DROŠĪBA

Mintos Risk Score

Lai tev palīdzētu pieņemt informētus lēmumus par investēšanu parādzīmēs, mēs novērtējam investīciju risku, izmantojot Mintos Risk Score. Mintos Risk Score parādzīmēm tiek aprēķināts no četriem apakšrādītājiem, kas piešķirti pamatā esošajiem aizdevumiem, pamatojoties uz kreditēšanas uzņēmuma kredītportfeļa sniegumu, aizdevumu apkalpošanas efektivitāti, atpirkšanas spēju un juridiskās sadarbības struktūru starp kreditēšanas uzņēmumu un Mintos.

Kā darbojas Mintos Risk Score

Mintos Risk Score un apakšrādītāji novērtē kreditēšanas uzņēmuma aizdevumu piedāvājumu. Pirms var tikt uzsākta parādzīmju piedāvāšana jaunam kreditēšanas uzņēmumam, mēs piešķiram sākotnējos rādītājus, pamatojoties uz mūsu uzticamības pārbaudēm, kas veiktas uzņēmuma pievienošanas procesā. Kamēr Mintos platformā tiek piedāvātas parādzīmes kreditēšanas uzņēmuma parādzīmes, mēs turpinām uzraudzīt attiecīgo uzņēmumu un regulāri atjauninām rādītājus, pamatojoties uz mūsu secinājumiem.

Apakšrādītāji

Ar apakšrādītājiem tiek novērtēti četri Mintos platformā pieejamās invstīciju iespējas aspekti. Mintos Risk Score tiek aprēķināts, pamatojoties uz apakšrādītājiem šādās proporcijās: 40% kredītportfeļa sniegums, 25% aizdevuma apkalpotāja efektivitāte, 25% atpirkšanas spēja, 10% sadarbības struktūra

Uzzināt vairāk
8
Kredītportfeļa sniegums 8.0
Aizdevumu apkalpotāja efektivitāte 9.0
Atpirkšanas spēja 7.0
Sadarbības struktūra 5.0

Mintos Risk Score

Mintos Risk Score novērtē konkrētas parādzīmes riska līmeni skalā no 10 (zems risks) līdz 1 (augsts risks). Aprēķinātais rādītājs tiek noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata.

Mintos Risk Score var tikt atsaukts, ja viens vai vairāki apakšrādītāji nav pieejami, un to izsaka ar vērtību "Rādītājs atsaukts" jeb (RA).

A S

Statusi

Statusi raksturo aizdevēja darbību Mintos platformā. Aizdevējs ar “esošu” piešķirto Mintos Risk Score tiek uzskatīts par “aktīvu”.

Apturēts (A) statuss nozīmē, ka Mintos pirmreizējā un otrreizējā tirgū ir apturētas visas ar konkrētā aizdevēja izsniegtajiem aizdevumiem saistītās investēšanas vai pārdošanas darbības, līdz tiek panākti jauni attiecīgo problēmu risinājumi.

Kreditēšanas uzņēmums var kļūt par Saistības nepildošs (SN), pamatojoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka investīcijām nebūs pieejamas jaunas parādzīmes, kas nodrošinātas ar šī kreditēšanas uzņēmuma izsniegtiem aizdevumiem, un esošās parādzīmes tiks izņemtas no pirmreizējā un otrreizējā tirgus.

Mintos Risk Score un apakšrādītāju skala

Lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par ar konkrētu investīciju iespēju saistīto risku, apskati visus attiecīgos apakšrādītājus.

10

9.0

7.5

Zemāka riska diapazons

Visi vai lielākā daļa no parādzīmes pamatā esošo aizdevumu aspektiem uzrāda labus rezultātus.

7.4

6.0

4.5

Vidēja riska diapazons

Daži no parādzīmes pamatā esošo aizdevumu aspektiem uzrāda labus rezultātus, bet daži ne tik labus.

4.4

3.0

2.0

1.0

Augstāka riska diapazons

Paaugstināts risks dažu vai lielākās daļas novērtēto investīciju iespēju aspektu sniegumā.

