Wat zijn Fractional Bonds en hoe werken ze?

In dit artikel nemen we Fractional Bonds op Mintos onder de loep. We verkennen hoe Fractional Bonds werken, wat de voordelen zijn van het beleggen in Fractional Bonds en we bespreken alle andere dingen die je misschien wilt weten voordat je gaat beleggen.

Als je nog meer vragen voor ons hebt, laat het ons dan weten op onze Community-pagina. We beantwoorden graag je vragen over deze opwindende nieuwe mogelijkheid om te beleggen op Mintos.

En als je meteen aan de slag wilt en onze aanbiedingen wilt bekijken dan kan dat natuurlijk op elk gewenst moment.

Wat zijn Fractional Bonds?

Fractional Bonds zijn door obligaties gedekte effecten die worden aangeboden op Mintos. Ze worden “fractional” genoemd, omdat ze toegang geven tot kleine delen van een grotere onderliggende activa die een belegger zich anders misschien niet zou kunnen veroorloven. Onze Fractional Bonds bieden een handige en betaalbare manier voor particuliere beleggers om blootstelling te krijgen aan specifieke obligaties en een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille op te bouwen met verschillende activaklassen.

Wat is het voordeel van beleggen in Fractional Bonds?

Fractional Bonds maken het voor particuliere beleggers mogelijk om in obligaties te beleggen. De overgrote meerderheid van obligaties vereist hoge minimuminvesteringen van €10 000 of meer voor een enkele belegging. Bovendien zijn veel obligaties, vooral de hoogrentende obligaties, helemaal niet beschikbaar voor particuliere beleggers.

Dit maakt het voor veel particuliere beleggers moeilijk om een obligatieportefeuille op te bouwen. Bij Mintos brengen we hier verandering in: je kunt in kleine fracties van een obligatie beleggen, vanaf slechts €50, en eenvoudig een gediversifieerde obligatieportefeuille opbouwen.

We bieden in eerste instantie beleggingen aan in hoogrentende Fractional Bonds die gedekt worden door onderliggende obligaties uitgegeven door kredietverstrekkers op Mintos. We werken ook aan uitbreiding van ons aanbod, dus houd ons in de gaten voor meer nieuws.

Fractional Bonds kunnen voor jou interessant zijn als

 • Je een vast Inkomen wilt verdienen. Obligaties betalen meestal regelmatige rente, ook wel couponbetalingen genoemd, die een betrouwbare inkomstenstroom kunnen bieden. Dit kan bijzonder aantrekkelijk zijn voor op inkomsten gerichte beleggers of gepensioneerden.
 • Je wilt beleggen in minder volatiele activa. Omdat obligaties een voorspelbare inkomstenstroom hebben dankzij hun vaste rendement, schommelt hun waarde historisch gezien minder dan andere activaklassen zoals aandelen.
 • Je wilt over activaklassen diversifiëren. Strategische activaspreiding kan een waardevolle strategie zijn om te helpen je rendement te verhogen en je blootstelling aan risico’s te verminderen.

Hoe werkt het beleggen in Fractional Bonds op Mintos?

Wanneer je in Fractional Bonds op Mintos belegt, koop je door obligatie gedekte effecten. Dit betekent dat je de onderliggende obligatie niet rechtstreeks aanhoudt. In plaats daarvan houd je Fractional Bonds die zijn uitgegeven door een special purpose entity binnen de Mintos groep die optreed als de emittent. De emittent van de Fractional Bonds houdt de onderliggende obligatie aan en geeft het rendement ervan aan jou door. Fractional Bonds zijn alleen beschikbaar op Mintos.

De emittent van de Fractional Bonds ontvangt regelmatige couponbetalingen en de hoofdsom van de onderliggende obligatie op de vervaldatum. Dit geld wordt vervolgens doorgestuurd naar beleggers.

Als een emittent van de onderliggende obligatie zijn verplichtingen niet nakomt, is het mogelijk dat de emittent van de Fractional Bonds sommige of alle couponbetalingen of hoofdsom niet ontvangt. In dit geval kun je een deel van of al het geld verliezen dat je in de Fractional Bonds belegd hebt.

Wat is het verschil tussen Fractional Bonds en traditionele obligaties?

