stránce Mintos Risk Score.

Dalši informace o závazku zpětného odkupu naleznete v sekci Mintos Help.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner