Czym są Fractional Bonds i jak działają?

W tym artykule przyjrzymy się bliżej Fractional Bonds na Mintos. Pokazujemy, jak działają Fractional Bonds i korzyści płynące z inwestowania w Fractional Bonds, a także omawiamy wszystko, co warto wiedzieć przed dokonaniem inwestycji.

Jeśli masz dodatkowe pytania, na które chciałbyś uzyskać odpowiedź, daj nam znać na naszej stronie społeczności. Z przyjemnością odpowiemy na pytania dotyczące tej nowej, ekscytującej możliwości inwestowania na Mintos.

A jeśli chcesz od razu sprawdzić nasze oferty, możesz to oczywiście zrobić w każdej chwili.

Czym są Fractional Bonds?

Fractional Bonds to oferowane na Mintos papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami. Nazywa się je „ułamkowymi”, ponieważ oferują dostęp do małych części większego instrumentu bazowego, na które inwestor w innym przypadku nie mógłby sobie pozwolić. Nasze Fractional Bonds zapewniają inwestorom detalicznym wygodny i niedrogi sposób na uzyskanie ekspozycji na określone obligacje i zbudowanie dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego z różnymi klasami aktywów.

Jakie są korzyści z inwestowania w Fractional Bonds?

Fractional Bonds sprawiają, że inwestycje w obligacje są dostępne dla inwestorów detalicznych. Zdecydowana większość obligacji wymaga wysokich minimalnych inwestycji wynoszących 10 000 EUR lub więcej w przypadku pojedynczej inwestycji. Co więcej, wiele obligacji, szczególnie wysokodochodowych, w ogóle nie jest dostępnych dla inwestorów detalicznych.

Utrudnia to wielu inwestorom detalicznym budowanie portfela obligacji. Na Mintos zmieniamy to: możesz inwestować w ułamkowe części obligacji, zaczynając już od kwoty 50 EUR, mogąc w ten sposób dogodnie budować zdywersyfikowany portfel obligacji.

Początkowo będziemy oferować inwestycje w wysokodochodowe Fractional Bonds zabezpieczone obligacjami bazowymi emitowanymi przez firmy pożyczkowe na Mintos. Pracujemy również nad poszerzeniem naszej oferty, czekaj więc na dalsze informacje.

Fractional Bonds mogą być dla Ciebie interesujące, jeśli

 • Chcesz osiągać stały dochód. Obligacje zazwyczaj płacą regularne odsetki, zwane płatnościami kuponowymi, które mogą zapewnić niezawodny strumień dochodów. Może to być szczególnie atrakcyjne dla inwestorów nastawionych na dochód lub emerytów.
 • Chcesz zainwestować w mniej zmienne aktywa. Ponieważ obligacje mają przewidywalne przepływy dochodów ze względu na stałą stopę zwrotu, ich wartość historycznie podlega mniejszym wahaniom niż w przypadku innych klas aktywów, takich jak akcje.
 • Chcesz uzyskać dywersyfikację, wykorzystując różne klasy aktywów. Strategiczna alokacja aktywów może być cenną strategią pomagającą zwiększyć Twoje zyski i zmniejszyć ekspozycję na ryzyko.

Jak działa inwestowanie w Fractional Bonds na Mintos?

Inwestując w Fractional Bonds na Mintos, nabywasz papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami. Oznacza to, że nie będziesz bezpośrednio posiadać obligacji bazowej. Zamiast tego posiadasz Fractional Bonds wyemitowane przez spółkę specjalnego przeznaczenia w ramach grupy Mintos, która pełni rolę emitenta. Emitent Fractional Bonds przechowuje obligację bazową i przekazuje Ci osiągnięte z nich zyski. Fractional Bonds są dostępne tylko na Mintos.

W terminie zapadalności Emitent Fractional Bonds otrzymuje regularne płatności kuponowe i kwotę główną obligacji bazowej. Środki te zostaną następnie przekazane inwestorom.

Jeżeli emitent obligacji bazowych nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, emitent Fractional Bonds może nie otrzymać części lub żadnej płatności kuponowej, lub kapitału. W takim przypadku możesz stracić część lub całość środków zainwestowanych w Fractional Bonds.

Jaka jest różnica między Fractional Bonds a tradycyjnymi obligacjami?