Traditionele obligatie

Fractional Bonds op Mintos

Minimale investering

Gewoonlijk €10 000 of meer

Slechts €50

Obligatiebezit

Belegger houdt de obligatie direct aan

Belegger houdt door obligaties gedekte effecten aan

Rendement

Afhankelijk van de obligatie

Weerspiegelt de onderliggende obligatie

Risico

Afhankelijk van de onderliggende obligatie. Typische risico’s zijn wanbetaling door de emittent van de obligatie, marktrisico, renterisico, inflatierisico, en liquiditeitsrisico.

Grotendeels hetzelfde als voor de onderliggende obligatie. Er zijn enkele extra risico’s van toepassing, lees hier meer over in onze risicobekendmaking.

Handelsplatform

Beurs of over the counter

Exclusief beschikbaar op Mintos

Liquiditeit

Beschouwd als liquide activa

Liquiditeit via de Secundaire Markt van Mintos

Bezit ik een deel van een obligatie als ik in Fractional Bonds beleg?

Wanneer je in Fractional Bonds belegt, houd je de onderliggende obligatie niet direct aan, je bent ook niet direct in het bezit van een gedeelte hiervan. In plaats daarvan houd je door obligaties gedekte effecten aan, genaamd Fractional Bonds. De emittent van de Fractional Bonds (een bedrijf van de Mintos Group) houdt de onderliggende obligatie en geeft het rendement ervan door aan jou.

Waarom bieden jullie Fractional Bonds aan in plaats van de onderliggende obligatie die ik direct kan aanhouden?

De overgrote meerderheid van obligaties hebben een minimale aankoopwaarde van €10 000 of meer, wat het voor veel particuliere beleggers moeilijk maakt om een obligatieportefeuille op te bouwen. Fractional Bonds beginnen vanaf slechts €50, en bieden een handige manier om blootstelling aan specifieke obligaties te krijgen en een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille op te bouwen met verschillende activaklassen.

Wat voor soort Fractional Bonds worden aangeboden op Mintos?

We bieden in eerste instantie beleggingen aan in hoogrentende obligaties die zijn uitgegeven door kredietverstrekkers op Mintos. We zijn van plan om in de toekomst ons aanbod uit te breiden naar verschillende soorten sectoren zoals landbouw, productie en meer. Volg onze blog voor updates of bekijk onze Fractional Bonds-aanbiedingen om te zien wat er beschikbaar is.

Welk rendement kan ik van Fractional Bonds verwachten?

Het rendement op een specifieke aanbieding van Fractional Bonds is afhankelijk van de couponrente van de onderliggende obligatie. De couponrente wordt bepaald door:

 • Inherente risicofactoren van de onderliggende obligatie, met inbegrip van de kredietwaardigheid van de emittent van de obligatie
 • Marktfactoren, waaronder het algemene economische klimaat, het algemene renteniveau en alternatieve beleggingsmogelijkheden in de financiële sector

Als je je Fractional Bonds aanhoudt tot de vervaldatum zullen schommelingen in de waarde van de onderliggende obligatie geen invloed hebben op je rendement. Wanneer je echter je Fractional Bonds op de Secundaire Markt van Mintos wilt verkopen, kan de prijs beïnvloed worden door vraag en aanbod, evenals door veranderingen in het risico en de marktfactoren van de onderliggende obligatie. Dit betekent dat de gangbare prijs op de Secundaire Markt kan verschillen van de aankoopprijs die je hebt betaald.

Wat is het minimale bedrag dat kan worden belegd in Fractional Bonds?

Beleggingen in Fractional Bonds beginnen vanaf slechts €50

Wat zijn de kosten voor het beleggen in Fractional Bonds?

Er zijn geen kosten verbonden aan het beleggen in Fractional Bonds.

Hoe kan ik beginnen met beleggen in Fractional Bonds?

Selecteer eenvoudig een Fractional Bonds-aanbieding, en volg de stappen om te beleggen. Om te beleggen heb je minimaal €50 beschikbaar saldo nodig.

Als je geautomatiseerde leningportefeuilles gebruikt (zoals Mintos Core of Mintos Custom), stel dan een bedrag in op Beschikbaar houden. Dit zorgt ervoor dat het toegewezen bedrag beschikbaar blijft om te beleggen in Fractional Bonds wanneer je geld stort of terugbetalingen ontvangt van je beleggingen, en dat het niet wordt belegd door je geautomatiseerde leningportefeuilles.

Kan ik mijn beleggingsorder annuleren?

Ja, je kunt je beleggingsorder op ieder moment kosteloos annuleren in je Fractional Bonds-portefeuille voor de toezeggingsdag. Op de toezeggingsdatum, wordt je order definitief en kun je deze niet meer annuleren. Je kunt je belegging echter wel verkopen op de Secundaire Markt van Mintos als je toegang wilt krijgen tot je geld.

De toezeggingsdatum voor je order is terug te vinden in je Fractional Bonds-portefeuille.

Kan ik mijn beleggingen in Fractional Bonds verkopen?

Ja, je kunt je beleggingen verkopen op de Secundaire Markt op Mintos. De Secundaire Markt voor Fractional Bonds op Mintos wordt geopend op 1 november 2023.

Waar kan ik meer informatie vinden over specifieke aanbiedingen voor Fractional Bonds?

De belangrijkste documenten die gedetailleerde informatie over Fractional Bonds verschaffen zijn:

 • Basisprospectussen en documenten met de Definitieve Voorwaarden van Fractional Bonds
 • Essentiële-informatiedocumenten (KID’s)
 • Prospectus van de onderliggende obligatie

Wat zijn de risico's van het beleggen in Fractional Bonds?

De belangrijkste risico’s bij het beleggen in Fractional Bonds zijn onder andere:

 • Risico’s verbonden aan de onderliggende obligatie: Het bedrijf dat de onderliggende obligatie uitgeeft kan zijn verplichtingen niet nakomen.
 • Marktrisico: De waarde van de belegging kan dalen door gebeurtenissen buiten de controle van de marktdeelnemers, zoals een economische neergang, een financiële crisis, of geopolitieke gebeurtenissen.
 • Renterisico: Veranderingen in zowel de korte- als langetermijnrente kunnen de waarde van financiële instrumenten beïnvloeden.
 • Inflatierisico: Veranderingen in het inflatiepercentage beïnvloeden de koopkracht van toekomstige rente- en hoofdsombetalingen.
 • Liquiditeitsrisico: Fractional Bonds hebben een vaste looptijd, waarbij de hoofdsom op de vervaldatum verschuldigd is. Beleggers die hun belegging vervroegd willen verkopen kunnen dat alleen doen op de Secundaire Markt van Mintos. De kans bestaat dat beleggers geen koper voor hun belegging kunnen vinden, of dat ze de belegging alleen tegen een lagere prijs kunnen verkopen.

Je kunt meer lezen over de risico’s in onze risicobekendmaking.

Kan ik mijn Fractional Bonds overdragen naar een ander platform?

Onze Fractional Bonds zijn exclusief voor Mintos. Dit betekent dat ze niet naar ander platforms kunnen worden overgedragen.

Welke voorschriften zijn van toepassing op Fractional Bonds?

Fractional Bonds op Mintos zijn gereguleerde financiële instrumenten. De regelgeving die van toepassing is omvat de regelgeving inzake Beleggingsproducten in pakketvorm voor retail- en verzekeringsdoeleinden (PRIIP’s) en de regelgevig inzake prospectussen. De regelgeving is bovendien ook van toepassing op de diensten die Mintos levert. Als beleggingsonderneming met een vergunning is Mintos onderworpen aan een breed scale aan regelgeving, waaronder MiFID en MiFIR, evenals de EU-richtlijn en -regelgeving voor beleggingsondernemingen. Je kunt hier meer over lezen op onze Beleggersbescherming-pagina.

Welke belastingen moet ik betalen voor beleggingen in Fractional Bonds?

Je bent verantwoordelijk voor het betalen van belasting over je beleggingsinkomsten volgens de toepasselijke belastingwetgeving in het land waar je fiscaal woont.

Als erkende beleggingsonderneming is Mintos wettelijk verplicht bronheffing te heffen op je beleggingsinkomsten. Bronheffing is een gangbare praktijk en stelt overheden in staat om de inkomsten te belasten die in hun land worden gegenereerd door niet-ingezetenen. In de meeste gevallen zijn beleggers echter beschermd tegen dubbele belasting door overeenkomsten tussen de betrokken landen, wat betekent dat ze hun lokale belastingen kunnen verminderen met het ingehouden bedrag. Het tarief voor bronheffing is 5% voor inwoners van de EU/EER die als particulier beleggen (rechtspersonen zijn vrijgesteld).

Klaar om te beleggen?

Bekijk onze Fractional Bonds-aanbiedingen.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner