Kas ir Fractional Bonds un kā tās darbojas?

Šajā rakstā mēs sīkāk aplūkosim Mintos platformā pieejamās Fractional Bonds. Mēs izklāstīsim to darbības principu un sniegtās priekšrocības, kā arī ieskicēsim visu pārējo, kas tev varētu noderēt, pirms sāc investēt tajās.

Ja tev ir kādi papildu jautājumi, lūdzu, uzdod tos mūsu kopienas lapā. Mēs ar prieku sniegsim atbildes par šo aizraujošo jauno investīciju iespēju Mintos platformā.

Turklāt, ja vēlies ķerties pie lietas un apskatīt mūsu piedāvājumus, tu to, protams, vari darīt jebkurā brīdī.

Kas ir Fractional Bonds?

Fractional Bonds ir ar obligācijām nodrošināti vērtspapīri, kas tiek piedāvāti Mintos platformā. Tās sauc par frakcionālām, jo tās piedāvā piekļuvi mazām lielāka bāzes aktīva daļām, ko investors citādi nevarētu atļauties. Mūsu Fractional Bonds ir ērts un pieejams veids, kā privātajiem investoriem iegūt pieeju konkrētām obligācijām un izveidot labi diversificētu investīciju portfeli, tajā iekļaujot dažādas aktīvu klases.

Kādas priekšrocības sniedz investēšana Fractional Bonds?

Pateicoties Fractional Bonds, investēšana obligācijās ir pieejama arī privātajiem investoriem. Lielākajai daļai obligāciju ir noteikta augsta minimālā investīciju summa – vismaz 10 000 eiro par vienu investīciju. Turklāt daudzas obligācijas, īpaši augsta ienesīguma obligācijas, privātajiem investoriem vispār nav pieejamas.

Tādējādi daudziem privātajiem investoriem ir grūti izveidot obligāciju portfeli. Mintos maina šo kārtību: tagad tu vari investēt nelielās obligāciju daļās, sākot jau no 50 eiro, un ērti izveidot diversificētu obligāciju portfeli.

Sākotnēji mēs piedāvāsim investīciju iespējas augsta ienesīguma Fractional Bonds, kas ir nodrošinātas ar pamatā esošām obligācijām, ko emitējuši Mintos platformā esošie kreditēšanas uzņēmumi. Mēs strādājam pie piedāvājuma paplašināšanas, tāpēc seko līdzi jaunumiem!

Tevi varētu interesēt Fractional Bonds, ja:

 • Gribi gūt stabilus ienākumus. Parasti obligācijas regulāri maksā procentus, tā sauktos kupona maksājumus, kas var nodrošināt drošu ienākumu plūsmu. Tas var būt īpaši pievilcīgi uz ienākumiem orientētiem investoriem vai pensionāriem.
 • Gribi investēt mazāk svārstīgos aktīvos. Ņemot vērā, ka obligācijām to fiksētās atdeves likmes dēļ ir prognozējama ienākumu plūsma, to vērtība mēdz svārstīties mazāk nekā citām aktīvu klasēm, piemēram, akcijām.
 • Gribi diversificēt, izvēloties dažādas aktīvu klases. Stratēģisks aktīvu sadalījums var būt vērtīga stratēģija, kas palīdz palielināt atdevi un samazināt pakļautību riskam.

Kā Mintos platformā notiek investēšana Fractional Bonds?

Investējot Mintos platformā izvietotajās Fractional Bonds, tu iegādājies ar obligācijām nodrošinātus vērtspapīrus. Tas nozīmē, ka pamatā esošā obligācija nebūs tavā tiešā turējumā. Tavā turējumā būs Fractional Bonds, ko emitē Mintos grupas īpašam nolūkam dibināts uzņēmums, kas darbojas kā emitents. Fractional Bonds emitenta turējumā ir pamatā esošā obligācija, un tas saņemto atdevi pārskaita tev. Fractional Bonds ir pieejamas tikai Mintos platformā.

Fractional Bonds emitents saņem regulārus kupona maksājumus un pamatā esošās obligācijas pamatsummu termiņa beigās. Pēc tam šie līdzekļi tiek pārskaitīti investoriem.

Ja pamatā esošās obligācijas emitents nepilda savas saistības, Fractional Bonds emitents var nesaņemt daļu vai visus kupona maksājumus vai pamatsummu. Šādā gadījumā tu vari zaudēt daļu vai visu naudu, ko esi investējis Fractional Bonds.

Kāda ir atšķirība starp Fractional Bonds un tradicionālajām obligācijām?

Tradicionālā obligācija

Fractional Bonds Mintos

Minimālā investīcija

Parasti vismaz 10 000 eiro

Tikai 50 eiro

Obligācijas īpašumtiesības

Obligācija ir tiešā investora turējumā

Investora turējumā ir ar obligāciju nodrošināti vērtspapīri

Atdeve

Atkarīgs no obligācijas

Atspoguļo pamatā esošo obligāciju

Risks

Atkarīgs no pamatā esošās obligācijas. Tipiski riski ietver obligāciju emitenta saistību neizpildi, tirgus risku, procentu likmes risku, inflācijas risku un likviditātes risku

Galvenokārt tie paši, kas pamatā esošajai obligācijai. Pastāv daži papildu riski, par kuriem vairāk var izlasīt mūsu risku izklāstā

Tirdzniecības vieta

Birža vai ārpusbiržas tirgus

Pieejamas tikai Mintos

Likviditāte

Tiek uzskatīts par likvīdu aktīvu

Likviditāti nodrošina Mintos otrreizējais tirgus

Vai, investējot Fractional Bonds, man pieder daļa obligācijas?

Investējot Fractional Bonds, nedz pamatā esošā obligācija, nedz tās daļa nebūs tavā tiešā turējumā. Tavā turējumā būs ar obligācijām nodrošināti vērtspapīri ar nosaukumu Fractional Bonds. Fractional Bonds emitenta (Mintos grupas uzņēmums) turējumā ir pamatā esošā obligācija, un tas saņemto atdevi pārskaita tev.

Kāpēc jūs piedāvājat Fractional Bonds, nevis pamatā esošo obligāciju, kas varētu būt manā tiešā turējumā?

Lielākajai daļai obligāciju minimālā iegādes nominālvērtība ir vismaz 10 000 eiro, līdz ar to daudziem privātajiem investoriem ir grūti izveidot obligāciju portfeli. Fractional Bonds vērstpapīros var investēt, sākot ar tikai 50 eiro, un tas ir ērts veids, kā iegūt pieeju konkrētām obligācijām un izveidot labi diversificētu investīciju portfeli, tajā iekļaujot dažādas aktīvu klases.

Kāda veida Fractional Bonds tiks piedāvātas Mintos platformā?

Sākotnēji mēs piedāvāsim investīciju iespējas augsta ienesīguma obligācijās, ko emitējuši Mintos platformā esošie kreditēšanas uzņēmumi. Nākotnē mēs plānojam paplašināt piedāvājumu, aptverot dažādas nozares, piemēram, lauksaimniecību, ražošanu un citas. Noteikti seko līdzi mūsu blogam, lai uzzinātu jaunumus, vai jebkurā brīdī apskati mūsu Fractional Bonds piedāvājumus, lai uzzinātu, kas ir pieejams.

Kādu atdevi es varu sagaidīt no Fractional Bonds?

Konkrēta Fractional Bonds piedāvājuma ienesīgums ir atkarīgs no pamatā esošās obligācijas kupona likmes. Kupona likmi nosaka:

 • Pamatā esošajai obligācijai raksturīgie riska faktori, tostarp obligācijas emitenta kredītspēja.
 • Tirgus faktori, tostarp vispārējā ekonomiskā vide, vispārējais procentu likmju līmenis un alternatīvas investīciju iespējas finanšu nozarē.

Ja tu savas Fractional Bonds turēsi līdz termiņa beigām, pamatā esošās obligācijas vērtības svārstības neietekmēs tavu atdevi. Taču, ja gribēsi pārdot savas Fractional Bonds Mintos otrreizējā tirgū, cenu var ietekmēt piedāvājums un pieprasījums, kā arī pamatā esošās obligācijas riska un tirgus faktoru izmaiņas. Tas nozīmē, ka otrreizējā tirgū piedāvātā cena var atšķirties no tavas samaksātās pirkuma cenas.

Kāda ir minimālā summa, ko var investēt Fractional Bonds?

Fractional Bonds var investēt, sākot ar tikai 50 eiro.

Kādas ir komisijas maksas par investēšanu Fractional Bonds?

Par investēšanu Fractional Bonds netiek iekasēta nekāda komisijas maksa.

Kā es varu sākt investēt Fractional Bonds?

Izvēlies Fractional Bonds piedāvājumu, un izpildi norādījumus, lai investētu. Lai investētu, tavā kontā ir jābūt pieejamiem vismaz 50 eiro.

Ja tu izmanto automatizētus aizdevumu portfeļus (piemēram, Mintos Core vai Mintos Custom), iestati summu, kuru neinvestēt. Tas nodrošina, ka noteiktā summa paliks pieejama investēšanai Fractional Bonds, kad tu iemaksāsi naudu vai saņemsi atmaksu no savām investīcijām, un tavi automatizētie aizdevumu portfeļi to neinvestēs.

Vai es varu atcelt savu investīciju rīkojumu?

Jā, tu savu investīciju rīkojumu vari atcelt jebkurā brīdī savā Fractional Bonds portfelī pirms saistību datuma. Par to netiek piemērota komisija. Saistību dienā tavs rīkojums kļūs galīgs un to vairs nevarēs atcelt. Tomēr, ja gribēsi piekļūt savai naudai, tev var būt iespēja pārdot savu investīciju Mintos otrreizējā tirgū.

Sava rīkojuma saistību datumu vari apskatīt savā Fractional Bonds portfelī.

Vai es varu pārdot savas investīcijas Fractional Bonds?

Jā, tu vari pārdot savas investīcijas Mintos otrreizējā tirgū. Fractional Bonds otrreizējais tirgus Mintos platformā tiks atvērts 2023. gada 1. novembrī.

Kur es varu atrast vairāk informācijas par konkrētiem Fractional Bonds piedāvājumiem?

Galvenie dokumenti, kas sniedz detalizētu informāciju par Fractional Bonds, ir:

 • Fractional Bonds pamatprospekti un galīgo noteikumu dokumenti
 • Pamatinformācijas dokumenti (KID)
 • Pamatā esošās obligācijas prospekts

Kādi ir ar investēšanu Fractional Bonds saistītie riski?

Galvenie riski, investējot Fractional Bonds, ir:

 • Ar pamatā esošo obligāciju saistītie riski: uzņēmums, kas emitē pamatā esošo obligāciju, var neizpildīt savas saistības.
 • Tirgus risks: investīcijas vērtība var samazināties tādu notikumu dēļ, kurus tirgus dalībnieki nevar ietekmēt, piemēram, ekonomikas lejupslīdes, finanšu krīzes vai ģeopolitisku notikumu dēļ.
 • Procentu likmju risks: gan īstermiņa, gan ilgtermiņa procentu likmju izmaiņas var ietekmēt finanšu instrumentu vērtību.
 • Inflācijas risks: inflācijas līmeņa izmaiņas ietekmē nākotnes procentu un pamatsummas maksājumu pirktspēju.
 • Likviditātes risks: Fractional Bonds ir fiksēts termiņš, un pamatsumma tiek atmaksāta termiņa beigās. Investori, kuri vēlas pārdot savu investīciju pirms termiņa, to var izdarīt tikai Mintos otrreizējā tirgū. Pastāv iespēja, ka investoriem var neizdoties atrast pircēju investīcijai, vai ka viņš varēs pārdot investīciju tikai par zemāku cenu.

Plašāku informāciju par riskiem vari atrast mūsu risku atklāšanas dokumentā.

Vai es varu pārnest savas Fractional Bonds uz citu platformu?

Mūsu Fractional Bonds ir ekskluzīvi pieejamas tikai Mintos platformā. Tas nozīmē, ka tās nevar pārnest uz citām platformām.

Kādi noteikumi ir piemērojami Fractional Bonds?

Mintos platformā pieejamās Fractional Bonds ir regulēti finanšu instrumenti. Piemērojamais regulējums ietver Regulu par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktiem (PRIIP) un Prospekta regulu. Turklāt regulējums attiecas arī uz Mintos sniegtajiem pakalpojumiem. Mintos kā licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība ir pakļauta plašam regulējumam, tostarp MiFID un MiFIR, kā arī ES ieguldījumu brokeru sabiedrību direktīvai un regulai. Vairāk par to var izlasīt mūsu lapā investoru aizsardzība.

Kādi nodokļi jāmaksā par investīcijām Fractional Bonds?

Tu esi atbildīgs par nodokļu maksāšanu par saviem ienākumiem no investīcijām saskaņā ar tavā nodokļu rezidences valstī spēkā esošajiem nodokļu likumiem.

Mintos kā licencētai ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir juridisks pienākums piemērot ieturējuma nodokli taviem no investīcijām gūtajiem ienākumiem. Ieturējuma nodoklis ir izplatīta prakse, kas ļauj valdībām aplikt ar nodokli nerezidentu ienākumus, kurus tie gūst attiecīgajā valstī. Tomēr vairumā gadījumu investorus no dubultas aplikšanas ar nodokļiem aizsargā nolīgumi starp iesaistītajām valstīm, kas nozīmē, ka investori var samazināt savus vietējos nodokļus par ieturēto summu. ES/EEZ nodokļu rezidentiem, kuri investē kā privātpersonas (juridiskās personas ir atbrīvotas no nodokļa ieturējuma), nodokļa likme ir 5%.

Esi gatavs investēt?

Apskati mūsu Fractional Bonds piedāvājumus.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner