Mikro Kapital

Pēdējoreiz atjaunināts: 12.05.2020. Pamatinformācijas atjaunināšanas datums
Mikro Kapital
Izsniegtie aizdevumi Kopējais aizdevumu apjoms, ko šis uzņēmums izsniedzis aizņēmējiem kopš tā dibināšanas.
€ 465.8 M
Aizdevumu portfelis Aizdevumi, ko kreditēšanas uzņēmums ir izsniedzis aizņēmējiem pēdējā finanšu pārskata sagatavošanas brīdī un kuru atmaksa notiek saskaņā ar grafiku vai kavējas ne vairāk kā 60 dienas.
€ 119.2 M
Atpirkšanas pienākums Kredīta uzlabojums, ko kreditēšanas uzņēmums vai cita juridiska vienība dod emitentam par konkrētu parādzīmju komplektu. Ja pamatā esošā aizdevuma atmaksa kavējas vairāk nekā 60 dienas, kreditēšanas uzņēmumam ir pienākums investīciju atpirkt, samaksājot nominālvērtību un uzkrātos, neatmaksātos vai kavējuma procentus. Parasti tas nozīmē, ka situācijā, kad aizņēmējs nepilda savas saistības, investori var atgūt savu investīciju.
Ar atpirkšanas pienākumu
Līdzdalība aizdevumā Procentuālā daļa no katra Mintos aizdevumu tirgū izvietotā aizdevuma, ko uzņēmums patur savā bilancē.
5% - 10%
Vidējā % likme Vidējā svērtā procentu likme investīciju iespējām no šī kredītu izsniedzēja.
9.0%
Dibināšanas gads:
2008
Darbinieku skaits:
1762
Aizdevumu veidi: Saistīto aktīvu veids, ko kreditēšanas uzņēmums ir izsniedzis.
Auto kredīts Auto kredīts
Lauksaimniecības kredīts Lauksaimniecības kredīts
Biznesa kredīts Biznesa kredīts
Valstis: Valstis, kurās kreditēšanas uzņēmums izsniedza saistītos aktīvus.
Valūtas: Valūtas, kurās tiek piedāvātas uzņēmuma investīciju iespējas.
RUB, EUR
Aizņēmējiem piemērotā gada procentu likme:
17%-55%
Neatmaksātās investīcijas: Kopējais šī uzņēmuma neatmaksāto investīciju apjoms Mintos platformā. Tiek atjaunināts katru dienu.
23 821 345
Grafika pagarināšana: Pirmo 30 dienu laikā pēc tam, kad bija jāveic maksājums, aizņēmējs var izvēlēties lūgt pagarināt aizdevuma atmaksas termiņu. Maksimālais pagarinājumu skaits ir atkarīgs no aizdevuma līguma, bet tas nevar pārsniegt sešus. Ja aizdevējs tam piekrīt, aizdevums tiks automātiski atjaunināts ar jauno grafiku, un visu nenomaksāto maksājumu termiņi tiks pagarināti par līdz 31 dienu. Atlikušajā aizdevuma atmaksas termiņā investori turpinās saņemt tādus pašus procentu maksājumus.
Līdz 6

Par uzņēmumu

Mikro Kapital tika nodibināts 1999. gadā zem FINCA zīmola, bet 2017. gadā visas uzņēmuma akcijas iegādājās Mikro Kapital grupa.  Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt finanšu plūsmas mikrouzņēmējiem, kā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Aizdevumu izsniedzējs ietilpst Mikro Kapital grupā - globālā holdinga uzņēmumā, kas apvieno finanšu iestādes Itālijā, Šveicē, Luksemburgā, Armēnijā, Krievijā, Baltkrievijā, Rumānijā, Moldovā, Tadžikistānā un citās valstīs. Grupa tika nodibināta 2008. gadā.