Co jsou Fractional Bonds a jak fungují?

V tomto článku se blíže podíváme na Fractional Bonds na Mintosu. Vysvětlíme si, jak Fractional Bonds fungují a jaké jsou výhody investování do tohoto produktu, a probereme vše důležité, co byste měli vědět, než začnete investovat.

Pokud máte další otázky, na které byste chtěli znát odpověď, podělte se prosím o ně v našem diskuzním fóru Mintos Community. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající se této vzrušující nové investiční příležitosti na Mintosu.

A pokud se chcete rovnou vrhnout na naši aktuální nabídku, všechny dostupné Fractional Bonds najdete na naší platformě.

Co jsou Fractional Bonds?

Fractional Bonds jsou cenné papíry kryté dluhopisy (anglicky bonds) nabízené na Mintosu. Slovo fractional v překladu znamená „zlomkové“, jelikož investováním do tohoto produktu získáte přístup k malým podílům podkladového aktiva, do kterého by si jinak běžní investoři pravděpodobně nemohli dovolit investovat. Fractional Bonds nabízejí pohodlný a cenově dostupný způsob, jak mohou drobní investoři získat expozici vůči konkrétním dluhopisům a sestavit si tak dobře diverzifikované investiční portfolio z různých tříd aktiv.

Jaké jsou výhody investování do Fractional Bonds?

Fractional Bonds zpřístupňují investice do dluhopisů drobným investorům. U valné většiny dluhopisů je vyžadovány vysoké minimální investice, které se pohybují od 10 000 € za jednu investici. Mnohé dluhopisy, obzvláště ty s vysokým výnosem, pak nejsou drobným investorům dostupné vůbec.

Zařadit dluhopisy do svého portfolia je proto pro mnohé drobné investory obtížné. Rozhodli jsme se toto změnit: Na Mintosu můžete investovat do malých podílů dluhopisů již od 50 € a jednoduše si tak sestavit diverzifikované dluhopisové portfolio.

Zpočátku budeme nabízet investice do Fractional Bonds s vysokým výnosem krytých příslušnými dluhopisy vydanými úvěrovými společnostmi na Mintosu. Zároveň již pracujeme na rozšíření naší nabídky a o bližší informace se s Vámi podělíme, jakmile to bude možné.

Produkt Fractional Bonds by Vás mohl zajímat, pokud:

 • Chcete mít stálý příjem. Dluhopisy obvykle vyplácejí pravidelné úroky, tzv. kuponové platby, které mohou zajistit spolehlivý zdroj příjmů. To může být obzvlášť zajímavé pro investory zaměřené na příjem nebo rentiéry.
 • Chcete investovat do méně volatilního aktiva. Díky pevné míře návratnosti mají dluhopisy předvídatelný tok příjmů, a tak jejich hodnota má historicky tendenci kolísat méně než u jiných tříd aktiv, například akcií.
 • Chcete své investice diverzifikovat v rámci různých tříd aktiv. Strategické rozdělení aktiv může být výhodnou strategií, jak zvýšit výnosy a snížit riziko.

Jak funguje investování do Fractional Bonds na Mintosu?

Když na Mintosu investujete do Fractional Bonds, nakupujete cenné papíry kryté dluhopisy. Příslušný dluhopis tedy nedržíte přímo. Místo toho máte ve svém portfoliu produkt Fractional Bonds vydaný zvláštní účelovou jednotkou ze skupiny Mintos, která vystupuje jako emitent. Emitent Fractional Bonds má ve svém portfoliu příslušný dluhopis a výnosy z něj předává Vám. Fractional Bonds jsou dostupné pouze na Mintosu.

Emitent Fractional Bonds dostává pravidelné kuponové platby a jistinu příslušného dluhopisu při splatnosti. Tyto prostředky pak předá investorům.

Pokud emitent příslušného dluhopisu nesplní své závazky, může se stát, že emitent Fractional Bonds neobdrží některé či žádné kupónové platby nebo jistinu. V takovém případě můžete přijít o všechny své peníze, které jste do Fractional Bonds investovali, nebo o jejich část.

Jaký je rozdíl mezi Fractional Bonds a klasickými dluhopisy?

 Klasický dluhopis Fractional Bonds na Mintosu

 Klasický dluhopis Fractional Bonds na Mintosu

Minimální investice

Obvykle 10 000 € a více

Jen 50 €

Vlastnictví dluhopisu

Investor drží dluhopis přímo

Investor drží cenné papíry kryté dluhopisy

Návratnost

Záleží na dluhopisu

Odráží návratnost příslušného dluhopisu

Rizika

Záleží na příslušném dluhopisu. Mezi typická rizika patří selhání emitenta dluhopisu, tržní riziko, úrokové riziko, inflační riziko a riziko likvidity.

Většinou stejná jako u příslušného dluhopisu. Mohou se zde projevit některá další rizika, o kterých si můžete přečíst více v našich povinně uveřejněnovaných informacích ohledně rizik.

Obchodní systém

Burza cenných papírů nebo mimoburzovní obchod

Dostupné výhradně na Mintosu

Likvidita

Považuje se za likvidní aktivum

Prostřednictvím Sekundárního trhu Mintos

Vlastním při investování do Fractional Bonds podíl dluhopisu?

Když investujete do Fractional Bonds, nedržíte ani nevlastníte přímo příslušný dluhopis ani jeho část. Místo toho máte ve svém portfoliu cenné papíry kryté dluhopisy zvané Fractional Bonds. Emitent Fractional Bonds (společnost skupiny Mintos) má ve svém portfoliu příslušný dluhopis a výnosy z něj předává Vám.

Proč nabízíte Fractional Bonds, a ne příslušný dluhopis, který by bylo možné držet přímo?

Minimální nákupní hodnota valné většiny dluhopisů bývá 10 000 € a vyšší, zařadit dluhopisy do svého portfolia je proto pro mnohé drobné investory obtížné. Oproti tomu investice do Fractional Bonds začínají již na 50 € a nabízejí tak pohodlný způsob, jak si sestavit dobře diverzifikované investiční portfolio z různých tříd aktiv.

Jaký druh Fractional Bonds bude dostupný na Mintosu?

Zpočátku budeme nabízet investice do dluhopisů s vysokým výnosem vydaných úvěrovými společnostmi na Mintosu. V budoucnu plánujeme rozšířit naši nabídku na různá odvětví, jako je zemědělství, výroba a další. Aktuální informace naleznete vždy na našem blogu. Kdykoliv si také můžete prohlédnout naši nabídku Fractional Bonds přímo na platformě.

Jaký výnos mohu očekávat od Fractional Bonds?

Výnos z konkrétní nabídky Fractional Bonds závisí na kuponové sazbě příslušného dluhopisu. Kuponová sazba závisí na:

 • Inherentních rizikových faktorech příslušného dluhopisu, včetně úvěruschopnosti dlužníků a emitenta
 • Tržních faktorech, včetně obecného ekonomického prostředí, obecné úrovně úrokových sazeb a alternativních investičních příležitostí ve finančním sektoru

Pokud své Fractional Bonds budete držet až do splatnosti, kolísání hodnoty příslušného dluhopisu nijak neovlivní Váš výnos. Pokud však budete chtít své Fractional Bonds prodat na Sekundárním trhu Mintos, může být cena ovlivněna nabídkou a poptávkou a také změnami rizikových a tržních faktorů příslušného dluhopisu. Aktuální cena na Sekundárním trhu se může lišit od kupní ceny, kterou jste zaplatili.

Jakou minimální částku lze investovat do Fractional Bonds?

Investice do Fractional Bonds začínají již od 50 €.

Jaké jsou poplatky za investování do Fractional Bonds?

Za investování do Fractional Bonds se neplatí žádné poplatky.

Jak mohu začít investovat do Fractional Bonds?

Stačí si vybrat z nabídky Fractional Bondsa postupovat podle uvedených pokynů. K investování budete potřebovat dostupný zůstatek alespoň 50 €.

Pokud používáte automatická portfolia (jako Mintos Core nebo Mintos Custom), nastavte si částku, kterou chcete Ponechat k dispozici. Tím zajistíte, že částka zůstane dostupná pro investice do Fractional Bonds ve chvíli, kdy provedete vklad nebo obdržíte splátky ze svých investic, a nebude automaticky investována Vašimi portfolii.

Mohu zrušit svůj investiční pokyn?

Ano, svůj investiční pokyn můžet kdykoli bezplatně zrušit ve svém portfoliu Fractional Bonds před datem závazku. K datu závazku se Váš pokyn stane konečným a již jej nelze zrušit. Pokud však chcete získat své prostředky, můžete svou investici prodat na Sekundárním trhu Mintos.

Datum závazku pro jednotlivé pokyny naleznete ve svém portfoliu Fractional Bonds.

Mohu své investice do Fractional Bonds prodat?

Ano, své investice můžete prodat na Sekundárním trhu na Mintosu. Sekundární trh pro Fractional Bonds bude na Mintosu otevřen 1. listopadu 2023.

Kde najdu více informací o konkrétních nabídkách Fractional Bonds?

Hlavními dokumenty, jež poskytují podrobné informace o Fractional Bonds, jsou:

 • Základní prospekty Fractional Bonds a dokumenty s konečnými podmínkami
 • Sdělení klíčových informací (KID)
 • Prospekt příslušného dluhopisu

Jaká jsou rizika investování do Fractional Bonds?

Mezi hlavní rizika investování do Fractional Bonds patří:

 • Rizika spojená s příslušným dluhopisem: Společnost vydávající příslušný dluhopis nemusí splnit své závazky.
 • Tržní riziko: Hodnota investice může poklesnout v důsledku událostí, jež aktéři na trhu nemohou ovlivnit, jako je hospodářský pokles, finanční krize a geopolitické události.
 • Úrokové riziko: Změny v krátkodobých i dlouhodobých úrokových sazbách mohou ovlivnit hodnotu finančních nástrojů.
 • Inflační riziko: Změny v míře inflace ovlivňují kupní sílu budoucích splátek úroků a jistiny.
 • Riziko likvidity: Fractional Bonds mají pevnou dobu splatnosti, přičemž jistina je splatná až k datu splatnosti. Ti investoři, kteří svou investici chtějí prodat předčasně, tak mohou učinit pouze na Sekundárním trhu Mintos. Je možné, že pro svou investici nebudou investoři moci najít kupce nebo že svou investici budou moci prodat pouze za nižší cenu.

Více o rizicích si můžete přečíst v našich povinně uveřejněnovaných informacích ohledně rizik.

Mohu své Fractional Bonds převést na jinou platformu?

Naše Fractional Bonds jsou dostupné pouze na Mintosu. Nelze je tedy převést na jiné platformy.

Jaké předpisy se vztahují na Fractional Bonds?

Fractional Bonds na Mintosu jsou regulované finanční nástroje. Mezi příslušné právní předpisy patří nařízení o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIP) a nařízení o prospektu. Další právní předpisy se pak vztahují na služby poskytované Mintosem. Jako společnost s povolením k provozování investičního podniku podléhá Mintos celé řadě právních předpisů, jako jsou směrnice MiFID a MiFIR a také evropská směrnice a nařízení platné pro investiční podniky. Další informace naleznete na naší stránce o ochraně investorů.

Jaké daně musím platit z investic do Fractional Bonds?

Sami jste povinni odvádět daně ze svých příjmů z investic podle platných daňových zákonů v zemi své daňové rezidence.

Jako společnost s povolením k provozování investičního podniku je Mintos ze zákona povinen z Vašich příjmů z investic odvádět srážkovou daň. Odvádění srážkové daně je běžnou praxí, která státům umožňuje danit příjmy daňových nerezidentů vzniklé na jejich území. Ve většině případů jsou však investoři ochráněni před dvojím zdaněním díky dohodám mezi dotčenými státy, na základě kterých si mohou investoři daňovou povinnost ve své zemi snížit o již sraženou částku. Sazba srážkové daně pro daňové rezidenty zemi EU/EHP, kteří investují jako fyzické osoby, je 5 %. Právnické osoby jsou od daně osvobozeny.

Připraveni investovat?

Prohlédněte si nabídku Fractional Bonds.

Table of Contents