DROŠĪBA

Mintos Risk Score

Lai tev palīdzētu pieņemt informētus lēmumus par investēšanu parādzīmēs, mēs novērtējam investīciju risku, izmantojot Mintos Risk Score. Mintos Risk Score parādzīmēm tiek aprēķināts no četriem apakšrādītājiem, kas piešķirti pamatā esošajiem aizdevumiem, pamatojoties uz kreditēšanas uzņēmuma kredītportfeļa sniegumu, aizdevumu apkalpošanas efektivitāti, atpirkšanas spēju un juridiskās sadarbības struktūru starp kreditēšanas uzņēmumu un Mintos.

Kā darbojas Mintos Risk Score

Mintos Risk Score un apakšrādītāji novērtē kreditēšanas uzņēmuma aizdevumu piedāvājumu. Pirms var tikt uzsākta parādzīmju piedāvāšana jaunam kreditēšanas uzņēmumam, mēs piešķiram sākotnējos rādītājus, pamatojoties uz mūsu uzticamības pārbaudēm, kas veiktas uzņēmuma pievienošanas procesā. Kamēr Mintos platformā tiek piedāvātas parādzīmes kreditēšanas uzņēmuma parādzīmes, mēs turpinām uzraudzīt attiecīgo uzņēmumu un regulāri atjauninām rādītājus, pamatojoties uz mūsu secinājumiem.

Apakšrādītāji

Apakšrādītāji novērtē četrus aspektus aizdevumiem, kas investīcijām ir pieejami kā parādzīmes. Mintos Risk Score tiek aprēķināts, pamatojoties uz apakšrādītājiem šādās proporcijās: 40% kredītportfeļa sniegums, 25% aizdevuma apkalpotāja efektivitāte, 25% atpirkšanas spēja, 10% sadarbības struktūra.

Uzzini vairāk
8
Kredītportfeļa sniegums 8
Aizdevumu apkalpotāja efektivitāte 9
Atpirkšanas spēja 7
Sadarbības struktūra 5
RA 10987654321

Mintos Risk Score

Mintos Risk Score novērtē konkrētas parādzīmes riska līmeni skalā no 10 (zems risks) līdz 1 (augsts risks). Aprēķinātais rādītājs tiek noapaļots līdz veselam skaitlim.

Mintos Risk Score var tikt atsaukts, ja viens vai vairāki apakšrādītāji nav pieejami, un to izsaka ar vērtību "Rādītājs atsaukts" jeb (RA).

A S

Statusi

Ja konkrētam parādzīmju komplektam ir norādīts Mintos Risk Score, tad kreditēšanas uzņēmums, kas izsniedz pamatā esošos aizdevumus, ir "Aktīvs".

Statuss Apturēts (A) nozīmē, ka līdz turpmākam paziņojumam platformā ir apturētas visas darbības pirmreizējā un otrreizējā tirgū ar parādzīmēm, kas nodrošinātas ar konkrētā kreditēšanas uzņēmuma aizdevumiem.

Kreditēšanas uzņēmums var kļūt par Saistības nepildošs (S), pamatojoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka investīcijām nebūs pieejamas jaunas parādzīmes, kas nodrošinātas ar šī kreditēšanas uzņēmuma izsniegtiem aizdevumiem, un esošās parādzīmes tiks izņemtas no pirmreizējā un otrreizējā tirgus.

Mintos Risk Score un apakšrādītāju skala

Mintos platformā zema vai augsta riska novērtējums ir relatīvs tikai attiecībā pret citām platformā pieejamām parādzīmēm. Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par risku, kas saistīts ar konkrētām parādzīmēm, pārskati arī saistītos apakšrādītājus.

10

9

8

Zemāka riska diapazons

Visi vai lielākā daļa no parādzīmes pamatā esošo aizdevumu aspektiem uzrāda labus rezultātus.

7

6

5

Vidēja riska diapazons

Daži no parādzīmes pamatā esošo aizdevumu aspektiem uzrāda labus rezultātus, bet daži ne tik labus.

4

3

2

1

Augstāka riska diapazons

Dažiem vai lielākajai daļai no novērtētajiem parādzīmes pamatā esošo aizdevumu aspektiem ir paaugstināts darbības risks.

Apakšrādītāji
Kredītportfeļa sniegums
Kredītportfeļa stāvoklis un sniegums attiecībā pret portfeļa apkalpošanas izmaksām.
Kredītportfeļa kvalitāte
Iepriekšējās un pašreizējās aizdevumu atmaksas tendences
Iepriekšējie un pašreizējie zaudējumu rādītāji
Izsniegšanas apjomi
Pieredzes līmenis
Produkta īpašības (piemēram, nodrošinājuma likviditāte)
Aizdevumu apkalpotāja efektivitāte
Aizdevumu apkalpotāja spēja iekasēt aizņēmēju maksājumus.
Finanšu profils, uzņēmējdarbības procedūras, atbilstība un kvalitātes kontrole
Uzņēmuma vadība un iekšējā riska kontrole
Aizdevumu administrēšanas struktūra un procesi
Saistības nepildošu aizdevumu pārvaldība
*
Lūdzu, ņem vērā, ka dažkārt aizdevumu apkalpotājs un aizdevumu izsniedzējs var būt divi dažādi uzņēmumi.
Atpirkšanas spēja
Debitora spēja izpildīt līgumsaistības, apmierināt likviditātes vajadzības un kapitāla pietiekamību.
Finanšu profils, darbības rezultāti un prognozes
Vadības pieredze
Uzņēmējdarbības normatīvā un tiesiskā vide
Ieņēmumu plūsmu un ģeogrāfisko teritoriju daudzveidība
*
Lūdzu, ņem vērā, ka dažkārt atpirkšanas debitors un aizdevumu izsniedzējs var būt divi dažādi uzņēmumi.
Sadarbības struktūra
Aizdevēja un Mintos sadarbības juridiskā uzbūve.
Piekļuve ar aizņēmēju saistītajām naudas plūsmām
Iespēja atgūt līdzekļus, pamatojoties uz juridisko uzbūvi
Sadarbības struktūras pārredzamība investoriem
RA
Rādītājs atsaukts (RA)

Mintos Risk Score var tikt atsaukts, ja:

nav pietiekami daudz informācijas, lai aprēķinātu vienu vai vairākus apakšrādītājus
kreditēšanas uzņēmums platformā ilgstoši ir bijis neaktīvs
kreditēšanas uzņēmuma statuss ir “Saistības nepildošs” vai “Apturēts”

Cik bieži rādītāji tiek atjaunināti?

Mintos Risk Score tiek atjaunināts reizi ceturksnī, pamatojoties uz finanšu rādītāju, kredītportfeļa kvalitātes, vadības darbības, uzņēmējdarbības vides stāvokļa u.c. faktoru izvērtējumu. Šo faktoru būtisku uzlabojumu vai pasliktinājumu rezultātā var tikt nekavējoties paaugstināti vai pazemināti saistītie apakšrādītāji, kā arī var tikt paaugstināts vai pazemināts Mintos Risk Score parādzīmēm, kas nodrošinātas ar kreditēšanas uzņēmuma izsniegtajiem aizdevumiem.

Kādos gadījumos rādītājs var tikt pazemināts?
  • Palielinās saistības nepildošu aizdevumu īpatsvars
  • Pasliktinās regulējums
  • Kreditēšanas uzņēmumā tiek veikta piespiedu pārstrukturēšana
  • Kreditēšanas uzņēmums nepilda finanšu saistības
Kādos gadījumos rādītājs var tikt paaugstināts?
  • Kreditēšanas uzņēmums ievērojami uzlabo parāda piedziņu vai uz risku balstītu vērtēšanu, kā rezultātā uzlabojas aizdevumu sniegums un atmaksa
  • Kreditēšanas uzņēmums saņem kapitāla ieguldījumu
  • Uzlabojas regulējums
  • Kreditēšanas uzņēmums uzlabo savu tirgus pozīciju, produktu piedāvājumu un ienākumu diversifikāciju

Mintos Risk Score nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt un uz to paļauties kā uz kredītreitingu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām noteikto metodoloģiju un noteikumiem. Mintos Risk Score nav investīciju konsultācija, un Mintos neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties, balstoties uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un/vai analītiskajiem materiāliem.

Uzzini vairāk par drošību Mintos investīciju platformā

Investīciju riska pārvaldība

Riski, ar kuriem Tu saskaries Mintos, un kā tos pārvaldīt

Mintos un Tavi dati

Kā Mintos apstrādā un aizsargā Tavus datus un dod Tev kontroles iespējas

Aizsargā savu kontu

Kā Tu vari palīdzēt pasargāt savu kontu pret neatļautu piekļuvi

Diversifikācija un atdeve

Kāpēc pareiza diversifikācija ir svarīga Tavai atdevei?

Esi gatavs pievienoties?

Sāc investēt šodien!