Apakšrādītāji
Kredītportfeļa sniegums
Kredītportfeļa stāvoklis un sniegums attiecībā pret portfeļa apkalpošanas izmaksām.
kredītportfeļa kvalitāti
Ienākumus nenesošu aizdevumu (NPL) tendences
Pieredzes līmenis
Produkta īpašības (piemēram, nodrošinājuma likviditāte)
Aizdevumu apkalpotāja efektivitāte
Aizdevumu apkalpotāja darbības efektivitāte, kas novērtēta, balstoties uz tā pielietotajām procedūrām un kontroles mehānismiem aizdevumu izsniegšanas un iekasēšanas procesu laikā.
Korporatīvās pārvaldības struktūra un vadības pieredze kreditēšanas biznesā
Aizdevumu administrēšanas struktūra un procesu efektivitāte
Iekšējo un ārējo ziņojumu kvalitāte
*
Lūdzu, ņem vērā, ka dažkārt aizdevumu apkalpotājs un aizdevumu izsniedzējs var būt divi dažādi uzņēmumi.
Atpirkšanas spēja
Uzņēmuma, kuram ir atpirkšanas saistības, spēja izpildīt līgumsaistības, apmierināt likviditātes vajadzības un kapitāla pietiekamību. Apakšrādītāja aprēķinu pamatā ir:
Finanšu profils un darbības rezultāti
Vadības pieredze un iekšējās pārvaldības principi
Ieņēmumu plūsmu un ģeogrāfisko teritoriju daudzveidība
Finansējuma kombinācija un piekļuve ārējam/valsts finansējumam
*
Lūdzu, ņem vērā, ka dažkārt atpirkšanas debitors un aizdevumu izsniedzējs var būt divi dažādi uzņēmumi.
Sadarbības struktūra
Aizdevēja un Mintos sadarbības juridiskā uzbūve.
Piekļuve ar aizņēmēju saistītajām naudas plūsmām
Iespēja atgūt līdzekļus, pamatojoties uz juridisko uzbūvi
RA
Rādītājs atsaukts (RA)

Mintos Risk Score var tikt atsaukts, ja:

nav pietiekami daudz informācijas, lai aprēķinātu vienu vai vairākus apakšrādītājus
aizdevējs ilgstoši ir bijis neaktīvs investīciju platformā (piemēram, ilgstoši nav aktīvu aizdevumu)
kreditēšanas uzņēmuma statuss ir “Saistības nepildošs” vai “Apturēts”

Cik bieži rādītāji tiek atjaunināti?

Mintos Risk Score tiek atjaunināts reizi ceturksnī, pamatojoties uz finanšu rādītāju, kredītportfeļa kvalitātes, vadības sasnieguma, makroekonomiskās vides un citu faktoru izvērtējumu. Ja šie faktori būtiski uzlabojas vai pasliktinās, attiecīgie apakšrādītāji var tikt mainīti nekavējoties, un līdz ar to var tikt paaugstināts vai pazemināts arī Mintos Risk Score parādzīmēm, kas ir nodrošinātas ar kreditēšanas uzņēmuma izsniegtajiem aizdevumiem.

Kādos gadījumos rādītājs var tikt pazemināts?
  • Palielinās saistības nepildošu aizdevumu īpatsvars
  • Kreditēšanas uzņēmumā tiek veikta piespiedu pārstrukturēšana
  • Kreditēšanas uzņēmums nepilda finanšu saistības
  • Kapitalizācijas, likviditātes un rentabilitātes finanšu rādītāju pasliktināšanās
Kādos gadījumos rādītājs var tikt paaugstināts?
  • Kreditēšanas uzņēmums ievērojami uzlabo parāda piedziņu vai uz risku balstītu vērtēšanu, kā rezultātā uzlabojas aizdevumu sniegums un atmaksa
  • Kreditēšanas uzņēmums saņem kapitāla ieguldījumu
  • Kreditēšanas uzņēmums uzlabo savu tirgus pozīciju, produktu piedāvājumu un ienākumu diversifikāciju
  • Kreditēšanas uzņēmums uzlabo iekšējās procedūras un procesus

Mintos Risk Score nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt un uz to paļauties kā uz kredītreitingu. Tas nav sagatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām noteikto metodoloģiju un noteikumiem. Mintos Risk Score nav investīciju konsultācija, un Mintos neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties, balstoties uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un/vai analītiskajiem materiāliem.

Uzzini vairāk par drošību Mintos investīciju platformā

Investīciju riska pārvaldība

Riski, ar kuriem Tu saskaries Mintos, un kā tos pārvaldīt

Mintos un Tavi dati

Kā Mintos apstrādā un aizsargā Tavus datus un dod Tev kontroles iespējas

Aizsargā savu kontu

Kā Tu vari palīdzēt pasargāt savu kontu pret neatļautu piekļuvi

Diversifikācija un atdeve

Kāpēc pareiza diversifikācija ir svarīga Tavai atdevei?

Esi gatavs pievienoties?

Sāc investēt šodien!