Obligacja tradycyjna

Fractional Bonds na Mintos

Minimalna inwestycja

Zazwyczaj 10 000 EUR lub więcej

Tylko 50 EUR

Posiadanie obligacji

Inwestor posiada obligacje bezpośrednio

Inwestor posiada papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami

Stopa zwrotu

Zależy od obligacji

Odzwierciedla obligację bazową

Ryzyko

Zależy od obligacji bazowej. Typowe ryzyka obejmują niewypłacalność emitenta obligacji, ryzyko rynkowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko inflacji i ryzyko płynności.

Zasadniczo takie same jak w przypadku obligacji bazowej. Obowiązują pewne dodatkowe zagrożenia. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w naszym ujawnieniu ryzyku.

Miejsce handlu

Giełda papierów wartościowych lub poza rynkiem regulowanym

Dostępne wyłącznie na Mintos

Płynność

Uważane za płynne aktywa

Płynność dzięki rynkowi wtórnemu Mintos

Czy inwestując w Fractional Bonds, jestem właścicielem części obligacji?

Inwestując w Fractional Bonds, nie będziesz bezpośrednio posiadać obligacji bazowej ani nie będziesz bezpośrednio posiadał jej części. Zamiast tego będziesz posiadać papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami zwane Fractional Bonds. Emitent Fractional Bonds (spółka z Grupy Mintos) posiada obligację bazową i przekazuje Ci zyski z jej tytułu.

Dlaczego oferujecie Fractional Bonds zamiast obligacji bazowych, które mógłbym posiadać bezpośrednio?

Zdecydowana większość obligacji ma minimalne nominały zakupu wynoszące 10 000 EUR lub więcej, co utrudnia wielu inwestorom detalicznym budowanie portfela obligacji. Inwestycje w Fractional Bonds zaczynają się już od 50 euro i zapewniają wygodny sposób na uzyskanie ekspozycji na określone obligacje i zbudowanie dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego z różnymi klasami aktywów.

Jaki rodzaj Fractional Bonds będzie oferowany na Mintos?

Początkowo będziemy oferować inwestycje w wysokodochodowe obligacje emitowane przez firmy pożyczkowe na Mintos. W przyszłości planujemy poszerzyć naszą ofertę o różne branże, takie jak rolnictwo, produkcja i nie tylko. Śledź nasz blog, aby być na bieżąco z aktualizacjami, lub w każdej chwili sprawdź naszą ofertę Fractional Bonds, aby zobaczyć, co jest dostępne.

Jakiej stopy zwrotu mogę się spodziewać z Fractional Bonds?

Stopa zwrotu z konkretnej oferty Fractional Bonds zależy od stopy kuponu obligacji bazowej. Stopę kuponu ustala się na podstawie:

 • Nieodłącznych czynników ryzyka związanych z obligacjami bazowymi, w tym zdolności kredytowej emitenta obligacji
 • Czynników rynkowych, w tym ogólnego środowiska gospodarczego, ogólnych poziomów stóp procentowych, oraz alternatywnych możliwości inwestycyjnych w sektorze finansowym

Jeśli utrzymasz swoje Fractional Bonds do terminu zapadalności, wahania wartości obligacji bazowych nie będą miały wpływu na Twoją stopę zwrotu. Jeśli jednak chcesz sprzedać swoje Fractional Bonds na rynku wtórnym Mintos, na cenę może wpływać podaż i popyt, a także zmiany ryzyka i czynników rynkowych związanych z obligacją bazową. Oznacza to, że cena bieżąca na rynku wtórnym może różnić się od ceny zakupu, którą zapłaciłeś.

Jaka jest minimalna kwota, którą można zainwestować w Fractional Bonds?

Inwestycje w Fractional Bonds zaczynają się już od 50 EUR.

Jak mogę zacząć inwestować w Fractional Bonds?

Wystarczy wybrać ofertę Fractional Bonds i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokonać inwestycji. Aby zainwestować, musisz mieć dostępne saldo w wysokości co najmniej 50 EUR.

Jeśli korzystasz z automatycznych portfeli pożyczek (takich jak standardowy portfel Mintos lub osobisty portfel Mintos), ustaw kwotę, jaka ma pozostać dostępna. Dzięki temu przydzielona kwota pozostanie dostępna do inwestowania w Fractional Bonds, gdy wpłacisz środki lub otrzymasz spłatę swoich inwestycji, a która nie zostanie inwestowana przez Twoje zautomatyzowane portfele pożyczkowe.

Czy mogę anulować moje zlecenie inwestycyjne?

Tak, możesz anulować swoje zlecenie inwestycyjne w dowolnym momencie w swoim portfelu Fractional Bonds przed datą zobowiązania bez żadnych kosztów. W dniu daty zobowiązania zlecenie staje się ostateczne i nie można go już anulować. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich środków, możesz jednak sprzedać swoją inwestycję na rynku wtórnym Mintos.

Datę zobowiązania dla Twojego zlecenia możesz sprawdzić w swoim portfelu Fractional Bonds.

Czy mogę sprzedać swoje inwestycje w Fractional Bonds?

Tak, możesz sprzedać swoje inwestycje na rynku wtórnym Mintos. Rynek wtórny Fractional Bonds na Mintos zostanie otwarty 1 listopada 2023 roku.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat konkretnych ofert Fractional Bonds?

Główne dokumenty, które zawierają szczegółowe informacje o Fractional Bonds, to:

 • Prospektach podstawowych Fractional Bonds i dokumentach Warunków Ostatecznych
 • Dokumentach zawierających kluczowe informacje (tzw. KID)
 • Prospekt obligacji bazowej

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w Fractional Bonds?

Główne ryzyka związane z inwestowaniem w Fractional Bonds obejmują:

 • Ryzyko związane z obligacją bazową: spółka emitująca obligację bazową może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań.
 • Ryzyko rynkowe: wartość inwestycji może spaść z powodu zdarzeń będących poza kontrolą uczestników rynku, takich jak spowolnienie gospodarcze, kryzys finansowy lub wydarzenia geopolityczne.
 • Ryzyko stopy procentowej: zmiany zarówno krótko-, jak i długoterminowych stóp procentowych mogą wpływać na wartość instrumentów finansowych.
 • Ryzyko inflacji: zmiany stopy inflacji wpływają na siłę nabywczą przyszłych płatności odsetek i kwoty głównej.
 • Ryzyko płynności: Fractional Bonds mają określony termin, a kwota główna staje się wymagalna w terminie zapadalności. Inwestorzy, którzy chcą wcześniej sprzedać swoją inwestycję, mogą to zrobić wyłącznie na rynku wtórnym Mintos. Istnieje możliwość, że inwestorzy nie będą w stanie znaleźć nabywcy na swoją inwestycję lub będą mogli ją sprzedać jedynie po niższej cenie.

Więcej informacji na temat ryzyka można znaleźć w naszym  ujawnieniu dotyczącym ryzyka.

Czy mogę przenieść moje Fractional Bonds na inną platformę?

Nasze Fractional Bonds są przeznaczone wyłącznie dla Mintos. Oznacza to, że nie mogą być przenoszone na inne platformy.

Jakie przepisy obowiązują w przypadku Fractional Bonds?

Fractional Bonds na Mintos są regulowanymi instrumentami finansowymi. Obowiązujące regulacje obejmują Rozporządzenie w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) oraz Rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego. Ponadto regulacje obejmują również usługi świadczone przez Mintos. Jako licencjonowana firma inwestycyjna, Mintos podlega szerokiemu zakresowi regulacji, w tym Dyrektywom MiFID i MiFIR, a także Dyrektywie i Rozporządzeniu UE w sprawie firm inwestycyjnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie Ochrona inwestorów.

Jakie podatki muszę płacić z tytułu inwestycji w Fractional Bonds?

Jesteś odpowiedzialny za uiszczenie podatku od Twoich dochodów z tytułu inwestycji zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Twoim kraju rezydencji podatkowej.

Jako licencjonowana firma inwestycyjna Mintos jest prawnie zobowiązana do stosowania podatku potrącanego u źródła do Twoich dochodów z inwestycji. Podatek potrącany u źródła jest powszechnie stosowaną praktyką i umożliwia rządom opodatkowanie dochodów generowanych w ich krajach przez nierezydentów. Jednak w większości przypadków, inwestorzy są chronieni przed podwójnym opodatkowaniem na mocy umów pomiędzy zaangażowanymi krajami, co oznacza, że mogą obniżyć swoje podatki lokalne o potrąconą kwotę. Stawka podatku potrącanego u źródła wynosi 5% dla rezydentów podatkowych UE/EOG, którzy inwestują jako osoby prywatne (osoby prawne są niego zwolnione).

Gotowy do inwestowania?

Sprawdź nasze oferty Fractional Bonds.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner