DROŠĪBA

Mintos Risk Score

Riska novērtējuma ietvaros mēs izvērtējam dažādus Mintos platformā pieejamo investīciju iespēju aspektus. Lai palīdzētu Tev pieņemt izsvērtus lēmumus par investēšanu aizdevumos, mēs visiem Mintos izvietotajiem aizdevumiem aprēķinām Mintos Risk Score. Mintos Risk Score pamatā ir četri apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums, aizdevumu apkalpošanas efektivitāte, atpirkšanas spēja un sadarbības juridiskā uzbūve.

Kā darbojas Mintos Risk Score

Pirms jauna kreditēšanas uzņēmuma izsniegto aizdevumu izvietošanas, mēs veicam virkni stingru pārbaužu par aizdevumiem un kreditēšanas uzņēmumu. Mēs novērtējām dažādus uzņēmuma piedāvāto investīciju aizdevumos aspektus, un piešķiram atbilstošu Mintos Risk Score. Mēs turpinām uzraudzīt Mintos investīciju platformā pieejamo aizdevumu un kreditēšanas uzņēmumu darbību un regulāri pārskatām Mintos Risk Score.

Apakšrādītāji

Ar apakšrādītājiem tiek novērtēti četri Mintos platformā pieejamās invstīciju iespējas aspekti. Mintos Risk Score tiek aprēķināts, pamatojoties uz apakšrādītājiem šādās proporcijās: 40% kredītportfeļa sniegums, 25% aizdevuma apkalpotāja efektivitāte, 25% atpirkšanas spēja, 10% sadarbības struktūra

Uzzini vairāk
RA 10987654321

Mintos Risk Score

Mintos Risk Score ir skaitlisks rādītājs, kas atspoguļo konkrētas mūsu aizdevumu platformā pieejamas investīciju iespējas riska līmeni. Tas ir izteikts skalā no 10 (zems risks) līdz 1 (augsts risks). Aprēķinātā skaitliskā vērtība ir noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

Rādītājs var tikt atsaukts, ja nav pieejams viens vai vairāki apakšrādītāji, un tas tiek norādīts ar "Rādītājs atsaukts" jeb (RA).

A S

Statusi

Statusi raksturo aizdevēja darbību Mintos platformā. Aizdevējs ar “esošu” piešķirto Mintos Risk Score tiek uzskatīts par “aktīvu”.

Apturēts (A) statuss nozīmē, ka Mintos pirmreizējā un otrreizējā tirgū ir apturētas visas ar konkrētā aizdevēja izsniegtajiem aizdevumiem saistītās investēšanas vai pārdošanas darbības, līdz tiek panākti jauni attiecīgo problēmu risinājumi.

Uzņēmumu var klasificēt kā Saistības nepildošs (S) pamatojoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem, un tas nozīmē, ka Mintos pirmreizējā un otrreizējā tirgū nav atļauta turpmāka darbība ar attiecīgā aizdevēja izsniegtiem aizdevumiem.

Mintos Risk Score un apakšrādītāju skala

Lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par ar konkrētu investīciju iespēju saistīto risku, apskati visus attiecīgos apakšrādītājus.

10

9

8

Zema riska rādītājs

Ļoti labs sniegums visiem vai lielākajai daļai novērtētajiem investīciju iespēju aspektiem.

7

6

5

Vidēja riska rādītājs

Labs sniegums dažiem no novērtētajiem investīciju iespēju aspektiem, bet dažiem nav tik labi rezultāti.

4

3

2

1

Augsta riska rādītājs

Paaugstināts risks dažu vai lielākās daļas novērtēto investīciju iespēju aspektu sniegumā.

Apakšrādītāji
Kredītportfeļa sniegums
Kredītportfeļa stāvoklis un sniegums attiecībā pret portfeļa apkalpošanas izmaksām.
Kredītportfeļa kvalitāte
Iepriekšējās un pašreizējās aizdevumu atmaksas tendences
Iepriekšējie un pašreizējie zaudējumu rādītāji
Izsniegšanas apjomi
Pieredzes līmenis
Produkta īpašības (piemēram, nodrošinājuma likviditāte)
Aizdevumu apkalpotāja efektivitāte
Aizdevumu apkalpotāja spēja iekasēt aizņēmēju maksājumus.
Finanšu profils, uzņēmējdarbības procedūras, atbilstība un kvalitātes kontrole
Uzņēmuma vadība un iekšējā riska kontrole
Aizdevumu administrēšanas struktūra un procesi
Saistības nepildošu aizdevumu pārvaldība
*
Lūdzu, ņem vērā, ka dažkārt aizdevumu apkalpotājs un aizdevumu izsniedzējs var būt divi dažādi uzņēmumi.
Atpirkšanas spēja
Debitora spēja izpildīt līgumsaistības, apmierināt likviditātes vajadzības un kapitāla pietiekamību.
Finanšu profils, darbības rezultāti un prognozes
Vadības pieredze
Uzņēmējdarbības normatīvā un tiesiskā vide
Ieņēmumu plūsmu un ģeogrāfisko teritoriju daudzveidība
*
Lūdzu, ņem vērā, ka dažkārt atpirkšanas debitors un aizdevumu izsniedzējs var būt divi dažādi uzņēmumi.
Sadarbības struktūra
Aizdevēja un Mintos sadarbības juridiskā uzbūve.
Piekļuve ar aizņēmēju saistītajām naudas plūsmām
Iespēja atgūt līdzekļus, pamatojoties uz juridisko uzbūvi
Sadarbības struktūras pārredzamība investoriem
RA
Rādītājs atsaukts (RA)

Rādītājs var tikt atsaukts, ja:

trūkst informācijas par konkrēto aspektu, kas nepieciešams apakšrādītāja aprēķināšanai
aizdevējs ilgstoši ir bijis neaktīvs investīciju platformā (piemēram, ilgstoši nav aktīvu aizdevumu)
ja aizdevēja statuss ir “Saistības nepildošs” vai “Apturēts”, tā rādītājs tiek automātiski atsaukts

Cik bieži rādītāji tiek atjaunināti?

Mintos Risk Score tiek atjaunināts reizi ceturksnī, pamatojoties uz finanšu rādītāju, kredītportfeļa kvalitātes, vadības darbības, uzņēmējdarbības vides stāvokļa u.c. faktoru izvērtējumu. Ja šie faktori būtiski uzlabojas vai pasliktinās, attiecīgie apakšrādītāji var tikt mainīti nekavējoties, un līdz ar to var tikt paaugstināts vai pazemināts arī Mintos Risk Score.

Kādos gadījumos rādītājs var tikt pazemināts?
  • Palielinās saistības nepildošu aizdevumu īpatsvars
  • Pasliktinās regulējums
  • Uzņēmumā tiek veikta piespiedu pārstrukturēšana
  • Uzņēmums nepilda finanšu saistības
Kādos gadījumos rādītājs var tikt paaugstināts?
  • Uzņēmums ievērojami uzlabo parāda piedziņu vai uz risku balstītu vērtēšanu, kā rezultātā uzlabojas aizdevumu sniegums un atmaksa
  • Uzņēmums saņem kapitāla ieguldījumu
  • Uzlabojas regulējums
  • Uzņēmums uzlabo savu tirgus pozīciju, produktu piedāvājumu un ienākumu diversifikāciju

Mintos Risk Score nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt un uz to paļauties kā uz kredītreitingu. Tas nav sagatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām noteikto metodoloģiju un noteikumiem. Mintos Risk Score nav investīciju konsultācija, un Mintos neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties, balstoties uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un/vai analītiskajiem materiāliem.

Uzzini vairāk par drošību Mintos investīciju platformā

Investīciju riska pārvaldība

Riski, ar kuriem Tu saskaries Mintos, un kā tos pārvaldīt

Mintos un Tavi dati

Kā Mintos apstrādā un aizsargā Tavus datus un dod Tev kontroles iespējas

Aizsargā savu kontu

Kā Tu vari palīdzēt pasargāt savu kontu pret neatļautu piekļuvi

Diversifikācija un atdeve

Kāpēc pareiza diversifikācija ir svarīga Tavai atdevei?

Esi gatavs pievienoties?

Sāc investēt šodien!